Wykład 8

download report

Transcript Wykład 8

Zanieczyszczenia chemiczne
- technologiczne
 Leki weterynaryjne
 Zanieczyszczenia z opakowań żywności
 Środki do utrzymania czystości
Leki weterynaryjne
(antybiotyki, hormony, sufonamidy, przeciwrobacze,
przeciwzapalne)
 Pozostałości leków stosowanych w
medycynie weterynaryjnej mogą
występować w w żywności pochodzenia
zwierzęcego (mięso, jaja, mleko)
 U ludzi spożywających zanieczyszczone
nimi produkty mogą powodować uczulenia
i odczyny alergiczne
Opakowania do żywności
 Chronią żywność przed dostępem tlenu
światła i wilgoci a więc zapobiegają jej
zepsuciu
 Chronią także przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenikaniem do
żywności nietypowych związków
smakowych i zapachowych oraz
toksycznych
Opakowania szklane (butelki,
słoje)
Zalety:
 Mogą być wielokrotnie używane i po
zużyciu są surowcem wtórnym
 Są odporne na kwasy, wodę i wilgoć
 Nie ulegają deformacji, wytrzymują skoki
temperatury, są odporne na zarysowania
Wady:
 Duża masa – mała objętość
 Mała odporność na uderzenia
Opakowania szklane
 Szkło jako materiał do produkcji
wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością nie budzi zastrzeżeń
zdrowotnych
Opakowania metalowe
 Wadliwe łączenie puszek spoiwem
cynowo-ołowiowym może być przyczyną
migracji Pb do żywności
 Obecnie pokrywa się wewnętrzną
powierzchnię lakierami chroniącymi
produkt przed bezpośrednim kontaktem
z metalem
Opakowania metalowe
 Sam lakier też może być źródłem
substancji toksycznych migrujących do
żywności (fenol, formaldehyd)
 Jednak obowiązujące normy zapewniają
bezpieczeństwo żywności kontaktującej
się z wyrobami metalowymi
Opakowania papierowe
 Papier, torebki, kubki tekturowe
impregnowane lub powlekane, kartony
tekturowe powlekane polietylenem i
laminowane folią aluminiową
 Są odporne na wodę, tłuszcz, nie
przepuszczają gazów, zapachów, wilgoci
Opakowania papierowe
 Papier może być źródłem zanieczyszczeń
żywności jeżeli został wyprodukowany z
niewłaściwych surowców lub z
dodatkiem substancji szkodliwych dla
zdrowia, np. di- i trifenyli
Opakowania papierowe
 W ocenie higienicznej papieru
przeznaczonego do kontaktu z żywnością
bierze się pod uwagę zawartość w nim
Pb, Cd, Zn, Fe i Cu oraz środków
konserwujących: fenolu i formaldehydu
Opakowania z tworzyw
sztucznych
 Stosowane są tworzywa polimerowe:
polietylen (PE), polipropylen (PE-HD),
polichlorek winylu (PCV), polistyren (PS),
poliester (PET), poliamid (PA)
 Zalety:
łatwość i niskie koszty wytwarzania
 Wady:
mała odporność na wysokie temperatury,
mniejsza odporność mechaniczna oraz
bardzo długi czas rozkładu
Opakowania do żywności
 W warunkach użytkowania składniki
opakowań nie mogą przechodzić do
żywności w ilościach zagrażających
zdrowiu, powodować zmiany w składzie
produktu lub pogarszać jego cechy
organoleptyczne
Toksyczność tworzyw
sztucznych
 W wyniku kontaktu z żywnością składniki
tworzyw sztucznych mogą być
wypłukiwane i przez migrację do produktu
działać szkodliwie na organizm
 Migrują monomery i substancje
pomocnicze w przypadku niecałkowitej
polimeryzacja tworzywa lub jego rozkładu
Toksyczność tworzyw
sztucznych
 Rodzaj substancji migrującej z opakowania
i wielkość jej migracji zależy od czasu
kontaktu opakowania z produktem oraz od
rodzaju i charakteru produktu
spożywczego
 Opakowania mogą mieć kontakt z
żywnością przez kilka minut, kilka godzin,
wiele miesięcy a nawet lat
System RASFF
 Wyroby, które nie spełniają wymagań i
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
są zgłaszane do europejskiego systemu
RASFF (Rapid Alert System for Food and
Feed) – System Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach
 Komisja UE – EFSA dokonuje oceny
ryzyka i przedstawia opinię o możliwych
skutkach zdrowotnych
Środki do utrzymania
czystości
 Środki myjące i dezynfekujące
Środki do utrzymania
czystości
 Jeżeli są stosowane nieumiejętnie lub
nie zostaną usunięte do końca mogą
zanieczyszczać żywność
Środki do utrzymania
czystości
 Powinny być nieszkodliwe dla człowieka
w stężeniach użytkowych
 Łatwe w użyciu
 Łatwo ulegające biodegradacji
Środki do utrzymania
czystości
 Po użyciu roztworu myjącego, środek
musi być dokładnie usunięty przez
spłukanie wodą
 Ich pozostałości na powierzchniach
stykających się z żywnością mogą
powodować jej zanieczyszczenie
Środki do utrzymania
czystości
 Środki czyszczące – związki
powierzchniowo czynne – detergenty
 Enzymatyczne środki piorące
 Środki odkażające (dezynfekujące):
chloramina, podchloryn sodowy,
chlorofenole