RUCH OLIMPIJSKI

Download Report

Transcript RUCH OLIMPIJSKI

Ruch olimpijski
Wykonał: Marek Sawczuk
Zespół Szkół Publicznych
w Suchaniu
Ruch olimpijski
Baron Pierre de Coubertin
Ruch olimpijski uważany jest za
największy ruch społeczny we
współczesnym świecie. Kreuje
bohaterów naszych czasów. Jest to
"teatr ogromny" i otwarty dla ludzi
różnych ras, religii i ustrojów.
Program otwarcia i zamknięcia igrzysk
olimpijskich stworzył Coubertin .
Główne elementy ceremoniału
olimpijskiego powstawały z jego
inspiracji, bądź sam był ich wyłącznym
autorem. Stałymi elementami "teatru
olimpijskiego" są hymn, znicz i
przyrzeczenie olimpijskie,a nade
wszystko flaga olimpijska i hasło:
Citius - Altius - Fortius
Znaki szczególne
•HYMN OLIMPIJSKI
•ZNICZ OLIMPIJSKI
•CEREMONIAŁ OTWARCIA
•PRZYRZECZENIE OLIMPIJSKIE
•FLAGA OLIMPIJSKA
•CITIUS – ALTIUS – FORTIUS
•DEFILADA
•IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
•KARTA OLIMPIJSKA
•MEDAL OLIMPIJSKI
Hymn olimpijski
Okładka Hymnu
Olimpijskiego 1896 r.
Autorami hymnu
olimpijskiego są
artyści greccy. Słowa
napisał Kostis
Palamas, a muzykę
skomponował Spiros
Samaras.
Prawykonanie hymnu
odbyło się podczas
I Nowożytnych
Igrzysk Olimpijskich
w Atenach w 1896
roku.
Znicz olimpijski
Symbolem trwałości
idei olimpijskiej jest
święty ogień
olimpijski. Po raz
pierwszy zapłonął
podczas Igrzysk
IX Olimpiady
w Amsterdamie .
Ceremoniał otwarcia
Nawiązuje w oczywisty sposób do
antycznego pierwowzoru. Był on
wielokrotnie modyfikowany i
wzbogacany przez organizatorów
kolejnych igrzysk. Obecnie
przepisy generalne igrzysk
olimpijskich są niezwykle
drobiazgowo opracowane i
przestrzegane. Tylko jeden punkt
ceremonii - część artystyczną,
zostawiono gospodarzom, by
zrealizowali swe zamierzenia,
inwencję, artystyczną wizję.
Przyrzeczenie olimpijskie
Przyrzeczenie
składają zawodnicy
i sędziowie poprzez
swoich
przedstawicieli.
Pierwszy tekst
przysięgi
olimpijskiej napisał
Coubertin.
Flaga olimpijska
Pomysł flagi zgłosił
Coubertin i on też opracował
jej pierwszy projekt.
Symbolem ruchu
olimpijskiego jest pięć
splecionych ze sobą
kolorowych kół na białym
tle. Reprezentują one
unię pięciu kontynentów:
kolor niebieski oznacza
Europę, czarny Afrykę, czerwony Amerykę, żółty - Azję,
zielony - Australię i
Oceanię.
Europa
Afryka
Ameryka
Azja
Australia
citius - altius - fortius
szybciej - wyżej - mocniej
Motto olimpizmu - citius, altius, fortius
Czyli: szybciej, wyżej, mocniej. Autorem tego motta jest
dominikanin, ojciec Henri Didon, przyjaciel Pierre de
Coubertina, dyrektor szkoły w Arcueil pod Paryżem. Ten
energiczny nauczyciel widział w sporcie potężny środek
działania dla szkolnictwa i wychowania młodzieży i nie
zawahał się z niego skorzystać. Na zakończenie
przemówienia wygłoszonego podczas wręczania nagród
zwycięzcom międzyszkolnych zawodów lekkoatletycznych,
po raz pierwszy użył tych trzech określeń. Przyjął je
olimpizm i rozpowszechnił na całym świecie.
Defilada
Parada piękna, harmonii, siły,
radości. Maszerują
przedstawiciele wszystkich
krajów biorących udział
w Igrzyskach. Pierwszą
defiladę obejrzał Londyn
podczas otwarcia Igrzysk
IV Olimpiady w 1908 roku.
Od Igrzysk
IX Olimpiady w Amsterdamie
w 1928 roku defiladę zawsze
otwiera Grecja, a zamykają
gospodarze Igrzysk.
Igrzyska olimpijskie
Igrzyska olimpijskie to najstarsza międzynarodowa impreza
sportowa organizowana co cztery lata w różnych krajach pod
hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich
narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Należy odróżnić termin "Igrzyska olimpijskie" i "Olimpiada".
Olimpiada to czteroletni okres między igrzyskami odbywającymi
się w okresie letnim.
Igrzyska to zawody sportowe rozgrywane przez kilkanaście dni.
Dlatego też latem organizowane są Igrzyska (kolejnej)
Olimpiady.
Karta olimpijska
Karta olimpijska jest swoistą konstytucją
Ruchu Olimpijskiego. Reguluje ona
zasady organizacji i kierowania Ruchem
Olimpijskim oraz ustala warunki
odbywania igrzysk olimpijskich.
Medal olimpijski
Medal olimpijski wręczany
jest za trzy pierwsze miejsca.
Za pierwsze miejsce - złoty,
a właściwie pozłacany
(minimum 6 g czystego
złota).
Za drugie srebrny, za trzecie
brązowy.
Standartowe wymiary
medali to 60 mm średnicy
i 3 mm grubości.
Magda:
KONIEC