Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite

Download Report

Transcript Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite

Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite (lecţie mixtă)
La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili să:
- identifice elementele nitului într-o asamblare nituită;
- să clasifice niturile şi asamblările nituite;
- să prezinte tehnologia nituirii manuale;
Asamblările nedemontabile sunt acele
asamblări la care, pentru desfacerea
pieselor este necesar să se distrugă parţial
sau total organul de asamblare sau piesele
care alcătuiesc asamblarea.
Asamblările nedemontabile sunt: lipite, sudate,
nituite.
Pentru a recapitula noţiunile studiate aplic
metoda “Ciorchinelui”. Cerinţe:
Vă rog să vă grupaţi în 3 grupe şi să rezolvaţi
următoarele sarcini de lucru.
Timp de rezolvare a sarcinii primite: 5 minute;
Timp de prezentare: 5 minute, câte un raportor
din fiecare grupă prezintă cele identificate.
Grupa nr. 1
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Grupa nr. 2
Grupa nr. 3
Specificaţi semnificaţia notaţiilor din asamblarea
sudată următoare:
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Asamblări nituite – sunt îmbinări
nedemontabile a două sau mai multe
piese cu ajutorul niturilor.
Acest procedeu se aplică în diverse domenii
de activitate:
-
-
La asamblări de profile pentru construcţii
metalice (poduri, hale, schele etc.);
La asamblarea organelor de maşini din
materiale diferite (ex: ferodoul pe tamburele
frânei);
La asamblări supuse unor sarcini vibratorii;
La unele construcţii aviatice (când nu se
acceptă încălzirea piesei la temperatura de
sudare);
Nituirea.Materiale
Niturile se execută din OL34 şi OL37 şi în anumite cazuri din
oţeluri aliate.
La unele îmbinări (din materiale neferoase sau nemetalice)se
folosesc nituri din metale şi aliaje neferoase(aliaje de cupru,
aluminiu) sau din materiale plastice.
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Avantajele nituirii:
Siguranţă mare în transmiterea
sarcinilor;
Operaţii simple de control şi remediere a
defectelor;
Se asamblează materiale greu sudabile,
nesudabile diferite ;
Rigiditate crescută şi suportă
funcţionarea în regim vibratoriu;
Dezavantajele nituirii:
Preţ de cost ridicat (consum sporit de
manoperă şi materiale);
Reducerea rezistenţei pieselor (datorită
găurilor de nit);
Zgomot, ce cauzează îmbolnăviri
profesionale;
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Nitul este un organ de maşină folosit la asamblarea
nedemontabilă a două sau mai multe piese de
formă plată, tablă, profile etc.
Nitul este format din: tijă cilindrică, cap format din
fabricaţie şi cap format în timpul nituirii:
Clasificarea niturilor:
1.
după forma capului: semirotund (a), tronconic (b),
semiînecat (c), tronconic şi semiînecat (d), înecat
( e) , plat (f);
2. după materialul din care sunt confecţionate: oţel
carbon obişnuit OL 34 şi Ol 37, alamă, cupru,
aluminiu, aliaje uşoare;
3. după forma tijei: plină (a), semitubulară (b) sau
tubulară (c şi d);
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Asamblările nituite se clasifică:
1. după forţa necesară: manuală şi mecanică;
2. după modul de execuţie: la rece şi la cald;
3. după aşezarea pieselor:
a.
Prin suprapunere;
b.
4. după numărul de nituri: cu un rând, cu două, sau mai multe
rânduri de nituri dispuse în linie sau zigzag;
Cap la cap – cu o eclisă;
5. după destinaţia asamblării: de rezistenţă, de etanşare şi de
rezistenţă-etanşare
c.
Cal la cap cu 2 eclise;
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Operaţii pregătitoare înainte de nituire:
1. Calculul dimensiunilor constructive, în raport cu
grosimea tablelor de asamblat;
2. Trasarea axelor niturilor, în raport cu dimensiunile
calculate, pe masa de trasat cu ac de trasat,
riglă gradată, echer de 90 grade;
3. Punctarea centrelor găurilor, cu punctator, ciocan;
4. Găurirea tablelor, pe maşini de găurit; diametru
găurilor trebuie să fie mai mare decât
diametrul tijei nitului cu:
0,2 mm, pentru nituri cu diametrul până la 5 mm;
0,5 mm, pentru nituri cu diametrul între 5 şi 10 mm;
1,0 mm, pentru nituri cu diametrul mai mare de 10
mm;
5. Alezarea (prelucrarea interiorului iunie piese cilindrice
dându-i diametrul cerut) găurilor, pe maşini de
găurit;
6. Teşirea (formarea unei porţiuni tronconice la
extremitatea găurii cilindrice) găurilor pe maşini
de găurit în cazul niturilor semînecate sau
înecate;
Sculele folosite la nituirea manuală sunt:
- Ciocan de lăcătuşărie;
- Contracăpuitor (contrabuterolă), pentru sprijinirea
şi protejarea capului iniţial;
- Trăgător, pentru apăsarea pieselor de nituit una
asupra celeilalte (fig. a);
- Căpuitor (buterolă), pentru formarea capului de
închidere al nitului (fig. b);
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Tehnologia nituirii manuale
-
Introducerea nitului în gaură;
Aşezarea capului pe contracăpuitor;
Apropierea tablelor cu trăgătorul (a);
Refularea capului de închidere (b);
Formarea capului de închidere ( c);
Formarea capului de închidere cu căpuitorul (d);
Controlul şi recepţia asamblărilor nituite
Defectele care pot apărea la nituire sunt:
a. cap de închidere deplasat, b. cap de închidere
prea mare din cauza tijei mai lungi, c, cap de
închidere prea mic din cauza tijei scurte, d. cap de
închidere deformat, e. cap de închidere înclinat, f.
nit strâmb, g. table deformate la nituire.
Asamblări nedemontabile. Asamblări nituite
Norme Tehnice de Securitatea Muncii (NTSM) la
nituirea manuală
Feţele ciocanelor şi ale căpuitoarelor nu trebuie
să aibă strivituri şi crăpături;
Ciocanele trebuie să fie bine fixate în coadă;
Test
Alegeţi răspunsul corect:
1.Nituirea este un procedeu tehnologic de îmbinare:
1 punct;
•
a. cu filet;
•
b. demontabilă;
•
c. nedemontabilă;
2. Niturile se execută din:
1 punct;
Bibliografie: Manual pentru discipline tehnice,
domeniul de bază electromecanică, ing. D.
Cosma şi colectivul, Editura Preuniversitara
Bucureşti, 2000; Auxiliare curriculare www.edu.ro;
Material realizat de ing. Monica Adriana Drăgoi
a. OT 45;
b. OL 34;
c. OLC 35;
3. După forma tijei, niturile pot fi:
1 punct;
a. semitubulare;
b. semiînecate;
c. semirotunde;
4. Trăgătorul:
1 punct;
a. apasă piesele de nituit;
b. protejează capul iniţial;
c. formează capul de închidere;
5. Capul nitului poate fi:
1 punct;
a. semirotund;
b. semitubular;
c. înecat;
6. Enumeraţi sculele folosite la nituirea manuală:
2 puncte;
NOTĂ: se acordă 3 puncte din oficiu; Timp de lucru 5 minute;