Alan tanıtım Semineri

Download Report

Transcript Alan tanıtım Semineri

Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de
seçimi anlamındadır.
 Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü
alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta
Öğretim Başarı Puanları”farklı katsayılarla
çarpılmaktadır.
 Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi
alanlarında yüksek öğrenim görmeleri
halinde “ek puan “ almaktadırlar.

 Çocuğunuzun yapacağımız yanlış bir
alan seçimi üniversitede yanlış
bölümlere,
 Hayatta yanlış atılımlara,
 Dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol
açacaktır.
ALAN ve MESLEK SEÇİMİNDE YAPILAN
ÖNEMLİ YANLIŞLAR
Lise dönemi gencin grup ilişkilerine çok
önem verdiği bir yaş dönemidir ve genç,
gruptan ayrılmak istemez. Alan seçiminde de
grubun çoğunluğu nereye yöneliyorsa genç,
arkadaşlarından ayrılmamak için ilgi ve
yetenekleri dışında bir alanı seçmek gibi bir
yanlışa düşebilir.
 Öğrenci bazen de ailesinin, okulun,
çevresinin ve hatta toplumun etkisinde
kalarak ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan
alanı da seçebiliyor.


Gençlerin meslek seçiminde önemli olan bir
etken de çok popüler ve gelir getiren
mesleklere olan eğilimdir. Eğer ders başarısı
ve yetenekler bu mesleklere uygun değilse ve
buna rağmen yine bu meslekleri seçiyorsa,
öğrenimini tamamlayıp mesleki yaşama
başladığında yaptığı işten zevk alamama,
yeteneklerini kullanamama gibi
olumsuzluklarla karşı karşıya kalır.
ANNE-BABANIN IZLEMESI GEREKEN
TUTUMLAR

Çocuğunuzun ders başarısını, ilgi ve
yeteneklerini, serbest zamanlarında ne tür
etkinliklerde bulunduğunu gözlemleyin.

Seçmeyi düşündüğü mesleklerle ilgili araştırmayı
birlikte yapın.

Bazı durumlarda anne-baba kendilerinin
gerçekleştiremedikleri idealleri çocuklarının
gerçekleştirmesini isterler. Çocuğunuzun istek ve
ideallerinin sizinkinden farklı olabileceğini
unutmayınız.

Alanlara kaynaklık eden derslerdeki başarı
çok önemlidir. Çünkü bu dersler, seçmeyi
düşündüğü alanda daha geniş ve kapsamlı
olarak okutulacaktır.

Bu derslerde zorlanıyorsa başarısı düşecek,
bu da diploma notunun düşük olmasına,
dolayısıyla orta öğretim başarı puanının
düşük gelmesine sebep olacaktır.
o
Bazen de anne-babalar çocuklarının ilgi,
yetenek ve isteklerini dikkate almadan
kendilerine ait kurulu bir düzeni devam
ettirmeleri için (baba tekstil işiyle ilgileniyorsa
çocuktan tekstil mühendisi olmasını istemek
gibi) onlara telkinde bulunmakta, hatta
zorlamaktadırlar. Bireysel farklılıkları dikkate
almak gerekmektedir.
o
En doğrusu çocuğunu sevmek, sevgisini
göstermek, başarısızlıklarını değil
başarılarını ön plana çıkarmak, çocuğunu iyi
tanıyıp güvenmek, kendi özelliklerine uygun
alanlara yönlendirmek destek olmaktır. Ne
arkasında itmek, ne de çekiştirmek
Sadece yanında olmaktır.
AİLE BİR TAKIMDIR
BÖLÜMLER
ÇOCUK GELİŞİMİ VE
EĞİTİMİ
Çocukların sağlık, gelişim,
beslenme ve eğitimi
konusunda bilgili olan;
onların zihinsel, bedensel,
duygusal ve toplumsal
gelişmelerine yardımcı
olmak için eğitim
programları hazırlama ve
uygulama, ana – babalara
çocuklarına ilişkin
sorunlarında yol gösterme
ve rehberlik çalışmaları
düzenleme konularında
çalışacak eleman yetiştiren
bir bölümdür.









Çocuk Gelişimi (yüksekokul) (4yl)_(YGS-5)
Görme Engelliler Öğretmenliği (4yl)_(YGS-4)
İşitme Engelliler Öğretmenliği (4yl)_(YGS-4)
Okul Öncesi Öğretmenliği (4yl)_(YGS-5)
Okul Öncesi Öğretmenliği (açıköğretim) (4yl)
Özel Eğitim Öğretmenliği(4 yl)_(YGS-4)
Sosyal Hizmetler (yüksekokul) (4yl)_(YGS-5)
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (4yl)_(YGS_6)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (4yl)_(YGS-4)
SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI
 Çocuk Gelişimi(2yl)_(YGS-4)
 Sosyal Hizmetler (2yl)_(YGS-5)
GIDA TEKNOLOJİSİ
Gıda maddelerinin
sağlık koşullarına
uygun olarak
üretilmesi,
ambalajlanması,
depolanması ile gıdalar
üzerinde duyusal,
fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik kalite
kontrol analizlerinin
yapılmasında ve
sonuçlarının
yorumlanmasında
görev alan ara meslek
elemanıdır.



Beslenme ve Diyatetik(yüksekokul) (4yl)_(YGS2)
Yiyecek İçecek işletmeciliği (yüksekokul) (4yl)_(YGS6)
Gıda Teknolojisi (yüksekokul)(4yl)-(YGS-2)
SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI











Aşçılık(2yl)_(YGS-4)
İkram Hizmetleri(2yl)_(YGS-5)
Et ve Ürünleri Teknolojisi(2yl)_(YGS-6)
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi(2yl)_(YGS-2)
Gıda Teknolojisi(2yl)_(YGS-2)
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği(2yl)_(YGS-6)
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi(2yl)_(YGS-6)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi(2yl)_(YGS-6)
Yağ Endüstrisi(2yl)_(YGS-6)
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi(2yl)_(YGS-6)
Hayvansal Üretim(2yl)-(YGS-2)
TURİZM FAKÜLTELERİ
(Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları kontenjanı
dahilinde AOBP 0.15 ile çarpılarak girebilecekleri bölümler)
 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4yl)(YGS-4)
GİYİM ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ
Giyim Üretim
Teknolojisi alanı
altında yer alan
dallarda, sektörün
ihtiyaçları, bilimsel ve
teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli
olan mesleki
yeterlikleri kazanmış
nitelikli meslek
elemanlarını
yetiştirmek
amaçlanmaktadır.

Moda Tasarımı(Y.O)(4yl)-(YGS-5)
SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ
MESLEKYÜKSEKOKULU
VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI




Deri Teknolojisi (2yl)_(YGS-2)
Giyim Üretim Teknolojisi(2yl)_(YGS-1)
Moda Tasarımı(2yl)_(YGS-5)
Tekstil Teknolojisi(2yl)_(YGS-1)
SANAT VE TASARIM FAKÜLTELERİ
 ( Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları
 kontenjanı dahilinde AOBP 0.15 ile çarpılarak
 girebilecekleri bölümler)
 Moda Tasarımı (4yl)-(YGS-5)
 Tekstil Tasarım ve Üretimi(4yl)-(YGS-6)
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
Makine programının
amacı, her türlü
makinenin kullanılması,
bunlarla ilgili
üretim alanlarında
imalata konu olan
makine parçalarının
tasarlanması, teknik
resimlerinin çizilmesi ve
bunların ilgili tezgâhlarda
talaşlı ve talaşsız imalat
metotları kullanılarak,
işlenmesi ile ilgili
konularda çalışacak ara
insangücü yetiştirmektir.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık)_ YGS-1
İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık)_YGS-2
SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI (2 YILLIK)
























Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Endüstriyel Kalıpçılık
Gemi Makineleri İşletme
Görsel İletişim
Grafik Tasarımı
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kaynak Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Raylı Sistemler
Makine Teknolojisi
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
Tahribatsız Muayene
Tarım Makineleri
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi