Transcript Slide 1

HAPNIK
ÕHK ON ERINEVATE
GAASIDE SEGU
LÄMMASTIK 78%
HAPNIK 21%
SÜSIHAPPEGAAS 0,03%
VÄÄRISGAASID 0,94%
LISANDID 0,03%
ÕHU PÜSIVAD
KOOSTISOSAD
- LÄMMASTIK
- HAPNIK
HAPNIKU LEIDUMINE
ÕHUS LIHTAINENA
ÜHENDINA VEES
ÜHENDINA MINERAALIDES,
KIVIMITES
HAPNIKU FÜÜSIKALISED
OMADUSED
-VÄRVUSETA
- LÕHNATA
- MAITSETA
- ÕHUST RASKEM GAAS
- VEES LAHUSTUB VÄHE
HAPNIKU KOGUMINE
* läbi vee (lahustub vees vähesel
määral)
* püsti katseklaasi (õhust raskem)
.
HAPNIKU SAAMINE
TÖÖSTUSES
- ÕHU VEELDAMISEL
- VEE ELEKTROLÜÜSIL
HAPNIKU TÄHTSUS
- VAJALIK
HINGAMISEKS (INIMENE
HINGAB PUHKEOLEKUS ÖÖPÄEVAS
3OO LIITRIT HAPNIKKU, TÖÖ
SEISUNDIS 10- 15 KORDA ROHKEM)
HAPNIK TEKIB
FOTOSÜNTEESI KÄIGUS
ROHELISTES TAIMEDES
HAPNIKU KINDLAKSTEGEMINE
HAPNIKU OLEMASOLU SAAB TÕESTADA
HÕÕGUVA PIRRUGA.
HAPNIKUS SÜTTIB SEE PÕLEMA.
HAPNIKU KASUTAMINE
-MEDITSIIN
-TULETÕRJE
PÕLEMISE INTENSIIVISTAMISEKS
MIKS PUURITAKSE TALVEL
JÄRVEJÄÄSSE AUKE?
Jää takistab õhuhapniku lahustumist ja talvel
ei toimu veetaimedes olulist fotosünteesi.