Transcript zamocnictvo

Výroba a montáž nového
balkónového zábradlia.
Rekonštrukcia starého hrdzavého
zábradlia.
Výroba a montáž balkónových
striešok.
Zasklievanie balkónov.
Pôvodný stav zábradlia
Rekonštrukcia balkónov
• Mnohé balkóny a logie sú po čase zrelé na
rekonštrukciu či úplnu výmenu aj vďaka tomu,
že údržba vonkajších častí je takmer nemožná
pre bežného obyvateľa bytového domu.
Následkom toho je jeho vážne poškodenie
koróziou. Viď následujúce obrázky:
Bližší pohľad
Rekonštrukcia balkónov
Voda, ktorá sa udrží na zábradlí a hrdza, urobili
kus poctivej práce. Zábradlie je zrelé na
výmenu.
Bližší pohľad
Bližší pohľad
Pohľad na pôvodné zábradlie
Rekonštrukcia balkónového
zábradlia
Niekdy je škoda menšia a stačí len rekonštrukcia
- prebrúsenie starého zábradlia, nový náter a
výmena sklennej výplne, či už za nové sklá
alebo v súčasnej dobe veľmi populárne
plastové výplne z materiálu Lexan.
Vymenené zábradlie
Rekonštrukcia balkónov
Takže váš nový balkón môže vyzerať aj takto:
Konečná podoba nového zábradlia
pohľad zvnútra
Konečná podoba nového zábradlia
pohľad zvonku
Balkónová strieška
Praktickým doplnkom na balkón je strieška.
Chráni zábradlie pred dažďom a prachom. Je
vyrobená z lako - plastového plechu, ktorý nie
je potrebné udržiavať nátermi a tým je
garantovaná dlhá životnosť.
Balkónová strieška
Balkónová strieška