denne presentasjonen.

Download Report

Transcript denne presentasjonen.

+
Utekontakten bydel
Nordstrand
Enhet for forebyggende tjenester
+
Hvem er vi?

9 ansatte i ulike stillingsbrøker.

Barnevernspedagoger, vernepleier, psykolog, sosionom og
samfunnsviter.
+
Mål

Utekontakten skal bidra til å skape trygge oppvekstforhold
og forebygge negativ utvikling i barne- og ungdomsmiljøer
gjennom oppsøkende sosialt arbeid blant barn og unge i
bydelen.

Arbeidet skal være preget av frivillighet, brukermedvirkning
og helhetlig fokus.
+
Hva gjør vi?

Kartlegge ungdomsmiljøer og komme i kontakt med ungdom
gjennom oppsøkende sosialt arbeid (dag og kveld).

Gruppevirksomhet.


Individuell oppfølging.


Motivasjonssamtaler og endringsarbeid.
For eksempel HAP og psykologisk førstehjelp.
Tverrfaglig samarbeid


Jentegrupper, guttegrupper og aktivitetsgrupper.
Skole, politi, barnevern, NAV, helsestasjon,
fritidsklubber.
Oppfølgingstjeneste (OT).
+
Målgruppe

Barn og ungdom i bydel Nordstrand mellom 12-23 år.

Utsatte barn og unge
+
Lovverk

Forvaltningsloven.

Kommunehelsetjenesteloven.

Personopplysningsloven.

Taushetsplikt.

Opplysningsplikt.

Dokumentasjon.

Samtykke.
+
Hva ser vi i bydelen nå?

Høy selvrapportering av utfordringer i egen psykisk helse
blant ungdom.

Stress, prestere på alle arenaer, uttrykker ”at alt er et slit”.

Mindre synlig rus og kriminalitet ute i bydelen. Samtidig som
politiet melder i fra om alenefester hvor det er rusmidler.

Skolefravær. En kompleks utfordring som har resultert i at vi
har satt i gang et prosjekt med støtte fra bydelen som heter
”Forebygging av skolefravær”.

Færre ungdom å se på kveldstid, som har ført til at vi
oppsøker ungdom på alle ungdomskolene.
+


Sosiale medier.

Mobbing, trusler.

For eksempel Facebook, Instagram, Askme, Kik Messenger,
Snapchat.
Dataspill.

Mangel på søvn.
+
Når henvender man seg til
Utekontakten?

Bekymring.

Lyst til å snakke med noen.

Trenger hjelp til å søke jobb eller skole.

Trenger råd og veiledning knyttet til
rusproblematikk.

Konflikthåndtering.

Gruppetilbud.

Tilbud som finnes for barn- og unge i
bydelen.
+
Ta gjerne kontakt

Vi holder til på Lambertseter fritidsklubb.

Åpningstider: man-fre: 09:00 – 16:00 (man og ons: frem til
22:00), hver fjerde helg: 17:00 – 00:30.

Telefonnummer: 976 73 685 / 23 49 54 05.

Epost: [email protected]

Facebook-side: Utekontakten bydel Nordstrand.