Annet - Bærum Rotary Klubb

download report

Transcript Annet - Bærum Rotary Klubb

TITLE
Regionmøte
region 3
9. April 2014 hos Sandvika Rotary klubb
Thon Hotell Oslofjord, Sandvika
AGENDA
1. Referat fra forrige regionmøte
2. Refleksjoner fra PETS OG DISTRIKTOPPLÆRINGEN
– Rotary Internationals tre fokusområder –
– Rotarys kjerneverdier - hvordan reflekteres de i møteprogrammene?
– Overføring av informasjon til innkommende presidenter og nytt styre og
komiteledere
3. Gatelag for rusmisbrukere i Bærum Kommune – Rotary i
samarbeid med Stabæk Fotball – v/Espen Lindmark
4. Status samarbeid med Bærum Kommune v/Roger Hammer
5. Kort status fra hver klubb på oppnådde mål og planer
– Klubbens Planer og Aktiviteter for 2014/15 - Noen spørsmål om det nye
skjema som skal sendes inn før 1. mai?
6. Global Dignity Day 15. oktober 2014 – behov for veiledere fra
Rotary – presentasjon v/Per
| 2
AGENDA (2)
7. Status påmelding båttur på fjorden 14. juni - v/Per
• En representant fra hver klubb på båtturen
8. Annen informasjon / eventuelt
| 3
PETS
•
•
•
•
•
•
Mariannes innledingsfordrag på PETS:
Gjøre noe med innpakningen i Rotary: Folk i business og nettverk
Rotary balanserer mellom tradisjon og nye tanker
Må ha mål for å oppnå noe
Vi må ta med det gode fra foregående år
Alle skal ha en fadder: fadderens rolle handler om å bry seg om deg
– Fadderens ansvar for sitt fadderbarn
• Rotarys 3 strategier er hovedfokus:
– Medlemsutvikling (mål: +3%), Prosjekter og Omdømme
• Global Diginy Day
• Polio. Mål: utryddet innen 2018
| 4
PETS
• Rotaryskolen – nytt program presenteres i mai
• Rotaract – støtte rotaractere, mentoring
• Georgiastipendiet – søknadsfrist 1. oktober for året etter
– Kontakt Christen Fredriksen, Oslo Rotaryklubb
• Kommunikasjon/sosiale medier
– Hva vil vi ha på hjemmesiden? Definer og oppdater. Fortell de gode historiene
– Facebookside forplikter
• TRF informasjon
| 5
Distriktsopplæringen
• ”Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket”
• Distriktsfokus 2014/15: Klubb og klubbsamarbeid, Synlighet og
medlemsrekruttering (mål: 1 nytt medlem netto pr klubb)
• Distrikt Rotary-dag: 23. februar 2015. Planlegges i klubbene.
– Arrangere et åpent fellesmøte - Intercitymøte?
• Hvor gode er vi på måloppnåelse? Planer er limet i klubben
– 1. Klubbplan som sendes til DGE
– 2. Klubbens 3-årsplan.
– Endring for å være relevante
• Kommunikasjon : Serviceprosjektene gjør Rotary synlig
– Hver klubb bør ha en PR-ansvarlig
– Klubbene i regonen kan danne en kommunikasjongruppe som kan diskutere
eksterne hendinger. Intern markedsføring like viktig som ekstern markedsføring
– Rotary Brand Center: www.rotary.org
– Sone 16 kommunikasjons-koordinator: [email protected] mobil 913 61 476
– Distrikt 2310 kommunikasjon: Stig Asmussen [email protected]
| 6
Rotarys kjerneverdier
| 7
7
Distrikt 2310 – Satsningsområder
Prosjekter/TRF
Medlemsutvikling
Mål: +3%
Kjerneverdier:
Omdømme
ROTARY er:
Vennskap
Yrkesnettverk
Prosjekter /
Engasjement
Integritet
Mangfold
Tjeneste
Ledelse
Kunnskap
Etikk
Kontakter over
hele verden
Hvordan reflekteres kjerneverdiene i programmene?
| 8
• Overføring av kompetanse/informasjon til
innkommende president, nytt styre og nye
komiteledere.
| 9
TRF
| 10
To viktige prosjekter
Polio End Game
| 11
1
| 12