SARURI - olgaspace

download report

Transcript SARURI - olgaspace

SARuri
Utilizarea lor in industrie
Paun Ana
Roibu Beatrice
Mio Melisa
Tone Mihaela
Cls. a-VIII-a C
 Clasificarea si compozitia sarurilor:
 Sărurile sunt combinații cu structură ionică, în general,
formate prin neutralizarea unui acid cu o baza Se mai pot
obține în urma reacțiilor dintre un acid și o altă sare, dintre
metale (sau oxizii lor) și acizi, sau prin combinarea directa a
elementelor
 După compoziţie sărurile se pot clasifica în:
 • Săruri neutre, provenite din înlocuirea tuturor atomilor de
hidrogen din molecula unui acid cu metale.
 • Săruri acide, provenite din înlocuirea parţială a atomilor
de hidrogen din molecula unui acid cu metale sau cu
radicalul amoniu
PROPRIETATI FIZICE
•sunt substanţe solide, deseori cristalizate,
incolore sau de culoare albă; numai unele săruri
sunt colorate;
• cele mai multe săruri sunt solubile în apă;
• gustul sărurilor este diferit;
• soluţiile sărurilor conduc curent electric
UTILIZARILE SARURILOR
 • materiale pentru construcţii;
 • fabricarea săpunului, sodei caustice;
 • obţinerea sticlei, hârtiei,
îngrăşămintelor;
 • industria produselor clorosodice.
UTILIZAREA SARURILOR CA MATERIALE DE
CONSTRUCTII
 Rocile sedimentare de precipitaţie
chimică se formeaza prin
depunerea şi cristalizarea pe fundul
apelor a sărurilor din soluţii
suprasaturate. Din ele fac parte:
ghipsul; anhidritul; magnezitul;
calcarele.
 Magnezitul şi dolomitul sunt
compuşi de minerale cu aceeaşi
denumire. În general aceste roci
servesc ca materie primă pentru
fabricarea lianţilor minerali.
 Calcarul curat (piatra de var) are culoare
albă. Asupra particularităţilor calcarului
înfluenţează în special impurităţile de
argilă, care se întîlnesc foarte des.
 Cariera de calcar:
Calcarul compact face parte din
depunerele chimice.
Roca compusă din amestec de calcar şi
argilă, se numeşte marnă. Dacă în rocă
predomină calcarul, ea se numeşte
marnă calcaroasă, iar dacă predomină
argila - se numeşte marnă argiloasă.
La construcţii cel mai des sunt folosite
calcarele compacte, calcarul cochilifer şi
creta.
SARURI
FOLOSITE
CA INGRASAMINTE
 Sarurile acizilor azotici (azotatii) formeaza
îngrasaminte în care azotul este continut
sub forma de azotati, saruri de amoniu si
amoniac.
 Se stie ca o parte din azotul existent în sol
este luat de plante si, o alta parte, sub
forma de saruri solubile, este antrenat de
apele de ploaie sau de apele subterane. De
aceea solul are nevoie de ingrasaminte pe
baza de azot
 În tara noastra cele mai utilizate
îngrasaminte azotoase sunt: nitro-calcarul,
azotatul de amoniu, sulfatul de amoniu
si în ultimul timp amoniacul lichid.
Materiile prime pentru fabricarea
îngrasamintelor
azotoase sunt: amoniacul si acidul azotic.
 Nitro-calcarul (calcamon-salpetru) se obtine prin
amestecarea mecanica a azotului de amoniu NH4NO3
cristalizat, în proportie de 60%, cu calcar CaCo3 din
macinat, în proportie de 40%.
 Azotatul de amoniu NH4NO3 se obtine prin
neutralizarea apelor amoniacale de la
cocserie cu acid azotic 50-60% sau prin
contactul direct dintre amoniacul gazos si
solutia diluata de acid azotic, în care
amoniacul este introdus sub presiune:
NH3+HNO3=NH4NO3.
 Azotatul de amoniu este o substanta
cristalizata, usor solubila în apa, cu gust
amarui si foarte higroscopica.
 Îngrasaminte minerale cu azot se fabrica
la Fagaras, Piatra-Neamt (Roznov), Turnu
Magurele, Craiova, Târgu Mures.
VA MULTUMIM
PENTRU ATENTIA
ACORDATA!