Styringsdokument 2012-2013

download report

Transcript Styringsdokument 2012-2013

Rana Rotaryklubb
Styringsdokument 2012-2013
President: Rune Bakken-Strand
Innkommende President: Alexander Kühn
Sekretær: Eigil Dåbakk
torsdag 23. august 12
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Formål: Rotarys mål er å gagne andre
Klubbens målsetting 2012-2013
•
•
•
•
torsdag 23. august 12
utvikle klubbens indre liv / revitalisere klubben
synliggjør klubben i Rana samfunnet
stabiliser og øk medlemsbase
spisse kunnskap om Rotary i klubben
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Oppmuntringspris:
sammen med Mo i Rana
Rotary
Styret:
President, Sekretær, Kasserer, Ink
president, Past president,
Komiteledere
Valgkomité:
Rune Husmo
Svein Nilsen
Synnøve Solbakk
President
Sekretær
Int. arbeid &
ungdomstjeneste:
TRF info
GSE, Roundtrip,
RYLA, Handicamp,
Sommercamp,
Ungdomsutveksling
torsdag 23. august 12
Medlemskap:
Medlemsutvikling
Rekrutering
Klassifikasjon
Medlemsoppfølging
Kasserer
Administrasjonskomité:
Registrering
Programarbeid
3-årsplan
Info/PR:
Prosjekt:
Møtereferat
oppdatering av
webside/facebook
Mediakontakt
Kvartalsbrev
lokale prosjekt
int. prosjekt
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Styret i rotary året 2012-2013
•
•
•
•
•
•
President: Rune Bakken-Strand
Sekretær: Alexander Kühn / Eigil Dåbakk
Kasserer: Rune Langfjell
Innk. President: Alexander Kühn
Past President: Rune Husmo
Komitéledere
Det gjennomføres minst 4 styremøter i løpet av Rotaryåret
Første styremøte i uke 35
torsdag 23. august 12
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Valgkomite i rotary året 2012-2013
•
Foreslå innkommende president og sekretær for neste Rotary år
Medlemmer:
Rune Husmo, Svein Nilssen, Synnøve Solbakk.
torsdag 23. august 12
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Administrasjonskomité 2012-2013
•
•
•
•
Planlegge og gjennomføre gode program i samarbeid med presidenten
Registrering av frammøte
Klubbutvikling i henhold til 3-årsplan
Vennskapsklubber
Medlemmer:
Alexander Kuhn/Eigil Dåbakk (ledere)
Rune Bakken-Strand, Rune Langfjell, Ingun Høgset, Are Haus, Hans-Petter
Bjørnådal, Elin Gullesen Bratt, Sveinung Skogen,
torsdag 23. august 12
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Info/PR 2012-2013
•
•
•
•
Skrive og distribuere møtereferat
Oppdatering av websida og facebooksida
Skrive og distribuere kvartalsbrev
Mediakontakt (avis, tv), info etc.
Medlemmer:
Aslak Himle (Leder),
Eva Riise, Gunnar Røssvoll, Arne Dalen, Rune Husmo, Johan Petter Røssvoll,
Frode Ringheim, Einar Andersen, Olav Kvitnes
torsdag 23. august 12
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Medlemskomité 2012-2013
•
•
•
•
•
•
Medlemsrekruttering
Medlemsoppfølging
Fadderoppgaver
Klassifikasjon
Kontakt til Roundtable
Samfunnstjenester: Invandrer integrasjon, transport av eldre medlemmer
Medlemmer:
Linda Heian (Leder),
Torgils Aurdal, Synnøve Solbakk, Kjell Pedersen, Gustav Nyborg,Vigleik Haga,
Gunnvor Valla, Anita Vonstad, Cafer Karan.
torsdag 23. august 12
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Int. arbeid & ungdomstjenester 2012-2013
•
•
•
Info og veiledning om Handycamp, Sommerkamp, RYLA, Ungdomsutveksling
GSE
TRF (The Rotary Foundation), Info om TRF, skaffe midler til prosjekt
Medlemmer:
Svein Nilssen (leder),
Ketil Ryssdal, Per Waage, Svein Olav Ludvigsen, Steinar Høgaas,Villy J. Jacobsen,
Paul Johnny Faugstadmo.
torsdag 23. august 12
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Prosjekt 2012-2013
•
•
•
torsdag 23. august 12
en eller flere grupper jobber mot ulike lokale og/eller internasjonele prosjekt
tidsbegrensete oppgaver
Medlemmer plukkes etter prosjektets beskaffenhet
Rana Rotaryklubb, Styringsdokument 2012-2013
Rotary International Theme 2012/2013: Peace through service
Rana Oppmuntringspris Komité 2012-2013
•
•
jobber tett sammen med Mo i Rana Rotaryklubb
Søke egnete kanditater
Medlemmer:
Avtales i klubbmøte.
torsdag 23. august 12