Ontwerpen van een module

Download Report

Transcript Ontwerpen van een module

Ontwerpen van een module
Huub Notermans
-Hogeschooldocent HU/ CT
-Onderzoeker KenVaK
-FVB bestuurslid
De stappen
•
•
•
•
•
•
•
Vaststellen doelgroep
Thematiseren problemen
Evidentie verzamelen
Doelen vaststellen/ effectmeting
Behandeltheorie opstellen
De rationale
Uitwerken interventie
Vaststellen doelgroep
- Diagnose
- Probleemgebied
Practice based evidence:
ervaring: observatie dat het werkt.
Evidence based practice:
Bekendheid met onderzoeksliteratuur.
Thematiseren problemen
Practice based evidence:
 brainstorm/ focusgroep/ community of practice
• Welke problemen spelen?
• Welke problemen zijn te beïnvloeden?
Evidence based practice:
 Epidemiologisch onderzoek (literatuurstudie)
• Ontstaan en
• In standhoudende factoren
Evidentie verzamelen
Practice based:
Beschrijven/ expliciteren probleemgebieden.
Evidence based:
Zoeken effectonderzoek (vaak circumstantial
evidence).
Vaststellen problemen waarvoor evidentie
gevonden is.
Doelen/ effectmeting
Practice based evidence/ evidence based practice:
Volgordelijkheid probleem (randvoorwaardelijk)
Welke doelen worden behaald?
Hoe zijn deze te meten?
(voorbeeld)
De behandeltheorie
.
Interventie
Mediatoren
Kenmerken
doelgroep
Doelen
Effect
Moderatoren
De rationale
Practice based evidence:
- Behandelvisie van de instelling
- Vaktherapeutische visie
Evidence based practice:
- Visie op problematiek in onderzoeksliteratuur.
- Vaktherapeutische visie’.
(voorbeeld)
De interventie
• Werkvormen: Werkdoelen  sessiedoelen
• Sessies: Sessiedoelen  fasedoel
• Fases: Fasedoelen  einddoel
De interventie
Practice based evidence:
Veelbelovend
Evidence based practice:
Theoretisch effectief
Effectmeting bepaalt aard van de evidentie