Alternativna proizvodnja jaja na obiteljskim gospodarstvima

download report

Transcript Alternativna proizvodnja jaja na obiteljskim gospodarstvima

Alternativna proizvodnja jaja
na obiteljskim
gospodarstvima
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Agronomski fakultet Zagreb
PERADARSTVO
Intenzivni uzgoj
Komercijalni uzgoj
Hobi uzgoj
Alternativni
uzgoj
Ekstenzivni uzgoj
 Alternativno
peradarstvo predstavlja sve one
načine uzgoja, držanja peradi i proizvodnje
peradskih proizvoda koji ne uključuju veliku
koncentraciju
životinja,
najsuvremenije
tehnike i tehnologije te kapitala po čemu se
razlikuje od industrijskog ili konvencionalnog
peradarstva.
Alternativna proizvodnja konzumnih
kokošjih jaja
Direktiva (1999/74/EC) zabranjuje korištenje
klasičnih kaveza od 01.01.2012. godine.
 Mogući načini držanja kokoši nesilica:
- “Obogaćeni” kavezi – (Enriched cages)
- Slobodno držanje – (Free range)
- Polu-intenzivno držanje – (Semi-intensive)
- Držanje na dubokoj stelji – (Deep litter)
- Etažno držanje u staji – (Perchery-barn)

Klasični kavezi, 01.01.2012.
“Obogaćeni” kavezi
Slobodno držanje
Polu-intenzivno držanje
Držanje na dubokoj stelji
Etažno držanje u staji
VIP - projekt
 Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja u studenom 2010. godine odobrava
sufinanciranje provedbe projekta” Alternativna
proizvodnja
jaja
na
obiteljskim
gospodarstvima”
 Grad Slatina – sufinanciranje projekta
 Cilj projekta: Iznaći
najbolja rješenja u
tehnologiji
alternativne
proizvodnje
konzumnih jaja na obiteljskim gospodarstvima
s područja Grada Slatine pri čemu će se
koristiti hrvatska izvorna pasmina kokoš
Hrvatica.
Metode istraživanja
istraživanja biti će vršene osnovne
kemijske analiza krmiva, zelene krme i krmnih
smjesa koje će se koristiti u hranidbi kokoši
nesilica.
 Za potrebe utvrđivanja kvalitete snesenih jaja
koristiti će se metode kojima se utvrđuje masa
jaja, čvrstoća ljuske te kemijski sastav jajeta.
Pri tome će naglasak biti dan na sastav masnih
kiselina u mastima žutanjaka.
 Cost benefit analizom na kraju istraživanja će
se odrediti ekonomski pokazatelji ovakvog
načina držanja kokoši nesilica.
 Tijekom
KOKOŠ HRVATICA
 Kokoš
Hrvatica je kombinirana pasmina
kokoši.
 Masa odraslih kokica iznosi do 2 kg a pijetlova
do 3 kg.
 Kokoši godišnje snesu od 200-220 komada jaja
svijetlosmeđe boje ljuske.
 Na području Republike Hrvatske obitavaju
četiri soja kokoši Hrvatice glede obojenosti
perja: crveni, crni, jarebićasto-zlatni i crnozlatni.
I. faza istraživanja
- izvršen je izbor 11 obiteljskih
gospodarstava.
- umatičena su 24 matična jata sa 192
kokoši i 24 pijetla.
- kupljeno je 36 buntova žičanog pletiva
za ograđivanje matičnih jata
- izgrađeno je 8 drvenih kućica
- kupljene su hranilice i pojilice
- kupljena je krmna smjesa za nesilice
II. i III. faza istraživanja
- kontrola provedbe istraživanja
-praćenje proizvodnih rezultata (nesivost,
konzumacija i konverzija krmne smjese,
mortalitet, kvaliteta jaja)
- rješavanje eventualnih problema
- obrada i publiciranje dobivenih rezultata
u domaćim i svjetskim časopisima, te
prezentacija svima zainteresiranima
Očekivane koristi od projekta
 Povećanje
broja rasplodnih jata i obiteljskih
gospodarstava za alternativnu proizvodnju jaja.
 Ostvarenom
kvantitetom, kvalitetom i
prezentacijom konzumnih jaja kupce se želi
pridobiti na spremnost za plaćanjem više
cijene za jaja čime se želi ostvariti povoljnije
financijsko
poslovanje
obiteljskih
gospodarstava.
 Također se želi da obiteljska gospodarstva
uključena u Projekt u budućnosti postanu
poligoni za obuku budućih proizvođača
alternativno proizvedenih jaja.
Zahvaljujem se na pozornosti!
E-mail: [email protected]