Vrsnjacko nasilje

Download Report

Transcript Vrsnjacko nasilje

VRŠNJAČKO
NASILJE
prema priručniku vodećeg
norveškog autora, profesora Dan Olweusa, sa
Sveučilišta u Bergenu
NASILJE U ŠKOLI NIJE ŽIVOTNA
ČINJENICA
2004. godine Unicefovo
istraživanje provedeno u
Hrvatskoj pokazuje da je
gotovo 30% djece doživjelo
nasilje.
 Najčešća “metoda
zlostavljanja” u osnovnoj i
srednjoj školi je nazivanje
osobe pogrdnim imenima,
ismijavanje i bolno zadirkivanje
(ruganje).

Roditelji
ako nakon razgovora s vašim
djetetom, kod kuće, osjećate
da biste u rješavanje ovog
pitanja trebali uključiti i
školsko osoblje to učinite što
prije i obranite dostojanstvo
svoga djeteta.
Školsko osoblje
 ako
sumnjate na postojanje
vršnjačkog nasilja u vašoj
školi, učinite sve što je u
vašoj moći da cijeli kolektiv
zajedničkim snagama, na
vrijeme, reagira na suzbijanje
negativnih posljedica ovakvog
ponašanja.

Djeca traže savjete i pomoć
oko svojih poteškoća i u
donošenju odluka. Pružite im
ruku!
Zamjena mjesta u razredu
 Širenje glasina
 Izrugivanje
 Guranje i tučnjava
 Uzimanje tuđeg novca
 Uznemiravanje
 15+ NAĐITE VRIJEME ZA
SLUŠANJE – NAĐITE VREMENA
ZA INICIJATIVNI RAZGOVOR O
SUPROTSTAVLJANJU
VRŠNJAČKOM NASILJU


Niti jedan učenik ne bi se smio
bojati odlaska u školu zbog
nasilja i niti jedan roditelj se ne
bi trebao brinuti da će njegovo
dijete biti izvrgnuto nasilju u
školi.
Bullying ili vršnjačko nasilje je kad
jedna ili više osoba iznova govore
ili čine opasne i štetne radnje
drugoj osobi koja se teško može
sama obraniti.
 Direktno nasilje obično uključuje
udaranje rukom ili nogom,
vrijeđanje, uvredljive i podrugljive
komentare te prijetnje.


Najveći broj nasilja događa se
među vršnjacima. Ipak, više
puta zlostavljaju stariji učenici
mlađe kolege. Iako je direktno
nasilje puno veći problem
među dječacima, velik dio
odvija se i među djevojčicama.
Nasilje među djevojčicama
uključuje manje fizičkog nasilja
i teže ga je otkriti
Gdje se događa nasilje i
maltretiranje?
Istraživanja pokazuju kako je broj
učenika koji su maltretirani u školi
čak dva do tri puta veći u
usporedbi s onima na putu do
škole.
 Približno 40 do 75 posto
maltretiranja i nasilja događa se
tijekom odmora u školi– na
školskom igralištu, hodnicima,
skrovitim mjestima ili u
osamljenim prostorijama poput
toaleta.


Nasilje se može također
odvijati tijekom sata, osim u
slučajevima kada je nastavnik
pozoran i spriječi u začetku bilo
kakvu namjeru maltretiranja i
nasilja.
Tri uvjeta stvaraju situaciju
u kojoj je nasilje i
maltretiranje moguće:
Negativno ili zlobno ponašanje.
 Ponašanje koje se ponavlja
tijekom određenog vremenskog
perioda.
 Odnos gdje postoji neravnoteža
snage i moći između umiješanih
strana.


Potencijalne žrtve možemo
podijeliti u dvije glavne
skupine:
- Pasivne ili podložne žrtve
- Provokativna žrtva
Pasivne ili podložne žrtve
Ovi su učenici obično tihi, pažljivi,
osjetljivi i mogu se lako rasplakati.
 Nesigurni su u sebe i imaju slabo
samopouzdanje (slaba slika o
sebi).
 Dječaci iz ove skupine ne vole se
tući i često su fizički slabiji od
svojih vršnjaka, osobito nasilnika.
 Imaju malo ili uopće nemaju
prijatelja.

Provokativna žrtva




Često su nemirni, nespretni, nezreli, ne
mogu se koncentrirati i općenito se
smatraju teškima/problematičnima.
Mogu biti „kratkog fitilja” i mogu se
pokušati osvetiti ukoliko su napadnuti
ili maltretirani, ali često bez puno
uspjeha.
I sami mogu postati nasilnici koji
maltretiraju slabije učenike od sebe.
Neke se može okarakterizirati kao
hiperaktivne (nesređeni i nemirni zbog
problema s koncentracijom) te često
imaju probleme s čitanjem/pisanjem.
Često nisu simpatizirani od strane
odraslih – npr. svojih nastavnika –
zbog svog iritantnog ponašanja.
KAKO SAZNATI JE LI MOJE
DIJETE ŽRTVA NASILJA?
PRVO:
Morate često razgovarati s vašim
djetetom ili adolescentom o školi.
Uspostavljanje svakodnevnog
odnosa pomaže u očuvanju
komunikacije te daje osjećaj
povezanosti s proživljenim
događajima vašeg djeteta ili
adolescenta.
KAKO SAZNATI JE LI MOJE
DIJETE ŽRTVA NASILJA?
DRUGO:
Ukoliko dobijete obavijest iz škole
koju pohađa vaše dijete kako je
ono maltretirano od strane drugih
učenika, shvatite to ozbiljno
Koji su znaci
upozorenja?
Dolazi kući s pokidanom, prljavom ili
mokrom odjećom, uništenim
knjigama ili „gubi” stvari bez
mogućnosti dobrog objašnjenja zbog
čega se to dogodilo.
 Puno je modrica, ožiljaka, porezotina
i ogrebotina te ne može dati
uvjerljivo objašnjenje što ih je
uzrokovalo. Gubi interes za školu te
dobiva slabije ocjene.
 Ne dovodi prijatelje kući i rijetko
provodi vrijeme s razrednim
kolegama nakon škole.

ŠTO RODITELJI MOGU
UČINITI?

Ukoliko sumnjate ili je očito da je
vaše dijete žrtva nasilja drugih
učenika, a škola vas još nije
informirala o situaciji, tada je važno
odmah kontaktirati školu.
Roditelji imaju pravo očekivati od
škole da problem ozbiljno razmotri i
istraži činjenice o tom slučaju.
RODITELJI: Ne
predajte se!
Ponekad učenici - žrtve nasilja –
ne žele kontakt njihovih roditelja
sa školskim službenicima.
 Često žrtve ne žele biti u centru
pažnje i boje se dovesti svog
mučitelja u nepriliku tako što će
odraslima reći što se zbiva.

RODITELJI: Dopustite školi
organizaciju sastanka

Jednom kad je nasilnik otkriven,
škola bi trebala kontaktirati
njegove roditelje, kao i roditelje
žrtve, radi informiranja i pokušaja
uspostavljanja konstruktivne
suradnje.
Pobrinite se da
zlostavljano dijete dobije
učinkovitu zaštitu
Žrtvi nasilja mora se garantirati
učinkovita zaštita. Neprestan
nadzor potreban je sve dok ne
prođe opasnost od novih pokušaja
nasilja.
 Nastavnici i školski službenici
imaju posebnu odgovornost
čuvanja žrtve u školi.

KORACI KOJE MOŽETE
PODUZETI
Pomognite svojem djetetu ojačati
samopouzdanje, npr.stimulirajući
razvoj bilo kojeg talenta ili pozitivne
karakteristike.
 Pomognite svojem djetetu pri
uključivanju u grupu djece iste dobi
(koji su po mogućnosti u istom
razredu u školi)

KORACI KOJE MOŽETE
PODUZETI

Ohrabrite svoje dijete u kontaktima
s prijateljski raspoloženim učenicima
iz istog ili susjednog razreda
(i možda ih pozovite u svoj dom).
Što možete učiniti
ukoliko je Vaše dijete
nasilnik?
Bit će potrebna uska suradnja i
rad sa školom kako bi se riješila
situacija.
 Teško je primiti informaciju od
strane škole ili iz drugog izvora
kako Vaše dijete maltretira ostale.
 Trebali biste djelovati brzo zbog
žrtve, ali i budućnosti Vašeg
djeteta.

KORACI KOJE MOŽETE
PODUZETI


Odmah dajte do znanja kako nasilje
shvaćate ozbiljno i ne prihvaćajte
nastavak takvog ponašanja.
Ukoliko ćete i škola i vi pokazati
konzistentnu negativnu reakciju
vezano za nasilničko ponašanje,
povećat ćete prilike za promjenu
vašeg djeteta.
KLJUČNE STAVKE
OLWEUSOVOG PROGRAMA
PREVENCIJE NASILJA
Povećati svjesnost i znanje o
problemima nasilja kao i rušiti
mitove o uzrocima nasilja.
 Aktivno uključite nastavnike i
roditelje.
 Razvijte jasna pravila protiv
nasilja.

Slijedeća pravila
pokazala
su se kao korisna:
Nećemo prihvatiti nasilje u
našoj školi i potrudit ćemo
se to zaustaviti.
 Osigurajte žrtvi podršku i
učinkovitu zaštitu.

KLJUČNE STAVKE
OLWEUSOVOG PROGRAMA
PREVENCIJE NASILJA
Mjere na razini škole
Istraživanje pomoću upitnika (anonimni
odgovori učenika)
Poboljšana supervizija tijekom odmora
Školski konferencijski dan
Ustanovljavanje jedne ili više diskusijskih
grupa nastavnika (u svakoj školi)
Formiranje grupe koordinacije

Mjere na razini razreda
Razredna (ili školska) pravila protiv
nasilja
Redovni razredni sastanci (nastavnik
i učenici)
Razredni sastanci nastavnik/roditelji

Mjere na osobnoj razini
Individualni sastanci s djecom koja
vrše nasilje
Individualni sastanci s djecom koja
su ciljevi nasilja
Nastavnici i roditelji koriste
imaginaciju kako bi pomogli u
rješavanju problema
