EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT minta

download report

Transcript EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT minta

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Az együttműködés létrejött a ……………………… és a …………………………… között.
A Kéz a kézben program az együttműködő partnerek között az alulírott napon és az
alábbi feltételekkel valósul meg:
1. Az együttműködő partnerek egyetértenek abban, hogy Tatabánya Megyei Jogú
Városban működő gazdálkodó szervezetek és az önkormányzat intézményei szerves
részei településünknek, felelősséget viselnek fejlődéséért.
2. Az együttműködő partnerek célja, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város területén
megvalósuló és a várost érintő társadalmi felelősségvállalási (CSR) akciók és
programok kidolgozása és végrehajtása a partnerség alapelvére épülő, az érintett
felek bevonásával és együttműködésével megvalósuló folyamat lehessen,
összhangban a város szükségleteivel. Cél továbbá, hogy a vállalt tevékenységek
elsősorban az oktatási, nevelési intézmények területén valósuljanak meg.
3. A kidolgozott stratégián alapuló önkéntesség révén a vállalatok részt vehetnek
közvetlen környezetük fejlesztésében.
4. Az együttműködés kiemelt célja, hogy a ……………………………Tatabánya városban
szervezett társadalmi felelősségvállalás keretében a …………………….támogassa.
Az együttműködési ütemtervet rögzítsék, hogy a hosszú távú célok az igényeknek
és szükségleteknek a legjobban megfeleljenek. A partnerek a felmerülő feladatokról
félévente egyeztessenek egy összehívott konzultáción.
5. Az egyes tevékenységek koordinálására a partnerek felelőst jelölnek ki.
6. A jelképes „örökbefogadás” egy gesztussal, egy hivatalos dokumentum aláírásával
valósul meg.
Melléklet
Tevékenységek listája:
•
•
•
•
•
•
•
•
játszó udvarok rendben tartása, játékok felújítása
épületrészek felújítása (pl.:tanterem, tornaterem, uszoda, vizesblokkok)
kulturális programok támogatása
üzemlátogatás
kerítés javítása, festése
kertészeti munkák (tereprendezés, fák, bokrok, virágok ültetése)
tanulmányi versenyek támogatása
tanulmányi kirándulások támogatása
Eszköztámogatás:
•
•
•
•
•
•
•
készségfejlesztő eszközök
berendezési tárgyak (pl.:irodai eszközök felajánlása)
kül- és beltéri eszközök
kiegészítő helyiségek berendezése
oktatást segítő eszközök (pl.: nyomtató, projektor)
sportfelszerelések
iskolarádió műszaki, technikai felszerelésének támogatása