tasarimdan_imalata_giden_surecler_surecler

Download Report

Transcript tasarimdan_imalata_giden_surecler_surecler

TASARIMDAN İMALATA GİDEN
SÜREÇLER
Aytaç YILDIZ
Kalite Yönetim Müdürü
STANDART POMPA VE MAKİNA A.Ş.
Amaç:
Üretim yapan bir sanayi kuruluşunun, talep edilen ürünün
tasarım parametrelerinden imalatı da dahil olmak üzere
arada olması gereken temel süreçlerin değerlendirilmesi ile

Üretim stratejisine genel bakış

Temel tasarım spesifikasyonları

İmalat resimleri

Üretim proseslerinin seçimi

Çeşitli kalite teminat metotlarının seçimi v.b.
Konuları hakkında temel bilgi sahip olacaksınız.
Üretim Prosesleri
Makine
Yerleşimi
Takım
Seçimi/Diza
ynı
CNC ve
CAM
Kodları
Oluşturma
Tezgah
Seçimi
Ürün Boyut
Tasarımı
Fikstür ve
Bağlama
Aparat
Tasarımı
Proses
Planı
Boyut
Kontrolü
Üretim Stratejisi

Stok için üretim

Müşteri talebine göre üretim

Müşteri talebine göre tasarım ve imalat
Üretim Stratejisi l Stok İçin Üretim
-
Belirli sektör
-
Belirli ürün gamı
-
Sabit satış hacmi
-
En az stok maliyeti
Üretim Stratejisi l Müşteri Talebine Göre Üretim
-
Belirli sektör
-
Belirli ürün gamı
-
Belirli kompanentler ve imalat emirleri
-
Kompanent stoku
-
Talebe göre değişken montaj iş emirleri
Üretim Stratejisi l Müşteri Talebine Göre
Tasarım ve İmalat
-
Talep edilen ürünler farklı sektörlere özel imalatlar olabilir
-
sektöründe uzman ar-ge ve üretim;
-
Her bir talebin farklılıkları sebebi ile ar-ge ve imalat
süreçlerinin artması ve iyi koordinasyon.
Nihai ürün imalatını gerçekleştiren bir işletmede
yer alan birimler ve Genel Organizasyon Şeması
Genel Müdür
Kalite Yönetimi
Departmanlığı
Üretim ve Planlama
Departmanlığı
Ar-Ge
Departmanlığı
İmalat Mühendisliği
Departmanlığı
Ürün talebi




Tasarım ve Ar-Ge Departmanlığı: Mühendislik hesap, Dizayn, analiz ve
imalat resimleri,
Üretim Departmanlığı: İmalat ve proses planlama, üretim planlama, üretime
geçiş ve ambalajlama/paketleme,
İmalat mühendisliği Departmanlığı: Sahadaki, imalat proseslerini belirleme,
imalatı gerçekleştirebilecek özel takımları, takım tutucularını, bağlama
aparatlarını, kalıpları, boyut kontrol araçları ve mastarlar v.b. Tasarlayıp,
imal ve temin etme mekanizmasıdır.
Kalite Departmanlığı: ürün kalite kontrol verileri, üretim ve proses verileri,
hata oranlarının sayısallaştırılması ve iyileştirme verileri.
Ürün Tasarım spesifikasyonları
Ürün Tasarım
Spesifikasyonları

Ürün Tasarım
Parametreleri
Ana Parametreler
Alt Parametreler
Sözleşmede belirtilen müşteri
ihtiyaç ve gereksinimleri
oluşturulmuş olan zeminden
sonra

İlk iş, beklenti nedir.

Bütçe ve maliyet

Termin süresi

Tasarıma başlama
Tasarım Ana Parametreleri
Giriş Parametreleri iyi belirlenmeli.

Kütle

Hacim

Yoğunluk

Hız / birim zamanda yapılacak iş miktarı

Ortam

İşi bitirme süreniz

Proses seçimi
Tasarım Alt Parametreleri

Çıkış Parametreleri Unutulmamalı

Ergonomi

Kullanıcı Güvenliği

Kullanım Kolaylığı

Verim Sağlama ve Enerji Tasarrufu

Ürün Estetiği
3D Katı Modelleme

Tasarım süresini hızlandırır

Parça ve özellikle montaj hatalarını daha iyi görülür.

Arşivleme ve kompanentler arası akış rahat sağlanır

Simülasyon ve animasyon yapılabilir.
2D İmalat Resimlerinin Hazırlanması
Her mekanik tasarımcının imalat proses bilgisine (imal usullerine) hakim olmalı.

Uluslar arası imalat resimleri standartlarına uygun hazırlanmalı,

Antet bilgileri eksiksiz olmalı.

Revizyon kaydı kesinlikle güncel olmalı.

Kopyalar, birimin kontrolü dahilinde ikinci şahıslara verilmeli.

Hazırlanan resimlerde, operatöre/ustaya hesap yaptırmamaya özen
gösterilmeli.
İmalat Prosesleri
İmalat
Prosesleri
Döküm
Prosesleri
Şekillendirme
prosesleri
Talaş
Kaldırma
Prosesleri
Birleştirme
Prosesleri
Yüzey
Prosesleri
Talaşlı İmalat Prosesleri
Talaşlı İmalat
Prosesleri
Kesme
Prosesleri
Takım
Hareketli
Takım
Dönme
Durumu
Aşındırma
Prosesleri
İş
Parçası
Dönme
Durumu
Taşlama
Honlama
Lebleme
Parlatma
Cilalama
Geleneksel
Olmayan Talaş
Kaldırma
Yöntemleri
Kimyasal Aşındırma
Elektro Kimyasal
Aşındırma
Elektroerozyon - Tel
Erozyon
Lazerle Kesme
Proses Planı Örneği
Proses Planı Örneği
Kalite Teminat Metotlarının Seçimi




ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISIO 16
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 9001, PUKÖ Döngüsü
Planla
Uygula
Önlem
al
Kontrol
et
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ
Katma değer sağlayan faaliyetler
Bilgi akışı
M
Ü
Ş
T
E
R
İ
Ş
A
R
T
L
A
R
I
23
Kalite Yönetim Sistemi Sürekli
İyileştirme
M
Ü
ŞT
ER
İ
M
E
M
N
U
Nİ
YE
T
İ
Yönetim
Sorumluluğu
Ölçme, Analiz,
İyileştirme
Kaynak
Yönetimi
Girdi
Ürün
Gerçekleştirme
Çıktı
Ürün
Eğitim ve Meslek Yaşamınızda Başarılar Dilerim
TEŞEKKÜRLER