PAŃSTWO RZYMIAN

Download Report

Transcript PAŃSTWO RZYMIAN

PAŃSTWO RZYMIAN
Na zdjęciu: rzymskie wzgórze Palatyn, miejsce narodzin państwa.
Data założenia Rzymu jest umowna, to znaczy
taka, którą przyjęto na podstawie istniejącej
tradycji.
Legenda o powstaniu Rzymu
Bracia Romulus i Remus.
Romulus zabija Remusa
Wilczyca kapitolińska
Do końca VI wieku p.n.e. Rzymem rządzili królowie.
Ostatni z nich rządził jednak okrutnie i lekceważył
poddanych. Dlatego Rzymianie znienawidzili go i
wygnali z miasta. Stało się to na przełomie ….
• Po przepędzeniu królów Rzym stał się
REPUBLIKĄ, czyli rzeczpospolitą.
• Oznaczało to, że państwo należało do
wszystkich obywateli i to oni sprawowali w nim
władzę.
W rzeczywistości Rzymem władali najbogatsi
obywatele – PATRYCJUSZE. Pozostali
mieszkańcy miasta – PLEBEJUSZE mogli
jedynie brać udział w ZGROMADZENIU
LUDOWYM.
ZGROMADZENIE LUDOWE
Zatwierdzało nowe
prawa.
Wybierało urzędników.
Najważniejszymi urzędnikami
byli KONSULOWIE.
Nowe prawa musiały być przyjęte również przez SENAT.
W razie
niebezpieczeństwa ze
strony wrogów, za
zgodą senatu,
konsulowie
przekazywali najwyższą
władzę
DYKTATOROWI
W Rzymie, praw obywatelskich nie
posiadały kobiety, niewolnicy oraz
większość mieszkającej w państwie
ludności podbitej.
Jednak w I wieku p.n.e. republikańska władza w
Rzymie przestała istnieć. Stało się to za sprawą
dwóch ludzi.
Pierwszym z nich był JULIUSZ CEZAR,
wielki wódz, który pokonał Galów i Germanów i włączył ich ziemie
do państwa rzymskiego. Po zwycięstwie nad armią senacką został
dyktatorem Przeciwnicy Cezara zawiązali przeciw niemu spisek, w
wyniku którego…
Juliusz Cezar został zamordowany (44 r. p.n.e.).
Po wojnie domowej, władzę
w państwie rzymskim zdobył
jego przybrany syn
OKTAWIAN AUGUST
(31 r. p.n.e.).
Od jego rządów państwo rzymskie stało się
CESARSTWEM, a jego władcy przyjmowali tytuł CESARZA.
Imperium – wielkie,
potężne państwo
podporządkowujące
sobie inne kraje.
Niewolnicy i wyzwoleńcy
Dzięki licznym zwycięskim wojnom w Rzymie nigdy nie brakowało
niewolników, czyli ludzi, którzy nie posiadali żadnych praw.
Kim byli niewolnicy?
Przeważnie byli jeńcami wojennymi, a także, niekiedy zwykłymi
mieszkańcami podbitych krajów.
Jakie funkcje pełnili niewolnicy?
nauczycielami,
Niewolnicy w Rzymie byli: …
zarządcami majątków,
lekarzami,
wychowawcami dzieci,
zwykłymi robotnikami.
Wyzwoleńcem nazywamy niewolnika, który otrzymywał
wolność od swojego pana.
Kim byli gladiatorzy?
Gladiator to był niewolnik, którego jedynym zajęciem była walka na
arenie amfiteatru z innymi gladiatorami lub z dzikimi zwierzętami.
Gladiatorzy wyszkoleni w
szkołach gladiatorów mieli
tylko dwa wyjścia:
- Zwyciężać i żyć
dalej,
- Przegrać i zginąć.
Osiągnięcia
Rzymian
Wynalazek
zaprawy
murarskiej
spowodował, że
wznoszono
monumentalne
budowle, w
których
stosowano łuki i
arkady.
Akwedukt.
Koloseum.
Rzymianie wynaleźli kopułę, czyli półokrągły dach –
patrz: Panteon w Rzymie.
DROGI RZYMSKIE
451-449 p.n.e.
KALENDARZ JULIAŃSKI, 45 p.n.e.
Bogowie rzymscy
JOWISZ
JANUS
MARS
MINERWA
WESTA
JUNONA
WENUS
BOGOWIE Z KRAJÓW
PODBITYCH
MITRA
Początki chrześcijaństwa
Narodziny
Jezusa w
Betlejem
Śmierć Jezusa na krzyżu,
ok. 30 r. n.e.
Apostoł Św. Paweł z Tarsu