Statystyka 2

download report

Transcript Statystyka 2

Szereg rozdzielczy Szereg rozdzielczy

należących. jest zestawieniem, w którym wartości badanej cechy statystycznej rozdzielone są na określone grupy (klasy), a każdej grupie (klasie) przyporządkowana jest liczba wartości do niej Możemy stwierdzić, że szereg rozdzielczy przedstawia strukturę badanej zbiorowości. Wyróżnia się dwa rodzaje szeregów rozdzielczych: szereg rozdzielczy przedziałowy - szereg rozdzielczy punktowy

Szereg rozdzielczy przedziałowy

się z wartości przedstawionych w postaci tzw. przedziałów klasowych

x Di – x

składa

Gi

(

x Di x Gi

– dolna granica przedziału klasowego, – górna granica przedziału klasowego) oraz odpowiadających im liczebności

n i

( (częstości względnych lub odsetek ). Innymi słowy, szereg rozdzielczy przedziałowy to ciąg par

x Di – x Gi

,

n i

), dla

i =

1, 2, … ,

k

.

Szereg rozdzielczy przedziałowy

Budowa szeregu rozdzielczego przedziałowego

• Ustalenie liczby przedziałów klasowych • Wyznaczenie długości przedziałów klasowych • Wyznaczenie dolnej granicy pierwszego przedziału klasowego • Budowa szeregu rozdzielczego

Ustalenie liczby przedziałów klasowych

Ustalenie liczby przedziałów klasowych

Wyznaczenie długości przedziałów klasowych

Wyznaczenie dolnej granicy pierwszego przedziału klasowego

Dokładność jest określona położeniem ostatniej cyfry znaczącej w szeregu liczbowym, przedstawiającym wynik pomiaru badanej cechy statystycznej.

Poziom dokładności

będziemy oznaczać  . Interpretacja pojęć

cyfra znacząca

i

dokładność

, przedstawiono w przykładach.

Przykład 1.

Miejsca dziesiętne i dokładność.

Liczba 58.4819 może być zapisana jako: • 58.482 z dokładnością do 3 miejsc dziesiętnych, więc  • 58.48 z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych, więc  • 58.5 z dokładnością do 1 miejsca dziesiętnego, więc = 0,001 = 0,01  = 0,1 • 58 z dokładnością do najbliższej liczby całkowitej, więc • 60 z dokładnością do najbliższej liczby dziesiątek więc   = 1 = 10.

Podając wartość liczbową

x

z dokładnością świadomość, że jest to wartość zmierzona, a wartość rzeczywista zawiera się w przedziale: 

,

powinniśmy mieć

x

  2 ,

x

  2

Przykład 2.

Cyfry znaczące i dokładność Liczba 58,4819 może być zapisana jako: • 58,482 z dokładnością do 5 cyfr znaczących, więc  • 58,48 z dokładnością do 4 cyfr znaczących, więc  • 58,5 z dokładnością do 3 cyfr znaczących, więc  • 58 z dokładnością do 2 cyfr znaczących, więc  • 60 z dokładnością do 1 cyfry znaczącej, więc  = 0,001 = 0,01 = 0,1 = 1 = 10.