Hitabet teknikleri dinleyici notlari ile H. Secen

Download Report

Transcript Hitabet teknikleri dinleyici notlari ile H. Secen

Hitabet Teknikleri
• Nejat
Muallimoğlu’nun
aziz anısına
saygıyla…
• Hasan Seçen
Hitabet nedir?
• Konuşma hususunda insanlar
üçe ayrılır:
• Fikri olup ifade edemeyenler;
• Biteviye konuşan, ama, hiçbir
şey söylemeyenler;
• Söyleyecekleri fikri olanlar ve
bunu en etkili söz ve tekniklerle
ifade edenler.
Neden Hitabet?
• Eski Yunan filozoflarının önem
verdiği üç yetenek:
• Retorik
• Gramer
• Diyalektik
Sözün gücünü
kullananlar
•
•
•
•
Devlet adamları
Kumandanlar
Âlimler
Din adamları
Malazgirt Meydanında
Sultan Alparslan
Askerlerim!
• "Askerlerim! Bugün burada ne
emreden bir sultan, ne de emir alan
bir asker vardır.
• Ya zafer kazanırız, ya şehit olarak
cennete gideriz. İsteyen benimle
gelsin, isteyen geri dönsün.
• Eğer ben ölürsem, sırtımdaki elbise
kefenim olsun!
Sakarya Savaşında
Mustafa Kemal Paşa
Hatt-ı müdafaa yoktur,
sath-ı müdafaa vardır!...
• Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı
müdafaa vardır.
• O satıh, bütün vatandır.
• Vatanın her karış toprağı vatandaşın
kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.
• Onun için, büyük, küçük her cüz-i
tam bulunduğu mevziden atılabilir
fakat küçük, büyük her cüz-i tam ilk
durabildiği noktada tekrar düşmana
karşı cephe teşkil edip, muharebeye
devam eder!”
Yunus Emre’nin “söz
ola” şiiri
Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal eder bir söz!
Hitabet fıtrî bir yetenek
değildir!
Örnekler:
• Demosten:
• Disraeli
• Nejat Muallimoğlu
Hatip konuşmaya nasıl
hazırlanmalı?
• İyi bir konu seçiniz.
• Konuyu en güvenilir, en yeni kaynaklardan
araştırınız.
• Konuşmanızı tasarlayınız. Fikirlerinizi
destekleyecek, vecize, atasözü, şiir vb. malzemeyi
uygun yerlere değiştiriniz.
• Topluluk önüne çıkmadan prova yapınız.
• Hatalarınızı düzeltiniz.
• Konuşma yapacağınız salona yarım saat önceden
gidiniz ve önceden kürsüye çıkarak salonla aşinalık
sağlayınız.
Hatip nasıl takdim
edilir?
• Konunun önemini belirtiniz
• Hatibin bu konudaki birikimini
ve ehliyetini dile getiriniz.
Hatip Nasıl takdim edilir?
Muallimoğlu’nu takdimim:
Hatip kürsüye çıkınca
• Kürsüde ve ayakta…
• Önce göz hakimiyeti…
• Kendisini takdim eden kişiye
ve/veya davet eden yetkiliye
teşekkür
• …..ve ilk sözler
İlk cümleleriniz….
• Dinleyicilerle aranızdaki
yabancılığı yıkacak bir giriş
yapınız!
Muallimoğlu’nun girişi
General McArthur’un
girişi:
Arif Nihat Asya’nın girişi
Süleyman Demirel 7 yıl siyaset
yasağının arkasından Erzurum’da
konuşuyor…
İlk sözler:
• İlk sözleriniz konuşmanızın özeti
olsun!
• Ana fikirlerinizi bütün
yoğunluğuyla ilk cümlelerinizde
verin
• Konuşmanızın bundan sonraki
kısmı bu fikrileri açıklayıcı
nitelikte olsun.
Nejat Muallimoğlu
konuşuyor:
• Konu: “İlkel bir kabile dili hâline
getirilen Türkçe”
• Konfüçyüs’den bir alıntı…
• Ülkeyi düzeltmek için…
Konuşma teknikleri
• İrticalen konuşunuz…
• Kağıttan okumayın…
• Konuşmanıza özür dileyerek
başlamayın.
• Karşınızdakilere ölçülü hitap
edin.
Anekdot
anlatabilirsiniz.
• Eğitimin önemini
anlatıyorsunuz:
• Bir vâdiden geçen atlılar.
• Önyargılı olmamın zararlarını
anlatıyorsunuz.
• Mango ağacı
Şiir okuyabilirsiniz:
•
•
•
•
•
•
Liderliği anlatıyorsunuz:
Akif’den bir şiir…
Suyu anlatıyorsunuz
Necip Fazıl’dan bir şiir…
Empati’yi anlatıyorsunuz
Can Yücel’den bir şiir…
Nasıl bitireceksiniz?
• Heyecanın en yüksek olduğu
yerde…
• Dinleyicilerin “Keşke biraz daha
konuşsaydı” dediği bir zamanda
• En yoğun bir mesajla bitirin.
Martin Luther King’in
hitabetini bitirişi
• Amerika’nı her dağında
hürriyetin çanı çalsın!
“Kimya’dan kimya-yı saadete”
konulu konuşmayı bir
hikayeyle bitirmiştim:
• Mısır Çarşısında Yusuf’u satın
almak için gelen yaşlı kadının
hikayesi:
“Müsbet Bilimler ve Sosyal Bilimlerin
Kesiştiği Ortak Noktalar” konulu
konuşmayı bir hikâyecikle bitirmiştim.
• Tanıştığım bir adama hangi
dünya görüşüne mensup
olduğunu sormuştum…..
Nejat Muallimoğlu’nun
bitirişi
• Çok konuşan hatibin hikâyesi…