Transcript MS EXCEL

Tabuľkový kalkulátor –
MS EXCEL
M. Hricová II. B
Tabuľkové kalkulátory
Umožňujú zostaviť ľubovoľnú tabuľku,
obsahujúcu matematické výpočty, pekne
ich graficky upraviť, vytvoriť podľa nej graf.
Umožňujú vytvárať presné a pekné
prehľady čohokoľvek: cenníky, kalkulácie,
matematické, štatistické a finančné
výpočty, ...
Tabuľkové kalkulátory
Lotus 1-2-3
Calc602
Quattro Pro
Spustenie programu
START / PROGRAMY / MS EXCEL, resp.
dvojklikom na ikone zástupcu programu
Excel na pracovnej ploche WINDOWS.
Po spustení sa objaví pracovné prostredie
programu MS Excel.
MS EXCEL - *.xls
práca s tabuľkou
výpočty
tvorba grafu
Titulná lišta (názov programu, otvorený
zošit)
Popis obrazovky
Tlačidlá titulnej lišty
Hlavné menu
Panely
nástrojov
Vzorcový
panel
Adresa aktívnej bunky A1
Vlastný panel
nástrojov
Aktívna
bunka – A1
Aktívny
hárok
Posuvníky
Stavový riadok
Panel nástrojov
- kreslenie
Pracovná plocha
Uloženie súboru
SÚBOR / ULOŽIŤ, pričom v dialógovom okne
zvolíme zložku pre umiestnenie súboru, ako
aj meno súboru. ( EXCEL sám priradí
príponu .xls )
pomocou ikony
v štandardnom paneli .
Pohyb v tabuľke
Pomocou myši alebo klávesnice
Smerové šípky
Tabulátor
Enter
Home
Funkčný kláves F5
Úloha:
Vložte nasledujúce údaje do tabuľky:
Karol do bunky A4
1542 do bunky B2
Alena do bunky C8
15,389 do bunky D5
7*8 do bunky A2
=5*4 do bunky B4
=87-23+14 do bunky C2
Bunka
Je zadefinovaná stĺpcom a riadkom
B8, C28, A1, ...
Text – program zarovnáva vľavo
Číslo - program zarovnáva vpravo
Vzorec – začína sa znamienkom =
ÚLOHA :
Vytvorte nasledujúcu tabuľku a uložte ju
pod názvom - Nákup.xls
Ukončite prácu s programom EXCEL.
Nájdite Váš súbor a dvojklikom myši ho
opäť otvorte.
Tabuľku farebne upravte, uložte.
Vytlačte na pripojenej tlačiarni.
Nákup.xls
A
1 Tovar
B
C
Množstvo
Cena/ks
D
Spolu
2 Rožok
10
1,30
?
3 Chlieb
1
29,90
?
4 Mlieko
2
15,90
?
5 Maslo
1
34,50
?
6 Cukor
3
30,00
?
? nahraďte vzorcom
A
B
C
Množstvo
D
1
Tovar
Cena/ks
Spolu
2
Rožok
10
1,30
=10*1,30
3
Chlieb
1
29,90
=1*29,90
4
Mlieko
2
15,90
=B4*C4
5
Maslo
1
34,50
=B5*C5
6
Cukor
3
30,00
=B6*C6
RIEŠENIE
Tabuľka nákup .xls
v programe EXCEL
Správne zadané vzorce
v stĺpci - D