Hel-max 80-års feiring!

download report

Transcript Hel-max 80-års feiring!

Hel-max 80-års feiring!
Ved Pia Gundersen (Alle foto Pia Gundersen)
Den røde løperen er rullet ut og faklene er tent! Tønsberg Rotaryklubb fyller 80-år i år, og i den anledning inviterte de
til gratis kino på brygga for andre som også har rundet åtti.
Erling Abrahamsen (82) og John Kristian Kristensen (83) var blant de 70 personene som benyttet anledningen til å se
storfilmen Max Manus.
Kristensen kunne fortelle at han i 1952 hadde kontorer på andre siden av gaten for Max Manus sin forretning, der han
hadde agentur på kontormaskiner. " Jeg har ikke sett filmen tidligere, og hadde egentlig bestemt meg for at jeg ikke
skulle se den. Men nå som Tønsberg Rotary kom med dette tiltaket ombestemte jeg meg. Jeg er selv medlem av
Nøtterøy Rotary og fikk høre om dette gjennom klubben." Abrahamsen skyter inn at han hadde lest om Gratis kino for
80-åringer i Tønsbergs Blad, og at han umiddelbart fikk lyst til å delta og treffe likesinnede. "Dette er jammen godt
gjort! Det er mange eldre som aldri går på kino, og jeg har heller ikke sett filmen før."
Før forestillingen ble det servert kaffe og wienerstang. Vi snakket med 3 spreke damer, som benyttet anledningen til
en annerledes lørdags formiddag i Tønsberg; Grethe Bjune Andersen (81), Annie Kirkeberg (88) og Solveig Holsten
Hansen (90). "Vi har ikke vært på kino på veldig mange år, men vi er veldig aktive og gjør ganske mye annet altså",
bedyrer den lystige trioen.
Gjestene var alle unge under krigen og opplevde nok krigstiden på svært ulik måte. Spesielt var det da å samles i
samme sal og oppleve en filmatisert utgave av en tidsepoke de alle har gjennomlevd. Petter Christian Steenstrup
(91), er det eldste medlemmet i Tønsberg Rotaryklubb, han ble selv fraktet med Donau til fangeleir i Tyskland under
krigen.
Før forestillingen ønsket president Jan Tønnessen alle velkommen og fortalte litt om Rotary og det bærende mottoet
som sier at "vi skal gjøre noe som gagner andre enn oss selv" (service above self). På globalt nivå er utryddelsen av
sykdommen polio Rotary International sin største fanesak, mens på mikro-nivå, kan det være tiltak som dette "en
begivenhetsrik dag for de over 80".
Kjell Vik, tidligere lærer ved Tønsberg Gymnas, fikk også ordet og gav alle et kort innblikk i Tønsberg Rotary sin
opprinnelse og historie. En av initiativtakerne til klubben var tidligere redaktør i Tønsbergs Blad, Helberg. Sammen
med andre kjente Tønsbergnavn som, direktør Christian Lindboe, grosserer Joh. M. Vik, o.r. sakfører Yngvar
Hvistendahl, tannlege Georg Vefling, disponent Alf L. Zeiner, hvalfangstbestyrer Chr. Granøe, kjøpmann Knut
Knutsen, fotograf Ansgar Larsen, gullsmed Einar Martinsen, kaptein Andreas Melbye, apoteker Saugestad og
skredder Stensvold hadde de sitt første møte i 1931. Kjell Vik kunne fortelle at Rotary tok initiativ til mange lokale
positive aktiviteter i tiden før krigen blant annet bespisning av skolebarn tilhørende arbeidsledige (totalt ble det servert
33 800 middager frem til 1939), oppbygging av bibliotek og opprettelse av ungdomsherberge i Tønsberg. Fra
etterkrigstiden kunne han nevne samfunnsnyttige tiltak som "Vestfoldstipendiet" som gikk til unge lovende kunstnere
og Handicamp, en ungdomsleir der friske og handikappede ungdom skal oppleve samhold og utfordringer.
I dag har Tønsberg Rotaryklubb over 70 medlemmer. Kvinneandelen er økende, og aldersgjennomsnittet synkende.
Vi snakker altså om en sprek 80-åring som vil fortsette å gjøre gode tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt.