rymden - Bloggen

download report

Transcript rymden - Bloggen

RYMDEN
Av Jennifer Karlsson
jorden
Nordpolen och sydpolen
är det kalaste platserna
på jorden Polerna är
täckta med is och det kan
vara minus 88 grader där.
Runt jorden rör sig en
måne vi har bara en
måne.
Tellus är den tredje
planeten från solen.
 Månen är ett klot av
sten.
 På latin kallas jorden
för tellus.
 Man kallade tellus för
dem romerska
jordgudinnan i
mytologin.
 Det tar 365 dygn alltså
ett år för jorden att röra
sig runt solen. Det tar 24
timmar/ett dygn runt
sin egen axel.
venus
Venus är ett klot av sten. som
ligger närmast jorden.
Det är mycket regn och åska på
venus.
På venus finns berg, vulkaner
och slätter.
Venus är också den varmaste
planeten.
Venus är nästan lika stor som
månen.
Venus har en bana närmast
jorden.
 Det tar 225 dagar för
Venus att åka runt
solen.
 Ett dygn på venus är 243
dygn runt sin axel.
 Det är lätt att se venus
här ifrån jorden. På
morgonen kallas
stjärnan för
morgonstjärnan och på
kvällen kallas den för
aftonstjärnan.
 Jupiter är den
största planeten och
den femte planeten
från jorden.
 4 stora månar finns
runt Jupiter.
 Det kallas det
galleiska månarna
 För att galelei
uppfann kikaren och
upptäckte månarna.
Jupiter
 Jupiter består av
gas därför kan
man inte landa på
den.
 Gasen är helium
och väte.
 På ytan är det -110
grader och inuti
kärnan är det
+30000 grader.
Jupiter
Jupiter har
en röd fläck i
mitten.
Det tar 12 år
för Jupiter
att snurra
runt solen
och 9 timmar
och 50
minuter att
snurra runt
sin egen
axel.
venus
Rymdsonder har
besökt venus.
Magellan har
undersökt ytan
med radar.
Venus kallas för
romerska
kärleksgudinnan.
Merkurius
 Merkurius är den minsta
planeten i vårt solsystem.
Det är den planet som har
sin bana närmast solen.
 Det är många kratrar som
bildas när rymdstenar
krockat med planeten.
 Merkurius rör sig ett varv
runt solen på 88 dygn.
 Merkurius har en kärna
av järn. Den är synlig från
jorden men man ser den
inte så bra för den ligger
nära solen.
Ett varv runt sin egen axel
tar 59 dygn.
Planeten har fått sitt namn
efter det romerska
gudarnas budbärare
Merkurius.
Merkurius är även ganska
lik vår måne.
På dagen är det 430 grader
Och på natten är det -180
grader. Det tar 48 kilometer i
timmen för Merkurius att
åka runt solen.
Solsystemet
Solsystemet består av
solen, planeterna med
sina månar.
Det finns åtta planeter
Merkurius, Venus,
Tellus, Mars, Jupiter,
saturnus, och Neptunus.
Och Pluto men Pluto är
ingen planet den räknas
som en dvärgplanet.
Jupiter är den största
planeten.
Planeter kretsar i banor
runt solen.
Vi brukar kalla
kometer för is klumpar.
Förr trodde
människorna att
planeterna var mäktiga
gudar.
solsystemet
 Astronomer reser ut




med rymdfarokost.
Venus är den
vackraste planeten.
Astronomerna
studerar rymden med
teleskop.
Mars ser röd ut.
Det är Märkurius som
rör sig snabbast runt
solen.
 Astroider rör sig runt
solen.
 Neptunus ser blå ut.
solen
Det tar cirka 27 dagar för
solen att snurra runt sin egen
axel.
Inuti solen är det mycket
varmare en vad det är utanför
solen. Kärnan i solen är 15
miljoner grader.
Det tar 8 min för solens strålar
att nå jorden.
Solen är en gul medelstor
stjärna.
Solen är ett brinnande
gasklot.
Koronan är allra längst ut på
solen.
Det finns två personer som är
jätte intresserad av solen och
dem heter
Galilieo Galilei och Isaac
Newton.
stjärnbilder
 Det finns tusentals stjärnor på




natthimlen.
Det ser ut som om stjärnorna
rör sig.
Men det är inte stjärnorna
som rör sig.
Utan det är jorden som
snurrar runt och runt.
Det finns en stjärna som
kallas för polstjärnan
 Den kallas polstjärna
 För att den är exakt över




nodpolen.
Förr när kompassen inte var
uppfunnen använde
Sjömännen polsstjärnan
För att kunna hitta norr
Så dem kunde se över haven
och vart dem skulle åka.
stjärnbilder
 Förr redan för 1000 år
 Stjärnbilderna såg ut
sedan började
människorna hitta
mönster och
stjärnbilder.
 Dem hittade på
berättelser om
figurerna dem hade
sett så dem kunde
komma ihåg hur
 Och vad dem heter.
 Sagorna var mest
grekiska gudasagor.
 Om man kollar på dem
2 bakre stjärnorna kan
man tänka sig en rak
linje åt sidan så ser
man polstjärnan
stjärnbilder
 Man vet att det är
polstjärnan för att den
lyser starkare en dem
 andra stjärnorna.
Vintergatan
Astromer tror att det
finns et hål i mitten av
vintergatan.
Det är tjockare i mitten
för där finns det mera
stjärnor.
Vintergatan är näst
störst. Det flästa
galaxer är ganska små.
På engelska heter
vintergatan the milky
way.
Vintergatan innerhåller
ca 500 miljader stjärnor
galax
En galax består av flera
miljarder stjärnor.
Vintergatan är våran
galax. För 100 år sedan
trodde dem att det bara
fanns en galax men nu
vet dem att det finns
jättemånga.
Galaxerna och stjärnorna
bildades för flera
miljarder år sedan.
Källor
Rymdboken – Beta
pedagog
Stora läs och lär om
rymden – Marie Tengnäs
stjärnor
Stjärnor kan
leva i 10 till 100
miljader år.
Stjärnor föds i
moln av gas och
stoft som kallas
för nubelusa.
Många stjärnor
liknar vår sol.
Solen är medel
tung och medel
stor.
Solen är närmast jorden av alla
stjärnor. Vår sol är nämnligen en
stjärna.
Solen är ett brinnande gasklot.
Stjärnan är en lysande
himlakropp.
Vissa stjärnor kallas för röda
dvärgar det är dem minsta och
lättaste stjärnorna
När bränslet i stjärnan tar slut blir
stjärnan till en svart dvärg.