1d_patakrevitalizacio

Download Report

Transcript 1d_patakrevitalizacio

PATAK ÉS HOLTÁG
REVITALIZÁCIÓ
NÉVVÁLASZTÁSI VÁLTOZATOK:
TERMÉSZET HARMONIKUS VÍZFOLYÁS RENDEZÉS
VÍZFOLYÁS EREDETI ÁLLAPOTÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA
HOLTÁG REHABILITÁCIÓ
VÍZFOLYÁS REKONSTRUKCIÓ
VÍZFOLYÁS KREÁCIÓ
Dr. Madarassy László
SZEMPONTOK
AZ ÖNÁLLÓ TERVEZÉSHEZ
A vízfolyások „kordában tartásának”, vagy megfékezésének hagyományos útjai
A vízfolyások
sokszor félelmet
keltenek, … joggal
Óvatosan szabad eljárni!
Mátrakeresztesen a
Csörgő-patak
természet-harmonikus
rendezése katasztrófához
„villám-árvízhez” vezetett
„Rövid idő alatt felhőszakadás
formájában nagy mennyiségű
csapadék hullott le a völgyben fekvő
falu környékén található patakok
vízgyűjtő területére, így azok gyorsan
és nagymértékben felduzzadtak. A
medréből kilépő Csörgő- és Kövicsespatak iszappal és több tonnás
kődarabokkal borította el a települést,
az özönvíz összességében egymilliárd
forint körüli kárt okozott.”
A természet harmonikus módszerek iránti igény
kialakulásának okai (megegyezik a tájépítészet
kialakulásának okaival)
– a természeti erőforrások csökkenése,
– a gazdasági ágazatok területéhsége,
– a környezeti ártalmak növekedése,
– a társadalmi kontrol igénye,
– az optimalizálás kényszere,
– az „érintetlen” helyek iránti kereslet növekedése,
– az ökológiai szempontokat előtérbe helyező döntés
előkészítési módszerek iránti igény.
A hagyományos és a természet harmonikus
tervezés összehasonlítása
Hagyományos:
Természet harmonikus:
egyenes vonalvezetés,
meanderező vonalvezetés,
szabályos prizmatikus
keresztszelvények,
„lekerekített” és változó
keresztszelvény alak,
azonos fenékesés,
változó fenékesés,
sima (burkolt) meder,
benőtt élőhely, növénytelepítés
az élőhely hiánya,
fajgazdagság,
öntisztulás hiánya miatt
rossz vízminőség,
jelentős öntisztulás által jobb
vízminőség,
a tájidegen építőanyagok
túlsúlya,
helyi és term. építőanyagok és
biotechnika alkalmazása,
egyfunkciós megoldások
alkalmazása
tájesztétikai megoldások
alkalmazása
A természetharmonikus megoldás többfunkciós
műszaki: – a partvédelem,
– a rézsű felületek védelme a csapadék, a szél és a fagy ellen,
– a rézsű állékonyság növelése a talaj-gyökérzet által,
gazdasági: – építési és fenntartási költségek csökkentése,
– rekreációs és pihenési használható területek,
ökológiai: – kedvezőbb mikroklíma,
– a talajvízháztartás javítása a tározás által,
– talajképződés, illetve humuszképződés elősegítése,
– élőhely teremtése a növények és az állatok számára,
– a vízfolyás öntisztuló képességének javítása,
esztétikai: – a vonalvezetés tájharmonizálása,
– a műtárgyak és épített elemek tájba illesztése.
Hogyan lehet az általános célokat természetharmonikus vízépítési megoldásokkal teljesíteni?
A természet harmonikus (természet közeli)
megoldásokat a természettől leshetjük el, mert:
• a természet megmutatja a hidraulikailag helyes meder
formát (pl. összetett lefolyási keresztszelvény, parabola
szelvény, görgeteges meder, meanderező meder)
• a természeti elemek megfigyelésével kiválasztható a
statikus és dinamikus terheléseknek ellenálló műszaki
megoldás (pl. kövek, fák és anyagok),
• a természet maga formálja a medret vízhozamával és
hordalék szállításával; ez alapján meghatározható az
önmagát fenntartó meder, ezáltal az optimális gazdasági cél
is teljesülhet
• a környezet vízháztartását legjobban a természet biztosítja
(ökológiai cél)
Az átépítést igénylő
hagyományos mintakeresztszelvény
ESETTANULMÁNY: A Dobl patak rendezése
mérnökbiológiai módszerekkel
kukoricaföld
Egyenes meder
A meanderek kialakulásának elősegítésére fa fenékküszöbbel
vagy fenékbordával
A mederben a sodorvonalat az egyik part irányába eltoljuk,
e miatt ezt az oldalt a kimosódás ellen jobban kell védeni.
A meanderek kialakulásának elősegítésére sarkantyúval és a
veszélyeztetett oldalon a rézsűláb védelem farönk fallal
1. példa: Part(rézsüláb)védő fa cölöpfal
2. példa: Fa cölöpfal (Krainer fal) fűzfa
dugványokkal megerősítve
3. példa:
Háromszög sarkantyú, rézsűvédelem kókusz szövettel
4. példa: Geotextilia henger fűzfa dugványokkal erősítve
5. példa: Szakadópart madár fészkelő üregekkel
6. példa: Torkolati szakasz kialakítása fenéklépcsővel,
rézsűvédelem Krainer fallal
7. példa: Rézsűláb védelem farönkökkel és fenékküszöb
A mintakeresztszelvény
megválasztásának ökológiai szempontjai
hom orú p art
hom orú pa rt
dom ború pa rt
do m ború p art
Vízpótlás elvi tervezési
• Indokolt-e holdmeder esetén a vízpótlás,
• A természet harmonikus megoldásoknál milyen
szerepe van a mesterséges vízpótlásnak,
• Milyen legyen a holtág „természetes” vízjárása?
Lehetőségek:
• vízpótlés a csapadékvíz átmeneti tározóból,
• Talajvízből történő pótlás,
• Cseszmei-vízből beeresztés vagy szivattyúzás,
• Cső-kutakból rétegvíz kitermeléssel vízpótlás.
A fenéklépcső és fenékküszöb
A természet harmonikus megoldások
ismereti háttere
(Mérnökbiológia avagy biotechnika alkalmazása
kisvízfolyások rendezésénél)
A mérnökbiológiai építési mód biológiai ismereteken
alapuló, a vízépítésben és a földmű-építésben
alkalmazott mérnöki építő technikát jelenti.
A kisvízfolyások rendezésénél főleg mérnökbiológiai
módszereket (biotechnikát) alkalmazunk, vagyis élő
építőanyagokat és/vagy élettelen anyagokat kombinálva
használunk.
Mérnökbiológiai hangsúlyozottan foglalkozik a művi
létesítmények tájba illesztésével, vagyis a tájesztétikai
szempontok figyelembevételével.
Mérnökbiológiai műtárgyak biztonsága
0,5 – 3 év
intenzív fenntartás mellett
biztonság
mérnökbiológiai építési
mód
hagyományos építési mód
építés
idő
Egy régi példa:
Rézsűláb védelem rőzsekolbásszal