Transcript ΚΕΦ. 2ο

ΚΕΦ. 20 : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
1
2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων
Στο ατομικό πρότυπο του Bohr (πλανητικό μοντέλο) πρωτόνια και
νετρόνια βρίσκονται στον πυρήνα του ατόμου ενώ τα ηλεκτρόνια
περιστρέφονται γύρω του .
Οι αποστάσεις στις οποίες μπορεί να κινούνται τα e είναι ορισμένες
και ονομάζονται επιτρεπόμενες τροχιές ή στιβάδες .
Σε κάθε στιβάδα αντιστοιχεί μια καθορισμένη ενέργεια για το e και
δεν αλλάζει αν δεν αλλάξει στιβάδα.
Τα e που κινούνται στην ίδια απόσταση έχουν
την ίδια ενέργεια και ανήκουν στην ίδια
στιβάδα ή ενεργειακή στάθμη.
Οι στιβάδες ονομάζονται από τον πυρήνα
προς τα έξω : Κ , L , M , N , O , P , Q .
Η κάθε στιβάδα μπορεί
2
2n
e
να πάρει το πολύ :
το n είναι ο αύξων αριθμός της στιβάδας
Άρα : η (Κ) με n = 1 χωράει : 2  12  2e
η (L) με n = 2 χωράει: 2  2 2  8e
η (Μ) με n = 3 χωράει: 2  32  18e
η (Ν) με n = 4 χωράει: 2  4 2  32e2
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
....................................
Βυζιργιαννάκης
Μανώλης (ΠΕ04)
Κατανομή των e του ατόμου σε στιβάδες
Η κατανομή (μοίρασμα) των ηλεκτρονίων που διαθέτει ένα άτομο
στις στιβάδες γίνεται με ορισμένους κανόνες που επιβάλλει η
« αρχή της ελάχιστης ενέργειας» κατά την οποία :
« Η σταθερότερη κατάσταση του ατόμου είναι εκείνη που
περικλείει την μικρότερη ενέργεια ».
1. Ξεκινάμε από την στιβάδα Κ και μετά κατά σειρά στην
L , M , N , ... ( EK  EL  EM  EN  EO  Eq )
2. Η τελευταία στοιβάδα που ονομάζουμε « εξωτερική » χωράει
έως 8e ( aριθ. e ≤ 8 ) εκτός της Κ που χωράει μόνο 2e.
3. Η προτελευταία στοιβάδα χωράει έως 18 e (aριθ. e ≤ 18 )
π.χ. Να γίνει η κατανομή
από 1 e έως και 12 e .
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
3
1e: Κ1
2e: Κ2
3e: Κ2, L1
4e: Κ2, L2
5e: Κ2, L3
6e: Κ2, L4
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
4
7e : Κ2, L5
10e: Κ2, L8
8e: Κ2, L6
11e: Κ2, L8, M1
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
9e: Κ2, L7
12e: Κ2, L8, M2
5
13e : Κ2, L8, Μ3
16e: Κ2, L8, Μ6
14e : Κ2, L8, Μ4
17e: Κ2, L8, M7
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
15e: Κ2, L8, Μ5
18e: Κ2, L8, M8
6
§ 2.3 : Γενικά για το Χημικό Δεσμό
Χημικός Δεσμός : Είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα
ή τα ιόντα ενωμένα μεταξύ τους οδηγώντας το
σύστημα σε σταθερότερη κατάσταση με χαμηλότερη ενέργεια.
1) Ηλεκτρόνια σθένους : Είναι τα ηλεκτρόνια
της εξωτερικής στιβάδας.
Χημική
συμπεριφορά
των ατόμων
2) Μέγεθος ατόμου ( ατομική ακτίνα ) :
Εξαρτάται από τον αριθμό των ηλεκτρονικών
στιβάδων ( ή την περίοδο στο Π.Π ) .
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
7
Κανόνας των οκτώ : η σταθερότερη κατάσταση ενός ατόμου
είναι όταν αποκτήσει εξωτερική στιβάδα
ευγενούς αερίου δηλαδή με οκτώ ηλεκτρόνια.
( εκτός της Κ με δύο ηλεκτρόνια )
ΤΡΟΠΟΙ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΔΟΜΗΣ
ΕΥΓΕΝΟΥΣ
ΑΕΡΙΟΥ
α) Αποβολή ηλεκτρονίων ( μέταλλα )
Ηλεκτροθετικά στοιχεία – Δότες e
β) Πρόσληψη ηλεκτρονίων ( αμέταλλα )
Ηλεκτραρνητικά στοιχεία – Δέκτες e
γ) Συνεισφορά ηλεκτρονίων ( αμέταλλα )
Ηλεκτραρνητικά στοιχεία – Δέκτες e
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
8
Παράγοντες που
επηρεάζουν την
συμπεριφορά
ενός στοιχείου
Μέταλλα - Ηλεκτροθετικά στοιχεία - Δότες e
α) Έχουν 1 , 2 , 3 e στην εξωτερική στιβάδα
βρίσκονται στη Ι , ΙΙ , ΙΙΙ ομάδα του Π.Π.
β) Είναι δραστικότερα όσο μεγαλώνει η
ατομική ακτίνα τους (από πάνω προς τα
κάτω σε μια ομάδα του Π.Π.).
Αμέταλλα - Ηλεκτραρνητικά στοιχεία - Δέκτες e
α) Έχουν 5 , 6 , 7 e στην εξωτερική στιβάδα
βρίσκονται στη V , VI ,VII ομάδα του Π.Π.
β) Είναι δραστικότερα όσο μικραίνει η ατομική
ακτίνα τους (από κάτω προς τα πάνω σε
μια ομάδα του Π.Π.).
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
9
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΚΑΛΙΩΝ
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
10
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NaCl
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
11
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΣΤΕΡΕΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
12
Α . ΙΟΝΤΙΚΟΣ -- ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
1) Σχηματίζεται με μεταφορά ηλεκτρονίου από άτομο μετάλλου
(δότης e ) σε άτομο αμετάλλου (δέκτης e)
2) Είναι ηλεκτροστατικής φύσης δηλαδή έλξη μεταξύ θετικού
κατιόντος (+) του μετάλλου και αρνητικού ανιόντος ( - ) του
αμετάλλου .
3) Τα ιόντα διατάσσονται στον χώρο σε ιοντικά πλέγματα
ασκώντας δυνάμεις προς όλα τα γειτονικά προς αυτά ιόντα
δηλαδή δεν υπάρχουν μόρια.
4) Είναι στερεά κρυσταλλικά σώματα με υψηλό Σ.Τ.
5) Τα διαλύματα και τα τήγματα τους είναι αγωγοί του
ηλεκτρικού ρεύματος.
6) Ιοντικές ενώσεις είναι κυρίως τα άλατα , οι βάσεις ,τα
οξείδια των μετάλλων και συνήθως είναι ευδιάλυτες στο
νερό.
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
13
Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΤΟΥ NaCl ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΌ Na+ και Cl-
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
14
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΝΗ3
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
15
3) Δομική μονάδα στις Ο.Ε. :
Είναι
το ένα μόριο . Τα άτομα συνδέονται μόνιμα σε μόρια με
τα κοινά ζεύγη e και προσμετρούνται και στα δύο άτομα
και έτσι κάθε άτομο εμφανίζεται με συμπληρωμένη την
εξωτερική του στιβάδα ( 8e ). Ο αριθμός των e που θα
συνεισφέρει και άρα ο αριθμός των Ο.Δ. ενός ατόμου
καθορίζεται από τα «μονήρη» e της εξωτερικής στιβάδας .
4) Χαρακτηριστικά των Ο.Ε. :
α) Αποτελούνται από μόρια και είναι στερεά με χαμηλό Σ.Τ.
υγρά ή αέρια .
β) Ομοιοπολικές ενώσεις είναι τα οξέα , τα οξείδια των
αμετάλλων και άλλες ενώσεις μεταξύ αμετάλλων .
γ) Δεν είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού εκτός από τα
διαλύματα των οξέων.
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
16
ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
υδρογόνου - οξυγόνου - νερού
διοξειδίου του άνθρακα - οινοπνεύματος
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
17
5) Είδη μορίων Ο.Ε - Πολωμένος Δεσμός :
Τα μόρια των ομοιοπολικών ενώσεων μπορεί :
α) Να αποτελούνται από όμοια άτομα δηλαδή είναι μόρια
ενός στοιχείου π.χ μόρια υδρογόνου Η-Η ή οξυγόνου Ο=O
β) Να αποτελούνται από δύο ή περισσότερα άτομα διαφορετικών στοιχείων οπότε είναι μόρια μιας χημικής ένωσης
π.χ. Υδροχλώριο Η-Cl , νερό Η2Ο .
Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου ονομάζουμε την τάση που
έχει το άτομο του να έλκει τα κοινά ηλεκτρόνια προς το
μέρος του .
Πολωμένος Ο.Δ. : ονομάζεται εκείνος στον οποίο το κοινό
ζεύγος e έλκεται περισσότερο από το ένα άτομο και έτσι
σ΄ αυτό εμφανίζεται ένα ‘κλάσμα’ αρνητικού φορτίου δ ενώ στο άλλο άτομο εμφανίζεται θετικό φορτίο δ + .
Ημιπολικός ή Δοτικός Ο.Δ.: ονομάζεται εκείνος ο Ο.Δ. στον
στον οποίο τα ηλεκτρόνια του κοινού ζεύγους προέρχονται
από το ίδιο άτομο . 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
18
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Παραδείγματα σχηματισμού Ο.Ε.
1)
2)
..
Η * + ∙ Cl :
˙˙
.
.
:Ο. + .Ο:
˙˙
˙˙
3) Η * +
..
.Ν.
˙
+
Η*
+
→
..
H* ̣Cl :
˙˙
→
: Ο :: Ο:
˙˙ ˙˙
Η*
→
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
..
Η *̣ Ν * ̣ Η
˙*
Η
19
§ 2.4 ΓΡΑΦΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
– ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ
1. Χημικά Σύμβολα : Κάθε στοιχείο συμβολίζεται από το
πρώτο γράμμα του λατινικού του ονόματος
ή δύο γράμματα όπου είναι απαραίτητο.
Ελληνικό Όνομα Λατινικό Όνομα
Σύμβολο
Υδρογόνο
Hydrogen
H
Άζωτο
Nitrogen
N
Νάτριο
Νatrium
Na
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
20
ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
Μας φανερώνουν :
1. Από ποια στοιχεία αποτελείται η ένωση .
2. Τον ακριβή αριθμό των ατόμων στο μόριο * της ένωσης .
π.χ. Η2Ο ( νερό ) , ΝΗ3 ( αμμωνία ) , Ο2 ( οξυγόνο ) .
HCl ( υδροχλώριο ) , SO2 ( διοξείδιο του θείου ).
* Παρατήρηση : Στις ιοντικές ενώσεις που δεν αποτελούνται
από μόρια ο Μ.Τ. φανερώνει την απλούστερη αναλογία των
ιόντων στην ένωση ( κρυσταλλικό πλέγμα ).
π.χ. ΝaCl ( αλάτι ) , CaCO3 ( ασβεστόλιθος – μάρμαρο ),
ΚΟΗ ( καυστικό κάλιο ) , AgNO3 ( νιτρικός άργυρος ) .
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
21
Ονοματολογία των κυριοτέρων μονοατομικών ιόντων
χλωριούχο ( - ιδιο )
Ο 2-
οξυγονούχο ( οξείδιο )
βρωμιούχο ( - ίδιο )
S 2-
θειούχο ( σουλφίδιο )
I–
ιωδιούχο
( - ίδιο )
N 3-
αζωτούχο ( νιτρίδιο )
F–
φθοριούχο
( - ίδιο )
P 3- φωσφορούχο (φωσφίδιο)
Cl –
Br
–
H+ υδρογονούχο ( - ίδιο )
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
22
Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων
ΝΟ3–
νιτρικό
CO32- ανθρακικό
HCO3–
όξινοανθρακικό
ClO4– υπερχλωρικό
SO42-
θειικό
HSO4– όξινο-θειικό
ClO3– χλωρικό
CrO42-
χρωμικό
PO43–
ClO2– χλωριώδες
Cr2O72- διχρωμικό
ClO– υποχλωριώδες MnO4–
CN–
κυάνιο
ΝΗ4+
υπερμαγγανικό
αμμώνιο
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
φωσφορικό
H2PO4–
όξινοφωσφορικό
δισόξινοφωσφορικό
ΟΗ–
υδροξείδιο
HPO4
2–
23
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ
Αριθμός Οξείδωσης ( Α.Ο. ) ενός ατόμου σε μία ομοιοπολική
ένωση ορίζεται το φαινομενικό φορτίο που θα αποκτήσει
το άτομο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο
ηλεκτραρνητικότερο άτομο.
F > |O| > Cl > Br > O >I > S > H > N > P > C > Si > B
π.χ.
Η
δ+
Ηδ+– δ-Oδ-
–
–
→
Clδ-
δ+Clδδ+ =
Η1+Cl1-
Oδδ-
→
Η1+Cl3+O22-
Αντίστοιχα ( Α.Ο.) ενός ιόντος σε μια ιοντική ένωση είναι
το πραγματικό φορτίο του ιόντος .
π.χ.
Na21+ S 2- ,
Al23+(SO4)32-
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
24
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α.Ο
1. Κάθε στοιχείο σε ελεύθερη κατάσταση έχει Α.Ο.
ίσο με 0 .
2. Το Η στις ενώσεις του έχει Α.Ο. ( + 1 ) , εκτός
στα υδρίδια ( - 1 ).
3. Το F στις ενώσεις του έχει πάντα Α.Ο. ( – 1 ) .
4. Το Ο στις ενώσεις του έχει Α.Ο. ( - 2 ) , εκτός
τα υπεροξείδια ( - 1 ) .
5. Τα αλκάλια Να , Κ , κ.λ.π έχουν πάντοτε Α.Ο. (+1 )
και οι αλκαλικές γαίες Βα , Ca , Mg κ.λ.π έχουν
πάντοτε Α.Ο. ( +2 ) .
6. Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των
ατόμων σε μια ένωση είναι ίσο με 0 .
7. Σε ένα πολυατομικό ιόν το άθροισμα των Α.Ο.
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
25
είναι ίσο με το Βυζιργιαννάκης
φορτίο
του
ιόντος
.
Μανώλης (ΠΕ04)
Παραδείγματα εύρεσης του Α.Ο.
Να βρεθεί ο Α.Ο. ( χ ) ενός στοιχείου σε κάποια
από τις ενώσεις του ή σε ένα ιόν του :
+1 + Χ + 3.(-2) = 0 =► Χ = +5
Η+ΝΧΟ32-
=►
K2+CXO32-
=► 2(+1) + Χ + 3.(-2) = 0
=► Χ = +4
Ca2+(ClXO32-)2 =► +2 + 2[ Χ + 3.(-2)] = +2 + 2Χ + 2(-6) = 0
=► +2 + 2X - 12 = 0 =► X = 10/2 =► X = +5
Al23+(SXO42-)3
( PXO42-)3-
=► 2(+3) + 3[Χ +4.(-2)] = +6 +3Χ + 3(-8) =0
=► +6 + 3X - 24 = 0 =► X = 18/3 =► X = +6
=► Χ + 4.(-2) = - 3 =► Χ - 8 = - 3
=► Χ =
8 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3 =► Χ = +5
6ο ΓΕΛ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
26
Γραφή μοριακών τύπων ανόργανων ενώσεων
Κάθε ανόργανη ένωση αποτελείται από δύο τμήματα .
Α) Το πρώτο με θετικό Α.Ο. ( Θ χ+ ) που μπορεί να είναι :
Μέταλλο ή αμέταλλο με θετικό Α.Ο. ή το κατιόν ΝΗ4+ .
Β) Το δεύτερο με αρνητικό Α.Ο. ( Αψ- ) που μπορεί να είναι :
Αμέταλλο ή πολυατομικό ανιόν.
Για να είναι το αλγεβρικό άθροισμα
των Α.Ο. ίσο με το 0 , τοποθετούμε
χ+
ψτον Α.Ο. του Θ χιαστή σαν δείκτη
στο Α και του Α δείκτη στο Θ ,
ψ
χ
οπότε : (+χ).ψ + χ.(-ψ) = χ.ψ – χ.ψ = 0
Θ Α
π.χ.
Αl23+ S32- , Μg2+ (NO3)21-
Η μονάδα σαν δείκτης παραλείπεται π.χ. Na21+ Ο2Οι δείκτες χ , ψ πρέπει να απλοποιούνται όταν αυτό είναι
6ο ΓΕΛ
27
2- ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2+ CO 2- → Ca CO
δυνατόν π.χ. Ca22+ ( CO
)
→
Ca
3 2
3
3
Βυζιργιαννάκης
Μανώλης (ΠΕ04)
Παραδείγματα γραφής μοριακών τύπων
Cl-
O2-
NO3-
CO32-
HSO4-
OH-
HCl
H2 O
HNO3
H2CO3
H2SO4
H2 O
Na+ ΝaCl
Νa2O
ΝaNO3
Na2CO3
NaHSO4
NaOH
Ca2+ CaCl2
CaO
Ca(NO3)2
CaCO3
Ca(HSO4)2 Ca(OH)
2
Cu2+ CuCl2
CuO
Cu(NO3)2
CuCO3
Cu(HSO4)2 Cu(OH)2
Al3+ AlCl3
Al2O3
Al(NO3)3
Al2(CO3)3
Al(HSO4)3
Al(OH)3
Fe3+ FeCl3
Fe2O3
Fe(NO3)3 Fe2(CO3)3
Fe(HSO4)3
Fe(OH)3
H+
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
28
Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων
Το όνομα κάθε ανόργανης ένωσης είναι συνδυασμός του
ονόματος του θετικού και του αρνητικού τμήματος της .
Πρώτο αναφέρεται το όνομα του αρνητικού και δεύτερο
του θετικού τμήματος δηλαδή αντίθετα από σειρά που
γράφονται στο μοριακό τύπο της ένωσης .
α) Ενώσεις μετάλλου – πολυατομικού ανιόντος :
►Όνομα ανιόντος + όνομα μετάλλου ( αν το μέταλλο έχει πάνω
από ένα Α.Ο. τότε δηλώνουμε τον Α.Ο. που έχει στην ένωση).
Al2(CO3)3 Aνθρακικό αργίλιο , Fe(NO3)3 Νιτρικός σίδηρος (ΙΙΙ)
K2SO4 Θειικό κάλιο , Cu (ClO3)2 Χλωρικός χαλκός (ΙΙ) ,
Αν αντί του μετάλλου βάλουμε υδρογόνο τότε έχουμε τα οξέα
HNO3 Νιτρικό οξύ , H2SO4 Θειικό οξύ , ΗCl Υδροχλώριο
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
29
β) Ενώσεις μετάλλου – αμετάλλου :
► Όνομα αμετάλλου με κατάληξη -ουχο + όνομα μετάλλου.
NaCl Χλωριούχο νάτριο , Fe2 S 3 Θειιούχος σίδηρος (ΙΙΙ)
CaBr2 Βρωμιούχο ασβέστιο , Al2O3 Oξείδιο του αργιλίου
γ) Ενώσεις μετάλλου – υδροξειδίου ( Βάσεις )
► Υδροξείδιο του + όνομα μετάλλου
ΝaOH Υδροξείδιο του νατρίου , CuOH Υδροξείδιο του
χαλκού (Ι)
Ca(OH)2 Υδροξείδιο του ασβεστίου
δ) Ενώσεις αμετάλλου - αμετάλλου
► Όνομα ηλεκταρνητικότερου αμετάλλου + όνομα αμετάλλου
CO Μονοξείδιο του άνθρακα, CO2 Διοξείδιο του άνθρακα,
PCl3 Τριχλωριούχος φώσφορος, PCl5 Πενταχλωριούχος φώσφορος
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
30
Εφαρμογή : Να συμπληρώσετε τον πίνακα
Moριακός Τύπος
1.
2.
3.
4.
5.
HF
BaCl2
Ca(OH)2
K2CO3
Fe2S3
6.
7.
8.
Fe(ClO2)2
Zn(NO3)2
H2SO4
9. Cu(HSO4)2
10.
SO2
11.
AlPO4
12. NH4CN
΄Oνομα
Υδροφθόριο
Χλωριούχο βάριο
Υδροξείδιο του ασβεστίου
Ανθρακικό κάλιο
Θειούχος σίδηρος ΙΙΙ (τρισθενής)
Χλωριώδης σίδηρος ΙΙ (δισθενής)
Νιτρικός ψευδάργυρος
Θειικό οξύ
Οξινος θειικός χαλκός ΙΙ (δισθενής)
Διοξείδιο του θείου
Φωσφορικό αργίλιο
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Κυανιούχο
αμμώνιο
Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
31