Direct Antiglobulin Test

Download Report

Transcript Direct Antiglobulin Test

Semnificaţia şi Utilizarea
Testului Antiglobulinic Direct
Marilyn Telen, MD
Universitatea Duke
Testul Antiglobulinic Direct
• TAD
• Testul Coombs Direct
• Testul Coombs
Testul Antiglobulinic Direct
• Testul in-vivo de coagulare a
eritrocitelor pacientului cu anti-IgG
şi/sau complement
• Eritrocitele pacientului spălate +
globulina anti-umană polispecifică
(AHG: anti-IgG, anti-C3/C3d)
– Dacă e pozitivă reacţia, testaţi 2 eritrocite
cu anticorpi monospecifici (anti-IgG şi antiC3)
– Dacă IgG+ poate îndepărta (spăla)
anticorpul, testaţi de specificitate
Controlul Autolog
• Autocontrolul pozitiv al celulelor panel
poate semnifica:
– Aloanticorpii ce înglobează eritrocitele
(anterior transfuzate) de la pacient
– Autoanticorpii
Testul Antiglobulinic Direct
• Solicitat de către Medic – ca regulă
atunci când este suspectată hemoliza
imuno-mediată.
• TAD Pozitiv ar putea însemna:
– Autoanticorp la cald
– Autoanticorp la rece
– Reacţie la transfuzie
– Boală hemolitică a nou-născutului
– Anticorp indus de medicament
•
•
•
•
Absorbţia medicamentului - penicilina
Complex imun
Modificare a membranei
Autoimunitate indusă
TAD privind Anemia
Hemolitică Autoimună (AHAI)
• AHAI la cald – 80% din toate AHAI
–
–
–
–
99% o manifestă + TAD
20% manifestă doar IgG
67% manifestă IgG + C3
13% manifestă doar C3
• AHAI la rece – 18% din toate AHAI
– Doar C3 (anticorpul este IgM)
• Hemoglobinuria paroxistică la rece –
2% din AHAI avansată
– Doar C3 sau TAD negativ
Testul Antiglobulinic Direct
• Studiul privind Reacţia la Transfuzie
– TAD detectează înglobarea anticorpilor
doar în celule de donator din post mostre
• Hemoliza imediată
– Studiul precedent a ratat anticorpul detectabil
• Hemoliza întârziată
– Anticorpul a fost detectat în nivelele inferioare în
cadrul testului pretransfuzional
Testul Antiglobulinic Direct
• Este efectuat la nou-născuţi şi
screen
– Boala hemolitică a nou-născutului
• Anticorpul IgG al mamei înglobează
eritrocitele fătului
– Anti-A, -B, -A,B
– Aloanticorp
– Ca regulă nu se datorează Globulinei imune
Rh
Testul Antiglobulinic Direct
• TAD pozitiv nu înseamnă neapărat că
hemoliza se manifestă cu adevărat.
• Un număr considerabil de pacienţi
spitalizaţi (8-30%) au TAD pozitiv, dar
nu prezintă simptome de hemoliză.
• Frecvenţa + TAD sporeşte o dată cu
concentraţia imunoglobulinei, şi în aşa
mod prezenţa inflamaţiei.
• Aproape 1% din anemia hemolitică
autoimună va prezenta TAD negativ.
Testul Antiglobulinic Direct
• Este util pentru a confirma hemoliza
imuno-mediată în baza unei varietăţi de
cauze.
• În combinaţie cu alte teste, poate contribui
la definirea cauzei hemolizei.
• NU indică prezenţa hemolizei de sine
stătător.