Реалізація національних проектів України на території

download report

Transcript Реалізація національних проектів України на території

Миколаївський регіональний центр
з інвестицій та розвитку
Миколаївська
область
Реалізація національних
проектів України
на території Миколаївської
області
Напрямки роботи Держінвестпроекту
Національні проекти
Супровід інвестора в рамках «Єдиного
вікна»
Підготовка до
інвестування
Інформаційні послуги
Єдине вікно
Сприяння в реалізації
інвестпроекту
Пост-інвестиційна
підтримка
• 104 компанії, що супроводжуються Агентством
• 22 меморандуми про співпрацю
• задекларований обсяг інвестицій - 5,7 млрд. USD
• Залучено – 115,0 млн. USD
• галузі для інвестування: хімічна, видобувна, енергетика, сільське
господарство, харчова промисловість, IT - BPO
Біржа інвестиційних проектів
Біржа інвестиційних проектів — покращення доступу до
інвестиційних ресурсів для вітчизняних компаній, стартапів та
проектів державно-приватного партнерства.
Пріоритетні напрямки
Аграрна та харчова промисловість
Важка промисловість
Телекомунікаційні та інформаційні
технології
Інфраструктура
Альтернативна, відновлювальна
енергетика та енергоефективність
Оптова торгівля та рітейл
6
Інвестиційний маркетинг
Елементи:
1
Єдиний інтерактивний веб-портал про інвестиційний потенціал України
www.investukraine.com
2
Road-show в світових фінансових центрах
3
Світова медіа-кампанія з висвітлення інвестиційного потенціалу України
4
Міжнародний інвестиційний форум
Співпраця з регіонами
Миколаївська ОДА
Миколаївська облрада
Угод
а
Держінвестпроект
Угода
Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку
1
Єдине інвестиційне вікно
2
Біржа інвестиційних проектів
3
Національні проекти
4
Інвестиційний маркетинг
Ресурси для реалізації проектів
Державний
бюджет
Прямі іноземні інвестиції
Місцевий
бюджет
Державний і місцевий бюджет
Приватні вітчизняні
інвестиції
Інвестиції
Кредити банків та
міжнародних фін. організацій
Кредитні ресурси
Гранти (МТД)
Лізинг
Проекти державноприватного партнерства
Організація заходів із залучення донорів
Ефективна координація залучених донорів
Благодійні внески бізнесу
Проекти на кошти громади
Проекти за підтримки місцевого
бізнесу, громади та МТД
Механізм надання державної підтримки
Ініціатор
Ініціатор
Заява про включення інвестиційного
проекту до Реєстру інвестиційних
проектів
РІШЕННЯ
КОНЦЕПЦІЯ
Концепція інвестиційного проекту
Витяг з Державного земельного кадастру щодо
земельної ділянки та правовстановлюючі документи
на розташовані на ній об’єкти нерухомого майна (якщо
потрібно)
Найменування керуючої
компанії та учасників
(за наявності)
3 календарні дні
Рішення про прийняття до реалізації
інвестиційного проекту
Держінвестпроект
України
ВІДМОВА
РЕЄСТР
ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ
СХВАЛЕННЯ
Центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну
податкову
політику,
центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну
політику у сфері митної справи,
та відповідні місцеві державні
адміністрації
Інвестиційна карта України
Очікувані результати
реалізація національних проектів
або їх складових;
Держінвестпроект
ОДА
та
Обласна
рада
РДА
та
органи
місцевого
самоврядування
підтримка пріоритетних
регіональних проектів;
супровід інвесторів за принципом
«єдиного інвестиційного вікна»;
залучення інвесторів через
«Біржу проектів» для реалізації
інвестпропозицій регіону;
покращення інвестіміджу;
зростання надходжень інвестицій
у регіон
Національні проекти
Енергетика
Агроперспектива
• Національні за масштабом
• Стратегічне значення для
Якість життя
Інфраструктура
країни
• Створюють нові галузі або
Олімпійські Ігри
2022
прискорюють зростання
існуючих
Етапи реалізації Національних проектів
Назва етапу
1) Розробка та
опрацювання ідеї НП
2) Прийняття рішення КЕР
та наступні процедури
3) Схвалення КМУ
4) Оголошення конкурсу на
розробку ТЕО, тендерні
процедури
5) Розроблення та
затвердження ТЕО
(пре-ТЕО)
6) Залучення фінансових
консультантів
7) Розроблення
організаційної та
фінансової моделі,
структурування проекту
8) Пошук інвестора
Послідовність виконання та тривалість етапів
2 міс.
2 міс.
2 міс.
2 міс.
6 міс.
2 міс.
2 міс.
Постійно
9) Фаза реалізації: 3-4 роки
Загальна тривалість
передінвестиційної фази: близько 18 місяців, середній
термін реалізації проекту: 3,5 роки
10 Національних проектів у Миколаївській
області
• Затверджено медичне завдання на
розроблення проектно-кошторисної
документації на реконструкцію з
добудовою Миколаївського
обласного перинатального центру,
структурного підрозділу
Миколаївської обласної лікарні,
вул. Київська 1, м. Миколаїв.
• Іде розробка медико-технічного
завдання на комплект устаткування.
Даний напрямок довключено у
перелік національних проектів.
На даний час розробляється
ТЕО проекту на урядовому рівні
Місто Миколаїв не увійшло до
числа 10 пілотних проектів.
Планується підготовка документів
для включення заводу по
переробці ТПВ у м. Миколаєві до
Реєстру національних проектів.
Реалізація проекту планується
у 2013 р. Миколаїв увійшов до
числа 15 пілотних міст України.
Підготовлено проект
меморандуму між ДП «Якісна
вода» й Міськвиконкомом
м. Миколаєва.
Реалізуються наступні проекти:
Вітроенергетика – ТОВ «Вітряний парк
Очаківський» . Планується будівництво
електростанції потужністю 105 MВт. Надіслані
документи до Держінвестпроекту з метою
включення цього проекту як складової
національного проекту.
Сонячна енергетика – реалізовано проект
компанії «Нептун Солар». Інспекцією ДАБК
прийнято у експлуатацію електростанцію цього
проекту. Готується до реалізації проекти компаній
«Восход Солар» та «Плутон Солар». Виділені
земельні ділянки під проекти.
У Миколаївській області відібрано 61
навчальний заклад.
Для реалізації проекту у цьому році
відібрано 52 школи від усіх регіонів
України.
Від Миколаївської області ввійшли
2 навчальні заклади, для яких
передбачається закупівля відповідного
мультимедійного обладнання.
Даний напрямок довключено
у перелік національних проектів.
На даний час розробляється
ТЕО проекту на урядовому рівні
Даний напрямок довключено у
перелік національних проектів.
На даний час розробляється
ТЕО проекту на урядовому рівні
Початок реалізації проекту
планується у 2013-2014 рр.
Проводяться консультації з
фахівцями з технічних питань.
Розроблено концептуальний
дизайн- проект «Індустріальний
парк «Миколаїв» у рамках
міжнародної програми
співробітництва USAID LINK
разом з Міськвиконкомом
м. Миколаєва. Підготовлено
комплект документів для
включення цього проекту до
Реєстру національних проектів
України.
Продовження схеми
Продовження схеми
Продовження схеми
Дякую за увагу