Pobierz prezentację Exchange Server 2013

Download Report

Transcript Pobierz prezentację Exchange Server 2013

Exchange Server 2013
Poczta elektroniczna, kalendarze
i baza kontaktów dla przedsiębiorstw
Adam Dolega
Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft
Perspektywa użytkownika
Poczta elektroniczna
• Dostęp z dowolnego miejsca
• Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości
• Ułatwione zarządzanie dzięki folderom i regułom
• Firmowa książka adresowa
• Archiwum wiadomości na serwerze
• Odzyskanie usuniętej wiadomości z poziomu klienta poczty
• Czasowo działająca wiadomość „Po za biurem”
• Podpowiedzi przed wysłaniem wiadomości
• Skrzynka współdzielona
• Wysyłanie wiadomości w czyimś imieniu
• Poczta głosowa w skrzynce odbiorczej
Kalendarze
• Dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia
• Kalendarze indywidualne
• Kalendarze mogą być udostępniane innym osobom
z bardzo precyzyjną kontrolą dotyczącą ilości
udostępnianych informacji
• Kalendarze współdzielonych zasobów takich jak sale
konferencyjne, projektory, laptopy, samochody, itp.
• Przypomnienia o spotkaniach
• Zaproszenia i odpowiedzi na zaproszenia
• Asystent Spotkań
• Terminy prywatne
Kontakty i zadania
• Dostęp z dowolnego miejsca
• Firmowa książka adresowa
• Kontakty indywidualne
• Udostępnianie kontaktów
• Korespondencja seryjna
• Tworzenie wizytówek
• Tworzenie zadania z wiadomości
• Zadania indywidualne
• Zlecanie zadań
• Raporty wykonania zadań
Perspektywa organizacji
Bezpieczeństwo
• Dostęp wyłącznie do własnej poczty, audyt dostępu
do skrzynki pocztowej
• Szyfrowana komunikacja pomiędzy serwerami Exchange
oraz pomiędzy klientem poczty a serwerem
• Możliwość wymazania zgubionego lub skradzionego
urządzenia mobilnego przez samego użytkownika
lub administratora
• Wbudowana podstawowa ochrona antywirusowa
i antyspamowa, może być rozszerzona z ForeFront Online
Protection for Exchange
• Ochrona poczty/informacji mechanizmami IRM
Bezpieczeństwo
Zdalne usuwanie danych z telefonu
przez samego użytkownika
Kontrola informacji
• Kontrola wszystkich wiadomości wysyłanych do
lub na zewnątrz organizacji
• Zablokowanie wysłania, kopia, dodanie stopki, na
podstawie listy nadawców, odbiorców, nagłówka czy treści
wiadomości
• Gotowe szablony reguł blokujących wysłanie pewnych
rodzajów informacji poufnych
• Kopia całej komunikacji na adres dla całej bazy danych,
użytkowników lub grup
• Przeszukiwanie wielu skrzynek jednocześnie przez
upoważnionych użytkowników
Bezpieczeństwo
Tworzenie reguły transportowej
przez administratora systemu
Wysoka dostępność
• Mechanizmy wysokiej dostępności Exchange zapewniają
odporność usługi pocztowej na awarię sprzętu
komputerowego, także awarię całego centrum danych
• Automatyczne i natychmiastowe przełączenie klientów
poczty na nowy serwer przy zachowaniu dostępu do całej
zawartości
• Jedna skrzynka baza danych może być powielona na wielu
serwerach skrzynkowych, także w osobnych lokalizacjach
• Pełna redundancja do osiągnięcia już na dwóch fizycznych
serwerach - HLB i DAG (2 fizyczne lub wirtualne serwery)
lub NLB i DAG (4 fizyczne lub wirtualne serwery)
Ułatwiona administracja
Graficzne narzędzie administracyjne
do wykonywania typowych zadań
administracyjnych
Konsola administracyjna ułatwia szybsze
wprowadzanie zmian w ustawieniach dla
wielu użytkowników jednocześnie
i pozwala zrządzać najbardziej
zaawansowanymi aspektami systemu
• Dostęp z dowolnego miejsca
• Wygodne narzędzia pracy
• Wysoka dostępność
• Skalowalność i wydajność
• Sprawdzona technologia
• Zgodność z przepisami
• Bezpieczeństwo i ochrona
• Ułatwiona administracja
• Łatwy dostęp do wiedzy i specjalistów
Najważniejsze nowości i zmiany
• Jedno graficzne narzędzie do zarządzania
• Uproszczona architektura
• Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
• Wbudowana podstawowa ochrona antywirusowa
• Skrzynka witryny
• Skrzynka współdzielona
• Dalsza integracja z SharePoint i Lync
• Udoskonalony klient WWW
• Udoskonalenia w zakresie wysokiej dostępności
• Więcej informacji
Licencjonowanie
• Licencja dostępowa dla użytkownika/urządzenia
• Standard (poczta, kalendarze, kontakty, zadania, dostęp z dowolnego miejsca)
• Standard i Enterprise (wszystko co w Standard oraz Unified Messaging,
archiwum osobiste i inne)
• Licencja za każdy serwer
• Standard (5 baz danych, te same funkcjonalności co Enterprise)
• Enterprise (100 baz danych)
• Licencja Outlook (także dostępna w pakietach Office dla Użytkowników
Domowych i Małych Firm, Professional, Professional Plus)
• Wymagane licencje Windows Server 2008 CAL lub 2012 CAL
• Dostęp do archiwum online tylko w Office Professional Plus
lub poprzez OWA
• Porównanie funkcjonalne CAL-i Exchange Server
Przykładowa architektura rozwiązania
Do publikacji usług
zdalnego dostępu –
laptop, przeglądarka,
komórka
Exchange Edge 2010
lub rozwiązanie firmy
trzeciej do filtrowania
poczty
Usługa Windows Server
Active Directory jest
niezbędna
Właściwy serwer
Exchange, wszystkie
role na jednym
serwerze
Więcej informacji
• Oficjalna witryna Exchange Server
• Dokumentacja techniczna
• 180 dniowa wersja demonstracyjna
• Licencjonowanie
• Lista najbardziej doświadczonych partnerów
wdrożeniowych Exchange w Polsce
Zapraszam na mój blog: www.techinfor.pl
Dziękuje za uwagę!
© 2013 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prezentacja ma wyłącznie charakter informacyjny.
Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji jawnych ani domniemanych związanych z treścią.