Η Δομή του Ήλιου

Download Report

Transcript Η Δομή του Ήλιου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗΛΙΟΣ &
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μέρος
ο
1
Ο ΗΛΙΟΣ &
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ του ΗΛΙΟΥ
Ο Ήλιος και όλο το ηλιακό σύστημα δημιουργήθηκαν
πριν περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια από ένα
περιστρεφόμενο γιγάντιο νέφος από αέρια και σκόνη,
που είναι γνωστό σαν ηλιακό νεφέλωμα.
Το ηλιακό νεφέλωμα αποτελούνταν κατά κύριο λόγο
από 75% υδρογόνο και 25% ήλιο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ του ΗΛΙΟΥ
Ο Ήλιος γεννήθηκε από μια έκρηξη Super Nova, η
οποία έκανε τα σωματίδια του ηλίου (He) και του
υδρογόνου (H) να αυξήσουν την θερμοκρασία τους.
Καθώς το νεφέλωμα κατέρρευσε λόγω της βαρύτητας
του, άρχισε να γυρίζει γρηγορότερα, να πλαταίνει και
να παίρνει δισκοειδές σχήμα. Το μεγαλύτερο μέρος
των υλικών του συγκεντρώθηκε κοντά στο κέντρο του
και δημιούργησε τον Ήλιο.
Έκρηξη
Super Nova
Τα συστατικά του ήλιου

74% Υδρογόνο (Η)

25% Ήλιο (He)

1% διάφορα άλλα στοιχεία
(Ο, Fe, C)
Η Εξέλιξη και ο θάνατος του
Ήλιου
Εκτιμάται πως σε 4 με 5 δισεκατομμύρια έτη, με την εξάντληση των
αποθεμάτων υδρογόνου και τη μεταστοιχείωσή τους σε ήλιο και
κατόπιν σε βαρύτερα στοιχεία
Όταν ο ήλιος «κάψει» όλο το Υδρογόνο (Η) θα μεταβληθούν
Η θερμοκρασία
Η λαμπρότητα
Το μέγεθος
Σε 3.000.000.000 έτη από τώρα, θα είναι αρκετά καυτός ώστε να
εξατμιστούν οι ωκεανοί της Γης.
Η Εξέλιξη και ο θάνατος του
Ήλιου
Σε 4.000.000.000 έτη από τώρα, θα γίνει ένα γιγάντιο άστρο που
θα «καταπιεί» τους 3 πρώτους πλανήτες του πλανητικού μας
συστήματος.
Αυτό θα συμβεί διότι η πίεση από τη σύντηξη των βαρύτερων
στοιχείων είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του υδρογόνου, έτσι
για να εξισοροπηθεί με τη βαρύτητα θα μεγαλώσει ο όγκος του
Ηλίου.
Σε 5.000.000.000 έτη από τώρα, θα γίνει ένας ερυθρός γίγαντας και
το εξωτερικό ηλιακό μας σύστημα θα γίνει θερμότερο με
αποτέλεσμα τα παγωμένα φεγγάρια των γιγάντιων εξωτερικών
πλανητών να καλυφθούν με νερό αντί με πάγο
H εξέλιξη και του τέλος του
Ήλιου
Σε 8.000.000.000 έτη από τώρα, θα γίνει ένας λευκός
νάνος με μάζα την μισή από την σημερινή, που θα
περιβάλλεται από ένα πλανητικό νεφέλωμα, ο οποίος θα
ψύχεται για τα επόμενα 5 δισεκατομμύρια έτη.
Σε 13.000.000.000 έτη από τώρα, θα γίνει ένας μαύρος
νάνος όπου θα γίνει πολύ ψυχρός και δεν θα εκπέμπει πλέον
φως
Φυσικά χαρακτηριστικά
ΗΛΙΚΙΑ: 4,5 δις χρόνια
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΗΛΙΟΥ: 1.392 x 103 km
109 φορές μεγαλύτερος από την γήινη διάμετρο
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 6,09 x 1012 km2
11.900 φορές μεγαλύτερη από την γήινη επιφάνεια
ΟΓΚΟΣ: 1,41 x 1018 km3
1.300.000 φορές μεγαλύτερο από τον όγκο της γης
ΒΑΡΟΣ: 22 x 1026 τόνοι
330.000 φορές μεγαλύτερο από το βάρος της γης
ΠΙΕΣΗ: Η πίεση που επικρατεί στο κέντρο του Ήλιου είναι 450 x 109
φορές μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση
Φωτεινότητα του Ήλιου
Είναι αστέρας κυρίας ακολουθίας με φασματικό τύπο
G2V
Φωτεινότητα: 3,827 x 1026
Js -1
Θερμοκρασία Πυρήνα: 13,6 x 106
0C
Επιφανειακή θερμοκρασία : 5.800 – 6.000 0C
Θερμοκρασία Στέμματος: 5.000.000 0C
Περιστροφή του Ήλιου
Ταχύτητα περιστροφής:
7.008,17 km/h
Περίοδος περιστροφής:
25 έως 36 ημέρες

Στον ισημερινό: 27 ημέρες, 6 ώρες, 36 λεπτά

Σε πλάτος 300 : 28 ημέρες, 4 ώρες, 48 λεπτά

Σε πλάτος 600: 30 ημέρες, 19 ώρες, 12 λεπτά

Σε πλάτος 750: 31 ημέρες, 19 ώρες, 12 λεπτά
H ενέργεια του Ήλιου
Ο ήλιος παράγει ενέργεια με την πυρηνική σύντηξη
Έχουμε δύο ειδών θερμοπυρηνικές αντιδράσεις
α) πυρηνική διαδικασία: πρωτονίου – πρωτονίου (p – p)
β) πυρηνική διαδικασία:
άνθρακα – αζώτου – οξυγόνου
Η ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος σε 1 sec είναι 4 x1023 Kwh
 Όπου το κόστος ισούται με τον προϋπολογισμό της Ελλάδας
για 1016 έτη
 θα κάλυπτε όλες τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης για
13.000.000 έτη
 Είναι 100.000 φορές μεγαλύτερη από την συνολική ενέργεια
που παράγεται στην Γη από όλες τις άλλες πηγές
Τα τροχιακά Χαρακτηριστικά του Ηλιου

Μέση απόσταση από το κέντρο του Γαλαξία
μας:
~2,5×1017 km (26.000 έτη φωτός)

Γαλαξιακή περίοδος:

Ταχύτητα:
~2,26×108 a
~217 km/s
Μέρος 2ο
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Τα Μέρη του Ήλιου

1.πυρήνας

2.Ζώνη ακτινοβολίας

3.Ζώνη μεταφοράς

4.Φωτόσφαιρα

5.Χρωμόσφαιρα

6.Στέμμα
Πυρήνας
Βρίσκεται στο κέντρο της ηλιακής σφαίρας.
Έχει διάμετρο περίπου 175.000 km.
Αποτελείται από θερμά, πυκνά αέρια σε κατάσταση πλάσματος.
Έχει πυκνότητα 150 g/cm3 (150 περίπου φορές η πυκνότητα του
νερού!)
Η πίεσή του φτάνει τις 2 x 1011 Αtm.
Η θερμοκρασία του αγγίζει τους 15 x 106 βαθμούς Κelvin.
Τα άτομα των στοιχείων στον πυρήνα βρίσκονται σε ιονισμένη
κατάσταση και τόσο συμπιεσμένα, ώστε η ύλη του πυρήνα, αν και
αεριώδης, είναι περισσότερο συνεκτική και από τα στερεά.
Παράγει την σημαντικότερη ποσότητα θερμικής ενέργειας, από
οποιαδήποτε άλλη περιοχή του Ήλιου, με πυρηνική σύντηξη μέσω
μιας σειράς βημάτων που ονομάζονται p-p αλυσίδα (πρωτονίωνπρωτονίων).
Ζώνη Ακτινοβολίας
Εκτείνεται από τα 175.000 km έως τα 487.000 km.
Καυτό και πυκνό ηλιακό υλικό  αρκετή θερμική ακτινοβολία 
μεταφορά έντονης θερμότητας του πυρήνα προς τα έξω.
Είναι χωρίς θερμική συναγωγή.
Η θερμοκρασία και η πυκνότητα πέφτουν από τη βάση προς την
κορυφή της (από 7 x 106 σε περίπου 2 x 106 βαθμούς Kelvin και
από 20 g/cm3 σε μόνο 0,2 g/cm3)
Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται από ακτινοβολία μέσω εκπομπής
φωτονίων από τα ιόντα υδρογόνου και ηλίου.
Ζώνη Μεταφοράς
Εκτείνεται από τα 487.000 km μέχρι την επιφάνεια του Ήλιου
(695.500 km).
Το ηλιακό πλάσμα εκεί δεν είναι αρκετά πυκνό ή θερμό ώστε να
μεταφέρεται η θερμική ενέργεια προς τα έξω με ακτινοβολία. (Είναι
αδιαφανές.)
Η θερμική συναγωγή γίνεται με θερμικές στήλες και φαινόμενα
στροβιλισμού μέσω των οποίων μεταφέρεται καυτό υλικό στην
επιφάνεια του Ήλιου (φωτόσφαιρα).
Η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια είναι 5.700 βαθμοί Kelvin και η
πυκνότητα 0,2 g/cm3.
Φωτόσφαιρα
Βρίσκεται πάνω από την ζώνη μεταφοράς και φτάνει μέχρι την
επιφάνεια του Ήλιου.
Έχει πάχος περίπου 500 km.
Η θερμοκρασία της είναι περίπου 6.000 βαθμοί Kelvin.
Είναι η στοιβάδα της Ηλιακής σφαίρας απ’ όπου προέρχεται όλη η
ακτινοβολούμενη ηλιακή ενέργεια (θερμότητα και φώς).
Είναι η ορατή επιφάνεια του Ήλιου.
Κάτω από αυτό το στρώμα ο Ήλιος γίνεται αδιαφανής στο ορατό
φως
Πάνω από αυτή το ορατό φως του Ήλιου είναι ελεύθερο να διαδοθεί
στο διάστημα, και η ενέργεια του διαφεύγει εντελώς από τον Ήλιο.
Ατμόσφαιρα Ήλιου
Είναι η ηλιακή ύλη που υπάρχει πάνω από την φωτόσφαιρα.
Δεν είναι ορατή λόγω της μεγαλύτερης
λαμπρότητας της φωτόσφαιρας.
θερμοκρασίας
Γίνεται ορατή σε ολικές εκλείψεις του Ήλιου
φωτοστέφανο που περιβάλλει τον ηλιακό δίσκο.
ως
και
λαμπρό
Ατμόσφαιρα Ήλιου

Διακρίνεται σε δύο στοιβάδες:
i. Χρωμόσφαιρα: βρίσκεται αμέσως πάνω από την φωτόσφαιρα, το
ύψος της φθάνει περί τα 15.000 km, η θερμοκρασία της
ανέρχεται στους 100.000° Κ. Παρουσιάζει έντονο ρόδινο χρώμα,
εξ ου και έλαβε το όνομα χρωμόσφαιρα.
ii. Ηλιακό στέμμα (ή στέμμα ή στέμμα του Ήλιου): βρίσκεται πάνω
από την χρωμόσφαιρα, τα όριά του φθάνουν σε απόσταση πέντε
ηλιακών ακτινών (3,5 Χ 106 km), η θερμοκρασία του ανέρχεται
περίπου στους 1,5 Χ 106 βαθμούς Kelvin.
Μέρος
ο
3
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το Μαγνητικό Πεδίο

Ο Ήλιος είναι ένα
μαγνητικά ενεργό
αστέρι.

Έχει ένα ισχυρό,
μεταλλασσόμενο
μαγνητικό πεδίο.
Το Μαγνητικό Πεδίο
Το μαγνητικό πεδίο αποτελείται







Ραδιοκύματα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητα 3 Hz – 300
GHz
Μικροκύματα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητα 0,3Hz –
300GHz χρησιμοποιούνται για μετάδοση τηλεοπτικού σήματος και
Wi-Fi
Υπέρυθρη ακτινοβολία με μήκος κύματος 1χιλιοστό έως 700
νανόμετρα
Ορατό φως με μήκος κύματος 700 νανομετρα έως 400 νανομετρα .
Είναι το κομμάτι της ακτινοβολίας που μπορεί να αντιληφθεί το
ανθρώπινο μάτι και περιλαμβάνει τα χρώματα του ουρανίου τόξου.
Υπεριώδης ακτινοβολία με μήκος κύματος 380 – 60 νανομετρα
UVA UVB UVΓ ιδιαιτέρα βλαβερή για τους έμβιους οργανισμούς. Η
προστασία μας από αυτές επιτυγχάνετε με τα σύννεφα και το
στρώμα του όζοντος
Ακτίνες Χ ή ακτίνες roentgen με μήκος κύματος 10 νανομετρα -10
πικομετρα
Ακτίνες γ με μήκος κύματος 100 νανόμετρα -100 φεμτομετρα
Το Μαγνητικό Πεδίο
Οι επιπτώσεις του Μαγνητικού
Πεδίου

Το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου οδηγεί σε πολλές
συνέπειες που ονομάζονται συλλογικά ηλιακή
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών
κηλίδων στην επιφάνεια του Ήλιου, τις ηλιακές
εκλάμψεις, και τις διακυμάνσεις στον ηλιακό άνεμο
που μεταφέρει ύλη μέσα από το Ηλιακό Σύστημα.

Οι επιπτώσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη Γη
περιλαμβάνουν το σέλας σε μέτρια έως υψηλά
γεωγραφικά πλάτη.
Ηλιακές κηλίδες

Οι ηλιακές κηλίδες που δημιουργούνται στη φωτόσφαιρα -μια ζώνη 400Km
πάνω από την επιφάνεια του ήλιου- εμφανίζονται σαν σκοτεινά στίγματα,
γιατί είναι σχετικά ψυχρές περιοχές της φωτόσφαιρας. Η θερμοκρασία τους
είναι περίπου 3.500 C αντί 6.000 C που είναι η θερμοκρασία της ηλιακής
φωτόσφαιρας. Οι κηλίδες εμφανίζονται κατά ομάδες ή σε ζεύγη, με
διαφορετική μαγνητική πολικότητα για κάθε μία από αυτές. Αιτία εμφάνισής
τους είναι το έντονο μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Το φαινόμενο είναι
περιοδικό και το πλήθος τους μεταβάλλεται περιοδικά με περίοδο 11 έτη
(ενδεκάτης κύκλος) από έναν μέγιστο αριθμό μέχρι την σχεδόν πλήρη
εξαφάνισή τους από τον ηλιακό δίσκο. Όταν φθάσει το ηλιακό μέγιστο και οι
ηλιακές κηλίδες είναι έντονες που μαυρίζουν την όψη του ηλίου.
Ηλιακές εκλάμψεις

Η έκλαμψη είναι μια βίαιη έκρηξη στην ατμόσφαιρα ενός άστρου
που λαμβανει χωρα στην χρωμόσφαιρα. Οι περισσότερες εκλάμψεις
εμφανίζονται σε περιοχές που δραστηριοποιούνται γύρω από
ηλιακές κηλίδες, όπου αναδύονται από την επιφάνεια του ήλιου
έντονα μαγνητικά πεδία στο στέμμα. Οι εκλάμψεις εμφανίζονται
ξαφνικά (σε χρόνους από λίγα λεπτά έως δεκάδες λεπτά)
απελευθερώνοντας τη μαγνητική ενέργεια που αποθηκεύεται στο
στέμμα.
Ο ηλιακός άνεμος
O ηλιακός άνεμος είναι ένα ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων εκτοξεύεται από
την ατμόσφαιρα του Ήλιου.
Αποτελείται κυρίως από ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια με ενέργειες συνήθως
μεταξύ 10 και 100 keV.
Η θερμική ενέργεια του αραιού πλάσματος του στέμματος είναι τόσο υψηλή
ώστε να υπερνικά το πεδίο βαρύτητας του ήλιου και διαστέλλεται
στον μεσοπλανητικό χώρο με την μορφή ανέμου
Ο ηλιακός άνεμος δημιουργεί την ηλιόσφαιρα μια τεράστια φούσκα στο
διαστρικό ενδιάμεσο που περιβάλλει το ηλιακό σύστημα
ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ
Οι ηλιακές καταιγίδες
Κάποιες φορές έπειτα από πολλές εκρήξεις που συμβαίνουν στον Ήλιο,
εκτοξεύεται ένα πυκνότερο υλικό που εξαπλώνεται στο Διάστημα με πολύ
μεγαλύτερη ταχύτητα η οποία ξεπερνά μερικές φορές τα 3.000 km/sec.
Αυτό το υλικό αποτελείται κατά 96% από Υδρογόνο (Η), ενώ το υπόλοιπο 5%
συνίσταται από ήλιον (He) και άλλα βαρύτερα στοιχεία.
Η γιγάντια αυτή έκρηξη στην ατμόσφαιρα του Ήλιου καλείται Ηλιακή
καταιγίδα.
Πολικό Σέλας
Άλλα φαινόμενα περιλαμβάνουν γεωμαγνητικές καταιγίδες
που μπορούν να καταστρέψουν ενεργειακά δίκτυα της
ανθρωπότητας, το πολικό σέλας (βόρειο και νότιο σέλας), και
οι ουρές των κομητών από πλάσμα που πάντα προς το
σημείο μακριά από τον Ήλιο
Μέρος
ο
4
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η τεχνολογία σήμερα αξιοποιεί ένα μηδαμινό ποσοστό
της καταφθάνουσας στην επιφάνεια του πλανήτη μας
ηλιακής ενέργειας.
Τέτοιες μορφές ενέργειας είναι:

το φως ή φωτεινή ενέργεια,

η θερμότητα ή θερμική ενέργεια

διάφορες ακτινοβολίες
Ηλιακός Φωτισμός



Μέσα φυσικού φωτισμού (πριονωτές στέγες, φεγγίτες,
φωταγωγοί, φωτοσωλήνες)
Υβριδικός ηλιακός φωτισμός
Ηλιακά φανάρια
Θερμότητα





Θερμικά ηλιακά συστήματα (συλλέγουν την ηλιακή
ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμότητα)
Θέρμανση χώρων κατοικίας και εργασίας
Θέρμανση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες)
Ηλιακοί φούρνοι
Θερμοκήπια
Φωτοβολταϊκά
Είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από την
ηλιακή ακτινοβολία.
Χρήσεις
 Παραγωγή ενέργειας για μικροσυσκευές (π.χ.
υπολογιστές τσέπης, κ.λπ.)
 Παραγωγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα για
απλούστερες εφαρμογές (π.χ. για σπίτια, τηλέφωνα
εκτάκτου ανάγκης σε εθνικές οδούς, κ.λπ.)
Φωτοβολταϊκά
Χρήσεις
 Παραγωγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα για
πολύπλοκες εφαρμογές (π.χ. για
δορυφόρους, διαστημόπλοια, κ.λπ.)
 Παραγωγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα για
πώληση και παροχή από δημόσια δίκτυα (π.χ.
ηλιακά πάρκα)
Φωτοβολταϊκά
Μέρος
ο
5
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Φωτοβολταική συστοιχία
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν
τα εξής πλεονεκτήματα:
• Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται
παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα
• Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους
καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να
εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής
• Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη
• Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα
«κρύσταλλα» για 20-30 χρόνια λειτουργίας
• Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να
ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα
έχουν τα εξής μειονεκτήματα:
Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει
κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήματα το κόστος
τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις
παραμένει ακόμη αρκετά υψηλό. Μια γενική
ενδεικτική τιμή είναι 4000 ευρώ ανά
εγκατεστημένο (kW) ηλεκτρικής ισχύος.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυπική οικιακή
κατανάλωση απαιτεί από 1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το
κόστος της εγκατάστασης δεν είναι αμελητέο. Το
ποσό αυτό, ωστόσο, μπορεί να αποσβεστεί σε
περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β σύστημα θα
συνεχίσει να παράγει δωρεάν ενέργεια για
τουλάχιστον άλλα 25χρόνια.
Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός
Φωτοβολταϊκού Συστήματος






Τεχνολογία των πάνελ (π.χ. τα πάνελ άμορφου πυριτίου κοστίζουν
φθηνότερα αλλά απαιτούν περίπου διπλάσια έκταση)
Προέλευση των πάνελ και των λοιπών στοιχείων εξοπλισμού (τα
ευρωπαϊκά είναι ακριβότερα αλλά και πιο αξιόπιστα από τα κινέζικα)
Μέγεθος του Φ/Β Συστήματός (όσο μικρότερη η ισχύς, τόσο μεγαλύτερο
το κόστος του κάθε εγκατεστημένου KW [κιλοβάτ])
Δυσκολία της εγκατάστασης (δυσπρόσιτες περιοχές ή εγκαταστάσεις με
αυξημένη τεχνική δυσκολία κοστίζουν περισσότερο)
Μορφολογία του εδάφους (ένα ίσιο χωράφι έχει μικρότερο κόστος
χωματουργικών και λοιπών εργασιών στήριξης)
Απόσταση της εγκατάστασης από το δίκτυο της ΔΕΗ (καθώς πρέπει να
υπολογιστεί και το κόστος επέκτασης του δικτύου)
Γενικές Πληροφορίες για Τιμές
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων





Ποικίλουν ανάλογα με τον τιμοκατάλογο κάθε εταιρίας.
Για τα φωτοβολταϊκά πάνελ: 4 - 5 ευρώ ανά Wp (Watt-peak) ισχύος
Για συσσωρευτές (μπαταρίες): περίπου 2 ευρώ ανά Ah (Αμπερώρα)
χωρητικότητας.
Για ρυθμιστές φόρτισης: 2 - 3 ευρώ ανά Α (Αμπέρ)
Για αντιστροφείς (inverters): 0,20 – 0,70 ευρώ ανά W (Watt) ισχύος
Παράδειγμα:
 Ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει 5.000 – 7.000 kWh το χρόνο
 Ένα Φ/Β σύστημα ισχύος 1 kW παράγει περίπου 1.300 kWh το χρόνο
 Άρα, οι ανάγκες του νοικοκυριού καλύπτονται με Φ/Β σύστημα ισχύος
5 kW, που κοστίζει περί τις 25.000 ευρώ και απαιτεί επιφάνεια 80m2.