Utvoř správný tvar sloves

Download Report

Transcript Utvoř správný tvar sloves

Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/21.30.20
VY_32_INOVACE_173
Základní škola Loket, okres Sokolov
Procvičovací cvičení – práce s textem
vyhledávání a určování sloves a podst. jmen
Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
©Mgr. Soňa Patrochová
 Název: práce s textem – vyhledávání a určování podst.jmen a sloves
 Anotace: pracovní listy jsou určeny k procvičování probraného
učiva
 Autor:
Mgr. Soňa Patrochová
 Jazyk:
Český
 Očekávaný výstup: najít a určit správný tvar slovesa, určit vzory podst. jmen
 Klíčová slova: sloveso, podst. jméno, vzor, posloupnost vět v textu
 Druh učebního materiálu:
pracovní listy
 Druh interaktivity:
 Cílová skupina:
žáci 1.stupně základní školy
 Stupeň a typ vzdělávání:
 Ročník:
1.stupeň ZŠ - základní
4.
 Vazby na ostatní materiály: učebnice a pracovní sešit
ČJ 4.ročník – Nová škola Brno
Seřaď věty podle posloupnosti a
najdi v textu nadpis
• A bylo po jídle. Sluníčko svítilo a hřálo,zvířátka
v lese si užívala klidného odpoledne. Pomyslila
si, „to bude chutná večeře.“Na pasece.
Najednou ho z křoví spatřila liška. Zajíc běhal
vesele na pasece.Byl den jako malovaný. Něž
se ale liška vzpamatoval, zajíc odhopsal do
svého skrytého pelíšku.
Seřaď věty podle posloupnosti a
2
najdi v textu nadpis
1
• Na pasece.
Den byl jako malovaný. Sluníčko svítilo a hřálo,
zvířátka v lese si užívala klidného odpoledne.
Zajíc běhal vesele na pasece. Najednou ho z
křoví spatřila liška. Pomyslila si, „to bude
chutná večeře.“ Něž se ale liška vzpamatoval,
zajíc odhopsal do svého skrytého pelíšku. A
bylo po jídle.
Určuj z upraveného textu
• 1. Vyhledej ve 2.větném celku slovesa a urči
osobu, číslo, čas
• 2. Vyhledej ve 2. větném celku podstatná
jména a urči rod, číslo, pád a vzor
• 3. Vypiš všechna slovesa z textu a rozděl je na
zvratná a nezvratná
• 4. Vypiš všechna podstatná jména z textu a
urči u nich vzory
1. Vyhledej ve 2.větném celku
slovesa a urči osobu, číslo, čas
sloveso
osoba
číslo
osoba
číslo
Řešení
sloveso
svítilo
3. (ono - sluníčko)
jednotné
hřálo
3. (ono – sluníčko)
jednotné
užívala
3. (ona – zvířátka)
množné
2. Vyhledej ve 2. větném celku podstatná
jména a urči rod, číslo, pád a vzor
Podstatné
jméno
rod
číslo
pád
vzor
rod
číslo
pád
vzor
ŘEŠENÍ
Podstatné
jméno
sluníčko
střední
jednotné
1.
město
zvířátka
střední
množné
1.
město
v lese
mužský neživ.
jednotné
6.
hrad (les)
odpoledne
střední
jednotné
2.
moře
3. Vypiš všechna slovesa z textu a
rozděl je na zvratná a nezvratná
zvratná
nezvratná
Si užívala
Byl
Pomyslila si
Svítilo
hřálo
běhal
spatřila
bude
vzpamatoval
4. Vypiš všechna podstatná jména z textu
v 1.pádě č. jed., a urči u nich vzory
Podstatné jméno
vzor
paseka
žena
den
hrad
sluníčko
město
zvířátko
město
les
Hrad (les)
odpoledne
moře
zajíc
muž
křoví
stavení
liška
žena
večeře
řůže
pelíšek
hrad
jídlo
město
Roztřiď slovesa podle osob, utvoř 5
vět se slovesy a zachovej jejich tvar
• Píšu, čteš, hraje si, bydlím, veze, nakupuješ, pracuje,
jedu, letíš, roste, hraju, platíš, veze, zpíváš, myslím,
půjde, připravuješ, běží, tančím, neseš, hlídáš
1. osoba č. jed.
JÁ
2. osoba č. jed
TY
3. osoba č. jed.
ON, ONA, ONO
Roztřiď slovesa podle osob, utvoř 5 vět
se slovesy a zachovej jejich tvar
Píšu, čteš, hraje si, bydlím, veze, nakupuješ, pracuje,
jedu, letíš, roste, hraju, platíš, veze, zpíváš, myslím,
půjde, připravuješ, běží, tančím, neseš, hlídám
1. osoba č. jed.
2. osoba č. jed
JÁ
TY
3. osoba č. jed.
ON, ONA, ONO
píšu
čteš
hraje si
bydlím
nakupuješ
veze
jedu
letíš
pracuje
hraju
platíš
roste
myslím
zpíváš
veze
tančím
připravuješ
půjde
hlídám
neseš
běží
Seznam použité literatury a pramenů:
1. Zdroj -
PHDR. JAROMÍRA KVAČKOVÁ. <i>Český jazyk 4 nově</i>: <i>Pracovní sešit pro 4. ročník</i>. Tiskárna
Nový Malín: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-210-5.
2. Zdroj –
JANÁČKOVÁ, Mgr. Zita a PaedDr. Hana MÜHLHAUSEROVÁ. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník.
2. Brno: Nová škola s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-176-4.
Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart Notebook
nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou
vlastní originální tvorbou autora.
Autor:
Soňa Patrochová
Základní škola Loket, okres Sokolov
[email protected]
Duben 2012