pptx - 1zsdobrisprojekt.cz

Download Report

Transcript pptx - 1zsdobrisprojekt.cz

ZAOKROUHLOVÁNÍ PŘIROZENÝCH
ČÍSEL
5. ROČNÍK
Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz
!
Přirozená čísla můžeme zaokrouhlovat na desítky,
stovky, tisíce…
Přitom se řídíme číslicí (cifrou) nejblíže nižšího řádu
(např. zaokrouhlujeme-li na desítky, řídíme se číslicí
na místě jednotek, zaokrouhlujeme-li na tisíce, řídíme se
číslicí na místě stovek…)
- Je-li tato číslice 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme dolů,
zaokrouhlovaná číslice se nezmění a všechny číslice
vpravo od ní se nahradí nulami.
.
874(D) = 870
.
9 511(S) = 9 500
.
74 298(T) = 74 000
- Je-li tato číslice 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme
nahoru, zaokrouhlovaná číslice se zvětší o 1 a všechny
číslice vpravo od ní se nahradí nulami.
.
875(D) = 880
.
9 571(S) = 9 600
.
74 998(T) = 75 000
?
Zaokrouhli na
desítky
stovky
tisíce
2 745
2 750
2 745
2 700
2 745
3 000
1 399
1 400
1 399
1 400
1 399
1 000
672
670
672
700
672
1 000
37 287
37 290
37 287
37 300
37 287
37 000
48 953
48 950
48 953
49 000
48 953
49 000
8 206
8 210
8 206
8 200
8 206
8 000
?
Zaokrouhli na
desítky
stovky
tisíce
7 384
7 380
7 400
7 000
16 257
16 260
16 300
16 000
42 911
42 910
42 900
43 000
679 525
679 530
679 500
680 000
desítky
stovky
tisíce
desetitisíce
49 263
49 260
49 300
49 000
50 000
34 090
34 090
34 100
34 000
30 000
651 755
651 760
651 800
652 000
650 000
?
Napiš čísla, která mohou být
zaokrouhlena na číslo 50
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
?
Napiš čísla, která mohou být
zaokrouhlena na číslo 630
625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634
?
Zaokrouhli na
tisíce
desetitisíce
statisíce
864
1 000
11 974
10 000
673 834
700 000
2 437
2 000
37 615
40 000
796 500
800 000
7 501
8 000
128 324
130 000
1 204 000
1 200 000
12 369
12 000
69 802
70 000
1 485 337
1 500 000
46 832
47 000
587 915
590 000
993 996
1 000 000
126 538
127 000
42 200
40 000
402 302
400 000
978 000
978 000
998 713
1 000 000
935 550
900 000
34 007
34 000
1 236 123
1 240 000
1 405 700
1 400 000
?
Maratonská trať měří 42 192 m.
Zaokrouhli tuto délku na km
a vypočítej, za jak dlouho bys ji
urazil na kole rychlostí 21 km/h.
Trať je dlouhá 42 kilometrů, na kole bych ji urazil
za 2 hodiny.
Molnár, J., Mikulenková, H., Matematika 5. ročník 2. díl
Olomouc: Prodos, 1996. ISBN 80-85806-56-8
Justová, J., Pracovní sešit 2. díl k učebnici Matematika pro 5. ročník
Praha: Alter, 2005. ISBN 80-7245-071-9
Frýzek, M., Matematika pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
Praha: Kvarta, 1993. ISBN: 80-85570-35-1