ygs lys bilgilendirme

Download Report

Transcript ygs lys bilgilendirme

ÖZEL SEYMEN ANADOLU LİSESİ
2013-2014
YGS-LYS DEĞERLENDİRMESİ
2014
2014 YGS’DE
YGS’DE DE
DE
%100
BAŞARI
%100 BAŞARI
2014 YGS ORTALAMALARI
2014-YGS TÜRKİYE Sayısal Bilgileri
2014 YGS SEYMEN AND. L. Sayısal Bilgileri
ORAN(%)
ORAN(%)
ÖSYS Başvuran Aday Sayısı
2.086.115
ÖSYS Başvuran Aday Sayısı
40
Sınava Giren Aday Sayısı
1.950.163
Sınava Giren Aday Sayısı
40
Herhangi bir puan türünde 180 puanı
geçen öğrenci sayısı
Herhangi bir puan türünde 140 puanı
geçen öğrenci sayısı
1.423.124 %74.90
1.761.353 %92.70
Herhangi bir puan türünde 180 puanı
geçen öğrenci sayısı
Herhangi bir puan türünde 140 puanı
geçen öğrenci sayısı
36
90%
40
100%
PUAN ARALIĞI
YGS ORTALAMALARIMIZ
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0.000
YGS-1
YGS-2
YGS-3
YGS-4
YGS-5
YGS-6
2011-2012 YGS
207.682 205.658 233.084 223.472 229.761 222.928
ORTALAMALARI
2012-2013 YGS
202.058 192.803 246.68 238.097 238.926 223.957
ORTALAMALARI
2013-2014 YGS
213.654 209.183 246.321 234.955 242.868 233.188
ORTALAMALARI
YGS’NİN AMACI NEDİR?
 LYS’ye girebilecek adayları seçmek,
 Açık Öğretim programlarına,Meslek Yüksekokulu ön lisans
programlarına, belirli lisans programlarına yerleştirmede
kullanılacak puanları belirlemek
 LYS puanlarının oluşumuna HER YILIN STANDART SAPMA
ORANININ FARKINDAN DOLAYI SAYISAL ALANDA:%28
TM-SÖZ-DİL:%30 oranında katkı sağlayacaktır.
YGS PUANLARIYLA HANGİ PROGRAMLAR ÖĞRENCİ ALIR?
 YGS 1: Bilgisayar ve Öğretim Tekn.Öğrt, Uçak-Gövde-Motor Bakım,





Havacılık Elektrik ve Elektroniği .
YGS 2: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik,Ebelik,Beslenve ve
Diyetetik.
YGS3: Rekreasyon Yönetimi.
YGS 4: İşitme Eng.Öğrt., Zihin Engelliler Öğrt., Gastronomi ve Mutfak
Sanatları.
YGS5: Okul Öncesi Öğrt.,Moda Tasarımı, Spor Yön.
YGS6: Yiyecek ve İçecek İşl.,Sivil Hava Ulaştırma İşl.,Turizm ve Otel İşl.,
Uluslararası Tic. Ve Loj.,Uluslararası Tic. Ve İşl.
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
 İkinci aşama sınavları haziran ayının ikinci haftasında farklı
günlerde toplam 5 oturum olarak uygulanacaktır.
 Her oturumda farklı bir test uygulanacaktır.
 Öğrenciler girmek istedikleri yükseköğretim programına
göre en az iki teste katılmak durumundadırlar.
SINAV TÜRLERİ VE KAPSAMLARI
 LYS 1: MATEMATİK SINAVI
80 SORU 135 DAKİKA
MATEMATİK
50 SORU
75 DAKİKA
GEOMETRİ
30 SORU
60 DAKİKA
*Analitik Geometriden 8 soru sorulacaktır. Mat.ve Geo.
testleri için ayrı soru sorulup farklı kitapçıklar fakat
ortak cevap kağıdı kullanılacaktır.
LYS:2 FEN BİLİMLERİ SINAVI
 90 SORU 135 DAKİKA
FİZİK
30 SORU
45 DAKİKA
KİMYA
30 SORU
45 DAKİKA
BİYOLOJİ
30 SORU
*
45 DAKİKA
 Fizik, Kimya ve Biyoloji için ayrı soru kitapçıkları
kullanılıp, cevap kağıdı ortak olacaktır.
LYS 3: EDABİYAT-COĞRAFYA SINAVI
 80 SORU 120 DAKİKA
TÜRK DİLİ VE
EDB.
56 SORU
85 DAKİKA
COĞRAFYA-1
24 SORU
35 DAKİKA
 Türk dili ve edebiyatından sadece edebiyat konuları
değil Dil anlatım dersinden de sorular sorulacaktır.
LYS 4: SOSYAL BİLİMLER SINAVI
 90 SORU 135 DAKİKA
TARİH
44 SORU
65 DAKİKA
COĞRAFYA-2
14 SORU
20 DAKİKA
PSİKOLOJİ
8 SORU
45 DAKİKA
SOSYOLOJİ
8 SORU
MANTIK
8 SORU
DİN KÜL.VE
AHL.BİLGİSİ
8 SORU
LYS 5: YABANCI DİL SINAVI
 80 SORU 120 DAKİKA
 ALMANCA,FRANSIZCA,İNGİLİZCE TESTLERİ VE TEK CEVAP
KAĞIDI İLE UYGULANACAKTIR.
2014 LYS SINAV TARİHLERİ
SINAV TARİHİ
SINAV ADI
SAAT
14 HAZİRAN 2014
CUMARTESİ
LYS 4:SOSYAL BİLİMLER
SINAVI
10:00
15 HAZİRAN 2014 PAZAR
LYS1:MATEMATİK
LYS5:YABANCI DİL
10:00
14:30
21 HAZİRAN 2014
CUMARTESİ
LYS2: FEN BİLİMLERİ
10:00
22 HAZİRAN 2014 PAZAR
LYS 3: EDEBİYATCOĞRAFYA
10:00
• LYS BAŞVURULARI 21-30 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA OKUL
İDAREMİZDEN BİREYSEL YAPILACAKTIR.
Sınav Sistemi
 Adaylar hangi sınavlara girecekler
 Fen, mühendislik.tıp vb. programlara girmek isteyen adaylar:
1. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
2. Matematik Sınavı (LYS-1)
3. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)
 Sosyal bilimler, edebiyat, vb. programlara girmek isteyen adaylar:
1. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
2. Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)
3. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)
 İktisat, işletme,hukuk vb. Programlara girmek isteyen adaylar:
1. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
2. Matematik Sınavı (LYS-1)
3. Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)
 Yabancı dil vb. Programlara girmek isteyen adaylar
1. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
2. Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)
:
HESAPLANACAK PUANLAR
 Sınava katılacak öğrenciler girdikleri testlere göre farklı puanlar
alacaklardır.
 Öğrencilerin her ders için ayrı puanı hesaplanacaktır.











Matematik puanı,
Geometri puanı,
LYS-1
Fizik puanı,
Kimya puanı,
LYS-2
Biyoloji puanı,
Türk dili edebiyatı puanı,
Coğrafya–1 puanı,
LYS-3
Tarih puanı,
Coğrafya-2 puanı,
LYS-4
Felsefe grubu puanı,
Yabancı dil puanı,
LYS-5
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
1. MF Grubu Puan Türleri
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat. Geo.
Fiz.
Kim.
Biyo.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları için,
MF-2 puan türü Fen Ağırlıkı Temel Bilim programları için,
MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları için,
MF-4 puan türü ise Mühendislik ve Teknik Programlar için öngörülmüştür.
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
2. TM Grubu Puan Türleri
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Mat.
Geo. TD ve Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır.
TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.
TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır.
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
2. TS Grubu Puan Türleri
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. TD ve Edb. Coğ-1 Tar. Coğ-2 Fel.Gr
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
TS-1 puan türü sosyal programlar için,
TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için öngörülmüştür.
 İkinci Aşama (LYS) Puan Türleri
4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
P. Türü Türkçe Tem.Mat. Sos.Bil. Fen Bil. Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
7
20
5
20
DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için,
DİL-2 puan türü diğer “batı” Dil Programları için,
DİL-3 puan türü ise ”doğu” Dil Programları için öngörülmüştür.
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
Tıp
Diş Hekimliği
Eczacılık
Elektrik-Elektronik Müh.
İnşaat Müh.
Mimarlık
Bilgisayar Müh.
Matematik
İstatistik
Matematik Öğrt.
Fizik
Kimya
Biyoloji
Fizik,Kimya,Biyo. Öğrt.
2014 Puan Türü
MF-3
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-1
MF-1
MF-1
MF-2
MF-2
MF-2
MF-2
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
İktisat
İşletme
Uluslar arası Loj.
Bankacılık (Fakülte)
Hukuk
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Sınıf Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Dan.
Sosyoloji
Psikoloji
Antropoloji
Arkeoloji
Felsefe
2014 Puan Türü
TM-1
TM-1
TM-1
TM-1
TM-2
TM-2
TM-2
TM-2
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
Coğrafya
Basın ve Yayın
Halkbilim
Halkla İlişkiler
İletişim
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Reklamcılık
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.
Sanat Tarihi
2014 Puan Türü
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
Puan Türü Örnekleri (Lisans)
Yükseköğretim Programı
2014 Puan Türü
Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edb.
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
Mütercim-Tercümanlık (İng., Fra., Alm.)
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
Latin Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
DİL-2
DİL-2
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Fars Dili ve Edebiyatı
DİL-3
DİL-3
DİL-3
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI NEDİR?(OBP)
 OBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak,
değer aralığı “250 – 500” olacaktır.
Her öğrenci için:
En küçük OBP = 25
En büyük OBP = 500
X 0.12 İLE ÇARPILIP
OKUL PUANI HESAPLANACAKTIR.
BAKIŞ AÇIMIZ NEDİR?
 Sınav bir fırsat mı, bir tehdit mi?
 Gerçekçi olalım, beklentilerimizle boğmayalım
 Sağlıklı iletişim kuralım, her zamankinden daha çok ihtiyacı
var.
SEVGİ BİR ALIŞ VERİŞ DEĞİLDİR.
 Öğrencilerimizin girecekleri sınav oturumlarıyla ilgili bilgi sahibi
olalım.
 Çocuklarımızın ders dışında da hobilerini destekleyin.
 Potansiyelini doğru ve verimli değerlendirmesi konusunda
sıkıntıdaysanız, bunu bizlerle paylaşın.
 Çocuklarımızı doğru tanıyalım ve temel gereksinimlerine saygı
duyalım.
 Kaygılarını ve kaygılarının kaynağını anlamaya çalışalım
KATILIMINIZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER.