iŞLETME FONKSİYONLARI(1)

Download Report

Transcript iŞLETME FONKSİYONLARI(1)

İşletme Fonksiyonları
•Yönetim
•Üretim
•Pazarlama
•Finansman
•İnsan kaynakları
•Muhasebe
•Halkla ilişkiler
•Ar-Ge
Yönetim
Başkaları aracılığıyla iş görme
veya başkalarına iş gördürme
faaliyetidir. Bu fonksiyon
aracılığıyla işletmeler
faaliyetlerini daha etkili şekilde
planlama imkanı elde ederler.
Yöneticinin özellikleri
1. Güçlü kişilik özellikleri
2. Üstün yönetsel beceriler
3. Etkin insan kaynakları yönetimi
4. Yüksek karar alma gücü
5. Açıklık
6. Güven
7. Karizma
8. Mücadele ruhu
9. Yaratıcılık
10.Nitelik ve bilgi
Güçlü Kişilik Özellikleri
Yöneticinin iş yaşamında
başarılı olabilmesi için kendinde
bulundurması gereken
özelliklerdir. Bunlar genel olarak
açıklık, karizma, mücadele
ruhu, yaratıcılık, güven, nitelik
ve bilgidir.
Üstün yönetsel beceriler
Yöneticinin şirketini idare
edebilmek için kendinde
bulundurması gereken
niteliklerdir. Bunlar şunlardır:yetki
devri,ortaklık yaratmak,hedef
oluşturmak,insana ve bilgiye
odaklı olmak,organizasyonu
bütünüyle görmek,uzağı görmek.
Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetici insanlarla hem iş ürettiği hem
de ürün/hizmet sattığı için insan
kaynakları konusunda donanımlı olmalı
takımını iyi yönlendirmelidir bunun için
yöneticinin izleyebileceği belli başlı
ilkeler şunlardır:çatışma ve iletişim
yönetimi,durumsal liderlik
uygulaması,motivasyon
yaratmak,yetenekleri ortaya
çıkarmak,takım oluşturmak ve adil
ödüllendirme.
Yüksek Kurumsal Güç
Yönetici şirketini yüksek bir kurumsal güç sahibi
yapmalıdır,bu sayede şirket yöneticinin
gözlemi,yönlendirmesi ve şirkette denetimi
bulunmasa da kendini idare edebilir ve
yöneticiye daha geniş manevralar ve hamleler
yapıp rahat çalışma imkanı sağlar.Yüksek
kurumsal güce ulaşabilmek için yönetici şu
adımları izleyebilir:yatay hiyerarşi,kurum
vatandaşlığı oluşturma,kalite bilinci,müşteri
odaklı düşünme,rekabet gücü ve
esneklik,değişim ve gelişime açık olmak.
Açıklık
Yönetici çalışanlarının ve
müşterilerinin
talep,şikayet,eleştiri ve
önerilerine açık olmalı,vizyonu
ve misyonu dahilinde esnek
davranmalıdır.Açıklık üç
aşamada ele alınabilir bunlar:
•İletişime açıklık
•Değişime açıklık
•Fikirlere açıklık
Karizma
Çalışanlarından tam verim ve destek
görmek için yönetici karizma sahibi
olmalıdır.
•1972 yılında Pitsburg Üniversitesi'nde
yapılan bir araştırma ortada hiç bir neden
olmadığı halde boyu 1,82 ile 1,92 arasında
değişe çalışanların diğerlerinden %12 daha
fazla maaş aldığı tespit edilmiştir.Ayrıca
şimdiye kadar A.B. D de yapılan başkanlık
seçimlerinde sadece Richard Nixon ve
Jimmy Carter rakibinden kısa olup da
kazanabilmiştir.
Karizma Fıkrası
Bir Türk ve Amerikalı alışveriş
merkezinde eşlerini kaybederler ve
hanımları birlikte aramaya karar
verirler.Türk Amerikalıya sorar ağabey
senin hanım nasıldı tarif et rastlarsam
bulayım der,Amerikalı benim eşim 1,80
boylarında sarışın mavi gözlü,mini
etekli ya seninki diye cevap verince
Türk:"ağabey benimkini boş ver gel
seninkini bulalım“ der...
Mücadele Ruhu
Yönetici baştan pes ederse şirketin
de kendiliğinden ayakta durması
beklenemez bundan dolayıdır ki
yönetici mücadeleci olmalı ve bu
yönünü takımına
yansıtmalıdır.Fakat bunu yaparken
İsmail üstel'in dediği gibi "cahil
cüreti ile değil,bilge cesareti ile
yapmalıdır"
•Edison ampülü bulmadan
önce 700'ü aşkın başarısız dene
yapmıştır,ve kendisine bu
denemeleri soran bir
gazeteciye benim yaptıklarım
başarısızlık değil başarıya
gitmek için atılmış adımlardı
demiştir.
•Dalgıçlık yaparken denizde vurgun
yiyen bir Fransız dergisinin genel yayın
yönetmeni göz kırpmak dışındaki tüm
vücut fonksiyonları kaybetmiş olmasına
rağmen yatağında göz kırpmalarını
mors alfabesi olarak kullanıp "Dalgıç
Giysisi Giymiş Kelebek“ kitabını
yazdırmıştır bu da mücadeleciliğe
önemli bir örnektir.
Yaratıcılık
Yönetici yaratıcı olmalı,pratik ve maksimum
çözüm sunan fikirler ile şirketini ve çalışanlarını
yönlendirmelidir.Bundan ötürü her yönetici kendi
yaratıcılığını keşfe koyulmalıdır.Bir akıl
hastanesinde sürekli ellerini ovuşturan hastaya
doktorlar bir gün kil vermiş ve hasta ellerini
ovuşturmayı bırakıp heykel yapmaya
girişmiş,ortaya oldukça iyi eserler koymuştur,bu
örnek yöneticinin kendi yaratıcılığının farkına
varması için yol gösterebilir...
Güven
Bir yöneticinin takım ruhu yaratabilmek ve
arkadaşlarıyla verimli çalışabilmek için
çalışanlarına güven vermesi gerekir.
Bir fabrika düşünün fabrikanın işçisi
çalıştığı yere yıllarını verirken bir gün
ansınızın işten çıkarılıyor. Yıllarca verilen
emeğin karşılığı bu olmamalı.
Maryann Keller ın otomobil devleri isimli
kitabında Honda Vw general motor ve Toyota
büyük bir krize girmişlerdir. VW haricindeki
tüm otomobil şirketleri işçi çıkarımına
giderken Toyota sorununu işçilerine aşmış ve
bir çözüm bulmuştur. Çözüm çalışma
süresinin dört güne indirilmesi buna bağlı
olarak işçi ücretlerinin düşürülmesidir. İşçi
maaşlarından tasarruf eden şirket kısa
sürede krizi atlatmış bununla birlikte daha
fazla tatil yapan işçilerden daha fazla verim
alarak kalitesini yükseltmiştir.
Unilever isimli bir şirket krizden ötürü
işçi çıkarmadan önce gazetelere ilan
vermiş yeni bir iş bulana kadar hiçbir
işçisini zor durumda bırakmamayı
seçmiştir. Şirket tekrar eski gücüne
geldiğinde işçileri tekrar işe alma
konusunda güven sağlamıştır. Bu
şekilde işçilerin güvenini kazanmış ve
hiçbir işçisini kötü durumda
bırakmamıştır.
Nitelik ve Bilgi
Günümüzde belki de en önemli şey
olan bilgiyi taşıyan en önemli vasıf
niteliktir. Niteliksiz elemanlarla
herhangi bir iş yapılamayacağı gibi
niteliksiz bir yöneticiyle herhangi bir
ilerleme sağlanamaz.
Yönetici tarlanın beş yerini bir
metre kazmak yerine bir yerini
beş metre kazmalıdır, ancak bu
şekilde su bulabilir.
Üretim
Mal ve hizmet meydana getirmeyle
ilgili faaliyetlerdir.
Entegrasyon
Bir ürünün üretimine birden çok
işletmenin katılmasıdır.
Kaliteli Üretimin İlkeleri
•Hedef oluşturmak
•İnsana ve bilgiye odaklanmak
•Takım oluşturmak
•Yatay hiyerarşi ve takım
çalışması
•Organizasyonu bütünüyle
görmek
Hedef Oluşturmak
Alice harikalar diyarında tavşanın alice ye
dediği gibi nereye gideceğini bilmiyorsan
hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur.
Bundan dolayı yönetici kesinlikle bir hedef
belirlemelidir ancak bu hedef sadece üst
yönetimin ve sermaye sahibinin değil bütün
çalışanların ve organizasyonun istek ihtiyaç
motivasyon sebepleri ve durumu göz
önüne alınarak takım olarak belirlenmelidir.
NEREYE GİDECEĞİNİ
BİLMEYEN GEMİYE
HİÇBİR RÜZGARIN
FAYDASI OLMAZ.
Yönetici bir hedef
oluşturmalı; amacına
uygun bir üretim
yapabilmek için.
İnsana Ve Bilgiye Odaklı Olma
Soğuk savaş döneminde Sovyet KGB
ajanlarının 300 000 CIA in 200000 Mossad ın
ise yaklaşık 2 200 000 tane ajanı olduğu
tespit edilmiştir. Rakamların aksine tarih
boyunca sürekli en az sayıda ajana sahip
olan Mossad rakiplerini geride bırakabilmiştir.
Buradan da anlaşılıyor ki herhangi bir üretim
yapabilmek veya hizmet ortaya koymak için
insana ve bilgiye odaklı olmak gerekir.
Dört Telli Keman 180 Tuşlu
Piyanodan Daha Fazla Nota Çıkarır.
Amerika, Humeyni devriminden
sonra İran da ki F4 PHANTOM
uçaklarının yazılımını silerek
etkisiz hale getirmiştir.
Arap İsrail savaşında (6 gün)
günde iki sorti yapan Araplar çok
üstün teknolojiye sahip olmasına
rağmen günde 6 sorti yapabilen
İsrail kuvvetlerine yenilmişlerdir.
Buradan da insanın ve niteliğinbilginin önemi anlaşılıyor.
Müteşebbis
Yönetici
Bir mal veya hizmeti
üretmek, pazarlamak
için üretim faktörlerini
bir araya getiren ve
faaliyet esnasında
oluşan kar veya
zarardan etkilenen
kişidir.
Bir mal veya hizmeti
üretmek, pazarlamak için
üretim faktörlerini bir araya
getiren, bu faaliyetleri bir
ücret karşılığı yapan, kar
elde etme amacında olan
ancak kar veya zarardan
direkt etkilenmeyen
kişidir.
Yönetim Seviyeleri
•Stratejik Yönetim
(Tepe
= Üst Yönetim)
•Fonksiyonel Yönetim (Orta
Kademe Yönetim)
•Program Yönetimi (Alt
Kademe Yönetim)
İşletmenin Amaçları
Genel anlamda işletmelerin iki tür amaca sahip
oldukları söylenebilir: ekonomik amaçlar ve
sosyal amaçlar. Ekonomik amaçlar faaliyetlerden
kar elde etmeye yönelikken, sosyal amaçlar
işletmenin faaliyetleri üzerinde etkili olan çıkar ve
baskı gruplarının beklentileriyle ilgilidir.
İşletmenin Belli Başlı
Sosyal
Amaçları
•Doğanın ve kültürel mirasın korunması
•Eğitim ve kültür, sanat faaliyetlerinin
desteklenmesi
•Toplumsal değerler ve iş ahlakı
•Çalışma hayatının niteliğinin geliştirilmesi
•Sosyal faydayı arttıracak yatırımın yapılması
•Tüketicinin korunması
İşletmenin Çevresi
İşletmenin çevresi, işletme dışında kalan ancak
onun faaliyetlerini etkileyen her şey olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İşletme varlığını sürdürebilmek
için ihtiyacı
olan her tür kaynağı çevresinden
alarak yine
onun istek ve ihtiyaçlarına cevap
vermeye
çalışır.
İŞLETMEYİ OLUŞTURAN ÇEVRE FAKTÖRLERİ
İç ve Dış Çevre
 Yakın Çevre

İç Çevre ve Dış Çevre
 İç
Müşteri
 İşletme Sahibi
 Hissedarlar
 Ekonomik
 Teknolojik
 Sosyo-Kültürel
 Hukuki-Politik
 Doğal
Çevre
Tüketiciler
 Kredi Kuruluşları
 Rakip Firmalar

İşletmeyi neden
kurarız ?
Bağımsız çalışma isteği
 Miras yoluyla işletme sahipliği
 Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma
arzusu
 Başka fırsatların yokluğu
 Toplumsal itibar sağlama
 Kazanç sağlama ve ülke ekonomisine
katkıda bulunma

Kesin Yatırım Kararı
Almadan Önce İlk
Ne Yapmalıyız ?
Cevap : PAZAR ARAŞTIRMASI
Hedeflenen pazar ile ilgili bilgilerin
doğru elde edilmesini, tasnifini,
analizini ve yorumunu içeren tarafsız
çalışmadır. Bu araştırmanın verileri iki
türdür : Birincil ve İkincil veriler.
Tüketicilerin ürün ve hizmet
düzeyinden beklentileri
 Tüketici gelir düzeyi, yaş ve cinsiyete
bağlı satın alma davranışları
 Yatırım tutarı ve ürün birim maliyeti
 Rakip ve aracı kuruluşlar hakkında bilgi

Yatırım konusundaki alternatifler
gözden geçirilerek bunlardan en
ekonomik olanla işletmecilik
faaliyetlerine başlanır.
İşletme açısından yatırım, ileride gelir
sağlamak amacıyla yapılan her türlü
yatırım harcamasıdır.
İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir
şekilde ulaşmak üzere planlama,
örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve
denetimin yapılması sürecidir.
Cevap : Yönetim
fonksiyonlarının
gerçekleştirilmesi
ile yönetilir.
Planlama
 Örgütleme
 Koordinasyon
 Yöneltme
 Denetim
