Теорема Піфагора. Геометрія

Download Report

Transcript Теорема Піфагора. Геометрія

КРОСВОРД
1.Чотирикутник, у якого
дві сторони
паралельні, а дві інші –
не паралельні.
1
2
3
2.Найбільша із сторін
прямокутного ∆ .
3.Трикутник – це ..., яка
складається із трьох
точок, що не належать
одній прямій, і трьох
відрізків,
попарно
з’єднуючих ці точки.
4
5
6
7
КРОСВОРД
4.Одна із сторін ∆, що
утворюють прямий кут.
1
2
5.Наука, яка вивчає
властивості
геометричних фігур.
3
4
6.Перпендикуляр,
проведений із вершини ∆
на протилежну сторону.
7.Прямокутник, у якого всі
сторони рівні.
5
6
7
ВІДПОВІДІ
1 Т Р
А
П
Е
Ц
І
Я
2
Г
І
П
О
Т
Е
Н
3
Ф
І
Г
У
Р
А
К
А
Т
Е
Т
5
Г
Е
О
М
Е
Т
4
6
В
И
С
О
Т
А
7 К
В
А
Д
Р
А
Т
У
З
А
Р
І
Я
Теорема
Піфагора
Урок геометрії –
8 клас
Автор – учитель математики
Ситнікова Г.О.
Е П І Г Р А Ф
УРОКУ:
“Не вважай себе
великою людиною
за розміром твоєї тіні
під час заходу Сонця.”
ПІФАГОР
Так сказав ПІФАГОР :
1. Живи з людьми так, щоб твої друзі не
стали недругами, а недруги стали друзями.
2. Твори велике, не обіцяючи великого.
3. Не заплющуй очей, коли хочеш спати,
не проаналізувавши всіх своїх учинків за
минулий день.
4. Тимчасова
тимчасової удачі.
невдача
краще
від
Так сказав ПІФАГОР :
5. Не роби нічого ганебного ні в
присутності інших, ні таємно. Першим
твоїм законом повинна бути повага до
самого себе.
6. Лише неблагородна людина здатна
в очі хвалити, а поза очі злословити.
7. Роби лиш те, що в майбутньому не
засмутить тебе.
8. Усе в світі підкоряється числам.
Із біографії Піфагора
За деякими даними, Піфагор народився
близько
580 р. до н.е. на острові Самос.
Батьком Піфагора був Мнесарх – різьбяр по
коштовних каменях. Ім’я матері Піфагора
невідоме. Від мандрівників і капітанів кораблів
він чув про близькі і далекі чудесні країни –
Єгипет
і
Вавілон, мудрість жерців. Це
дивувало молодого Піфагора і приваблювало.
Зовсім юним
він залишив батьківщину
і
вирушив
до Єгипту, де 22 роки уважно
придивлявся до навколишнього, прислухався
до жерців.
Із біографії Піфагора
Як Піфагор потрапив у Вавілон, невідомо.
Грандіозна панорама міста, що розкинуло
свої палаци і високі оборонні стіни на обох
берегах Євфрату, привела Піфагора в захват і
здивування. Він швидко освоївся зі складними
вавілонськими традиціями, у халдейських
магів і жерців вивчав теорію чисел. І, може,
саме звідси пішла числова містика приписування числам божественної сили, що була
піднесена Піфагором як філософом. Легенди
приписують Піфагору відвідання також Індії.
Після повернення на Самос він намагався
створити свою філософську школу.
ПІФАГОР
і
його школа
Школа Піфагора – це
організація
зі
строго
обмеженим числом учнів
із аристократії,
і потрапити туди було не
просто. За твердженням
деяких істориків, одним
із таких іспитів була
п’ятирічна
обітниця
мовчати, і весь цей час
учні могли слухати голос
учителя через завісу, а
побачити
його
могли
лише тоді, коли „їхні душі
будуть очищені музикою і
таємницею
гармонії
чисел”.
ПІФАГОР
і
його школа
Іншим законом організації
було збереження таємниці
вчення,
недотримання
цього правила
строго
каралося – аж до смерті.
Цей закон мав негативне
значення, оскільки
перешкодив
вченню
стати
складовою
частиною
культури.
Піфагорійці прокидалися зі
світанком, співали, акомпануючи собі на лірі, потім
робили гімнастику, вивчали
теорію музики, філософію,
математику, астрономію та
інші науки. Часто проводилися
заняття
на
відкритому повітрі у формі
бесід.
ПІФАГОР
і
його школа


Навчання
в школі Піфагора було
двоступінчатим.
Одні учні називалися
„математиками”, тобто
познавачами, а інші –
„акусматиками”, тобто
слухачами.

Математики – ті, хто вивчав
усю суть науки повніше і
докладніше.
Акусматики – ті, хто тільки
слухав узагальнений звіт знань
без
докладного
викладу.
Найбільш
обдаровані
акусматики переводилися в
математики, на другу ступінь
навчання.
Математикам
докладно
викладалося
ретельно розроблене вчення,
їм дозволялося бачити вчителя
і навіть вести з ним наукові
суперечки.
Найбільш
талановиті
з
математиків, зокрема Гіппас
Месопотамський, Філолай із
Кротона, Архіт із Тарента в 5 і 4
ст. до н.е. продовжили вчення
Піфагора.
Хто такі ГАРПЕДОНАПТИ
Ще в Давньому Єгипті була
відома
теорема, яка потім
дістала
назву
„ТЕОРЕМА
ПІФАГОРА”.
Вона застосовувалась тоді для
побудови прямих
кутів на
місцевості
за
допомогою
мотузки з вузликами, яку
натягували
у
вигляді
трикутника зі сторонами 3,4 і 5
вузлів.
Звідси і походить назва давніх
землемірів – „гарпедонапти”
–
натягувачі вірьовок.
Теорема ПІФАГОРА:
У прямокутному трикутнику
квадрат гіпотенузи дорівнює
сумі квадратів катетів.
Теорема ПІФАГОРА:
 Історично
виникнення
та
доведення теореми
Піфагора пов’язані з
обчисленням площ.
Тому
класичне
формулювання цієї
теореми таке:
 Площа квадрата,
побудованого на
гіпотенузі
прямокутного
трикутника, дорівнює
сумі площ квадратів,
побудованих на його
катетах.
ЦЕ ЦІКАВО !
Теоремою Піфагора
та
його
школою
захоплюється людство
протягом всієї історії, їм
присвячені вірші, пісні,
малюнки, картини.
Так, художник
Ф.А. Бронніков
(1827 – 1902)
намалював картину
«Гимн пифагорейцев
восходящему солнцу»
ЦЕ ЦІКАВО !
У Греції була випущена
поштова марка з нагоди
перейменування острова
Самос в острів
Піфагорейон.
На марці надпис:
«Теорема Піфагора.
Эллас. 350 драхм»
Ця красива марка
майже єдина серед
багатьох тисяч існуючих,
на яких зображено
математичний факт.
ВІРШІ про теорему
Піфагора
Збереглась
легенда, що розповідає, як
довівши свою знамениту теорему, Піфагор
приніс богам у жертву бика, а за іншими
джерелами, навіть 100 биків.
Пребудет вечной истина, как скоро
Её познает слабый человек!
И ныне теорема Пифагора
Верна, как и в его далекий век.
Обильно было жертвоприношенье
Богам от Пифагора. Сто быков
Он отдал на закланье и сожженье
За света луч, пришедший с облаков.
ВІРШІ про теорему
Піфагора
Поэтому всегда с тех самых пор,
Чуть истина рождается на свет,
Быки ревут, её почуяв, вслед.
Они не в силах помешать,
А могут лишь, закрыв глаза,
дрожать
От страха, что вселил в них
Пифагор.
РЕФЛЕКСІЯ
 Які думки у Вас викликала
виучувана тема...
 Для мене було новим ...
 Мене зацікавило...
 Мені вдалося...
 Викликало труднощі...