besparing, eenheidsworst, of opportuniteit?

Download Report

Transcript besparing, eenheidsworst, of opportuniteit?

Beleidsimplicaties van
multicampusonderwijs: besparing,
eenheidsworst, of opportuniteit?
Ludo Melis & Irene Hermans
Dag van het Onderwijs 28 november 2013
Samenwerken over campusgrenzen heen
Zal onze opleiding ook
na de fusie zijn
eigenheid kunnen
behouden?
Is samenwerken
niet gewoon een
eufemisme voor
allemaal hetzelfde
doen?
Blijven we de opleiding op
alle huidige campussen
aanbieden?
Zal ik voor alles en
nog wat moeten
overleggen en dus
minder zelf kunnen
beslissen?
Maar wij hebben toch een
totaal andere onderwijsvisie?
Moeten dezelfde
opleidingen op termijn
één worden?
Moet ik straks constant
het land afreizen?
Wordt het allemaal eenheidsworst?
Wat is “verschillend”?
• Opleidingen kunnen van elkaar verschillen
op vele manieren
• Opleidingen kunnen van elkaar verschillen
om vele redenen
• Een goed debat vertrekt van de vraag
waarin opleidingen precies verschillen,
en waarom dat zo is (en moet blijven)
Mogelijke varianten
• Curriculum:
•
•
•
•
•
nadruk op theorie, nadruk op praktijk,
beklemtonen van andere aspecten…
Praktijkgerichtheid: aandeel van stage en werkplekleren…
Werkvormen:
kleine groepen, begeleide zelfstudie,
probleemgestuurd, cases…
Doelgroep:
generatiestudenten, werkstudenten…
Taalvarianten
…
Welke (theoretische) mogelijkheden zijn er nog?
Waarom variëren?
• Curriculum: nadruk op theorie, nadruk op praktijk,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
beklemtonen van andere aspecten…
Praktijkgerichtheid: aandeel van stage en werkplekleren…
Werk- en evaluatievormen: kleine groepen, begeleide zelfstudie,
probleemgestuurd, cases, manier van evalueren, balans
tussen fysieke aanwezigheid en onderwijs op afstand…
Doelgroep: generatiestudenten, werkstudenten…
Taalvarianten
Internationalisering: studenten uitsturen of ontvangen
Context:
relatie met het lokale werkveld
Waarden en attitudes
Positie in een veranderingsproces
Omkadering
Zinvol omgaan met verschillen
• Het behouden van verschillende varianten
•
•
•
•
kan wel degelijk zinvol zijn
Het is belangrijk om de redenen en de consequenties
goed te doordenken en te expliciteren
Kiezen is ook verliezen
Communiceren over keuzes
Iedere keuze is contextafhankelijk:
er is geen algemeen geldende regel
Er kunnen (zullen) dus verschillen zijn
Maar…
• De visitatie gaat uit van één opleiding
(na fusie of integratie)
• Samenwerken kan ook een meerwaarde betekenen
Parenthèse: wat is “een opleiding”?
Art. 2 16° opleiding: de structurerende eenheid van
het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle
voltooiing bekroond met een diploma.
(flexibiliseringsdecreet)
“Ik studeer de opleiding
[naam van afstudeerrichting
of keuzetraject]”
(studenten)
“Onze opleiding werkt samen met die van
[andere campus van dezelfde hogeschool]”
(docenten)
DHO-code, diplomaobject (CQ),
opleidingsvariant of –traject (SC)
(SAP / Corona)
Wat kunnen we delen?
•
•
•
•
•
•
•
Domeinspecifieke leerresultaten
Een visie op onderwijs
Een visie op het beroep
Leermaterialen
Een deel van het curriculum (truncus communis)
Interdisciplinaire modules (van verschillende opleidingen)
…
Wat nog? En waarom?
Wat kunnen we delen? En waarom?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Domeinspecifieke leerresultaten
Een visie op onderwijs
Een visie op het beroep
Leermaterialen
Beleidsmaterialen (procedures, vademecums...)
Een deel van het curriculum (truncus communis)
Interdisciplinaire modules (van verschillende opleidingen)
Een visie op gelijkekansenbeleid
Docenten met specifieke expertise
Leeromgeving (infrastructuur, digitale leeromgeving...)
Netwerken (expertise uit het werkveld...)
Stageplaatsen en (studie)begeleiding
Van ombudspersonen naar een ombudsgemeenschap en leergemeenschap
Studenten: onderwijs op verplaatsing (via uitwisseling, mobiliteit...)
Waarom dingen samen doen?
• Multicampusonderwijs is geen besparing
(of toch niet per definitie)
• Implicaties op personeel en personeelsbeleid
• Wat met de autonomie van opleidingen,
van docententeams,
van individuele docenten?
Conclusie: weloverwogen keuzes
• Geen keuze voor eenheid
•
•
•
•
OF voor verscheidenheid
Steeds contextafhankelijk
Belang van goeie onderbouwing, argumentatie en
communicatie
Belang van evenwicht:
te veel eenheid leidt tot verschraling,
maar te veel verscheidenheid ook
Belang van een goed beleid
dat echte autonomie kan garanderen
binnen ieders takenpakket
Vragen?