DINÀMIQUES DE GRUP - No són històries… és la vida!

Download Report

Transcript DINÀMIQUES DE GRUP - No són històries… és la vida!

DINÀMIQUES DE
GRUP
CURS DE MONITORS 2010
ANNA TORT
Què són les dinàmiques de grup?
•
Les dinàmiques de grup són
processos d’interacció entre
persones mitjançant situacions
fictícies, plantejades amb
objectius concrets. En aquest
procés es mostra la conducta
global i les variacions de la
conducta individual dels seus
membres sota la influència del
grup. L’objectiu de les
dinàmiques és l’aprenentatge,
teòric i pràctic, mitjançant
l’experiència vivencial i
participativa.
A qui van dirigides les
dinàmiques de grup?
• Les dinàmiques de grup van dirigides
a tots els monitors i directors en el
lleure, educadors socials, mestres,
animadors i tots aquells professionals
que tracten amb grups de persones
de qualsevol edat.
Tipus de dinàmiques de
grup
•
•
•
•
•
•
Dinàmiques per fer grups: el seu objectiu és repartir tots els components del grup en grups més
petits, per tal de realitzar una activitat, joc...
Dinàmiques de presentació: el seu objectiu és presentar tots els components del grup, de manera
que, mica en mica, tothom conegui el nom dels altres en el menor temps possible.
Dinàmiques de coneixement: el seu objectiu és profunditzar en els coneixements que hem adquirit,
mitjançant les dinàmiques de presentació, de la resta de components del grup.
Dinàmiques de resolució de conflictes: el seu objectiu és potenciar la resolució de conflictes de
manera creativa.
Dinàmiques de distensió: el seu objectiu és crear un millor ambient entre els membres del grup,
augmentar la participació i la comunicació entre tots i crear un major grau de confiança en un mateix
i amb la resta del grup.
Dinàmiques de cooperació: el seu objectiu és aprendre a treballar i realitzar activitats amb grup,
afavorint la col·laboració entre tots els membres i participant tots activament formant un conjunt.
Dinàmiques per fer grups
• 1, 2, 3,...
• Fer grups de 2, 4, 5,..
• Característiques (color
dels cabells, de la samarreta,
pantalons,...)
• Els gomets
• Qui és la meva
parella?
• Mètode collage
DINÀMIQUES DE
PRESENTACIÓ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentació gestual
Em pica i em rasco...
“Marcianitus”
Troba l’altre
El cistell de la fruita
Pistolers
He anat de viatge
Pilota calenta
Pinyes de noms
Dinàmiques de coneixement
•
•
•
•
•
•
•
Cercles concèntrics
“Jo sóc”
Les etiquetes
Posa’m un adjectiu
El ninot
Qui s’ofereix a...?
El coet
Dinàmiques de resolució
de conflictes
•
Teranyina
•
Silenci
Dinàmiques de distenció
•
•
•
•
•
•
•
•
Treballem el diàleg
El rellotge del temps
Comunicació oral
El carter
Les onades
Test dels 3 minuts
Ha-ha-ha
Despertar la jungla
Dinàmiques de cooperació
•
•
•
•
•
L’illa dels cecs
La taronja
El paradís
El bot salvavides
Una avinguda
complicada
• L’avió
Altres dinàmiques
•
•
•
•
•
•
•
I tu, de què vas amb els xavals?
Em sento...
Per fer parlar
Què en penses de?
Punxem les pors
Pregària hindú
La finestra de Johari.
Sou molt bons, però
sense el vostre company
no sou res.
Josep Guardiola