6. STAVBA ŽIVOČÍŠNEJ BUNKY ...tu

download report

Transcript 6. STAVBA ŽIVOČÍŠNEJ BUNKY ...tu

BUNKA
Cytológia
= veda, ktorá študuje bunku
Robert Hook
- v r. 1665 po 1x popísal bunku
Na korku zistil, že je zložený z
malých útvarov, ktoré nazval
cellulae = bunka
Organizmy podľa bunkovej
štruktúry delíme:

Nebunkové – vírusy

Bunkové organizmy – huby, rastliny, živočíchy
BUNKA
= je základná funkčná a stavebná jednotka všetkých
organizmov
Je najmenší živý útvar schopný:
- samostatnej existencie
- rozmnožovania sa
- rásť
- prijímať a vydávať látky
- pohybovať sa
v závislosti od funkcie majú bunky rozličný tvar, pôvod
a veľkosť.

Porovnanie
rastlinnej a živočíšnej bunky

Rastlinná bunka

Živočíšna bunka
PROKARYOTICKÁ
BUNKA
Takúto bunku bez pravého jadra majú napríklad baktérie
EUKARYOTICKÁ
BUNKA
Takúto bunku s pravým jadrom majú R, Ž, Č a huby.
Bunky môžu byť:
PROKARYOTICKÉ: bez jadra a memnránovžch štruktúr
(baktérie, archeóny a sinice)
EUKARYOTICKÉ: majú jadro a membránové štruktúry
(R, Ž, Č, huby)



Podobne ako rastlinné bunky, aj živočíšne majú
väčšinou mikroskopické rozmery.
Od 10 do 20 mikrometrov, ale existujú aj výnimky
Medzi najväčšie bunky patria vajíčka
slepačie vajce - 55 g
pštrosie vajce – až 1,5 kg
Tvar živočíšnych buniek je rozmanitý závisí od funkcie bunky
svalová bunka
nervová bunka
biela a červená krvinka
= krvné bunky
kostná bunka
vajíčko a
spermia
= pohlavné bunky
Tvar buniek - rôzny
Napriek tomu majú rovnakú základnú stavbu!
nervová bunka
pohlavná bunka
bunky pokožky
krvné bunky
Stavba živočíšnej bunky
Cytoplazmatická
Lyzozómy
membrána
Mitochondrie
Jadro
Ribozómy
Cytoplazma
1) Cytoplazmatická membrána



Oddeľuje bunku od vonkajšieho prostredia
Je osmotickou bariérou
(reguluje príjem a výdaj látok)
Je polopriepustná (SEMIPERMEABILNÁ)
2) Cytoplazma





Tvorí vnútorné prostredie
Prebiehajú v nej metabolické deje (výmena látok a E)
Je v neustálom pohybe
Má želatínovú konzistenciu
Sú v nej tieto organely:
a) Jadro (NUCLEUS)




Je riadiace, koordinačné a
reprodukčné centrum bunky
Obsahuje chromozómy, v
ktorých je zapísaná genetická
informácia
Chýba v červených krvinkách
Na povrchu má membránu, vo
vnútri jadrovú hmotu,
chromatín (zložku
chromozómov) a jadierko
Chromozóm:



je súčasťou jadrovej hmoty
obsahuje genetický kód informáciu, ktorá riadi prejavenie
dedičných vlastností
skladá sa z DNA (deoxyribonukleovej kyseliny) a bielkovín
b) Centriol


Je v blízkosti jadra
Spolu s deliacim vretienkom je základom mitotického
aparátu
c) Mitochondria



Energetiké a metabolicko
– respiračné centrum
Má dvojitú membránu:
vonkajšia je hladká a
vnútorná vlnitá - vytvára
výbežky KRISTY.
Vnútro mitochondrie sa
nazýva MATRIX
5
4
1
2
3
d) Endoplazmatické retikulum





Systém navzájom pospájaných kanálikov
Je syntetické centrum bunky
Môže byť:
HLADKÉ: syntéza vitamínu D, lipidov, bunkových organel
ZRNITÉ: obsahuje ribozómy, syntetizuje bielkoviny
e) Ribozómy
nemajú biologickú membránu
sú zložené z dvoch podjednotiek
viditeľné len elektrónovým
mikroskopom
tvoria 25 % hmotnosti bunky
vyskytujú sa voľne v cytoplazme
alebo viazané na tzv. endoplazmatické retikulum
Sú dôležité pri tvorbe bielkovín
fotografia ribozómov
z elektrónového
mikroskopu
f) Golgiho aparát




Je zložený z mechúrikov
Dochádza tu k úprave látok, ktoré majú byť
vylúčené z bunky
Je v blízkosti jadra
Má syntetickú a sekrečnú funkciu
1
2
3
g) Lyzozómy
Obsahujú enzýmy, ktoré sa zúčastňujú na:
1) vnútrobunkovom trávení
2) rozklade nefunkčných organel
3) samodeštrukcii (rozpade vlastnej
bunky ak je chorá)
V živočíšnej bunke majú ten význam, ako v rastlinnej vakuola
h) Fibrilárne štruktúry



NEUROFIBRILY: vedú nervový vzruch
TONOFIBRILY: dodávajú tkanivám pevnosť, sú
bielkovinovej povahy z kolagénu alebo
elasténu
MYOFIBRILY:
sú základom svalových buniek, ich
hlavnou zložkou sú kontraktilné
bielkoviny AKTÍN A MYOZÍN
• neobsahuje : vakuolu, bunkovú stenu, chloroplasty
• okrem cytoplazmatickej membrány
cytoplazmy
mitochondrií
a jadra
obsahuje:
lyzozómy – obsahujú enzýmy, podieľajúce sa na vnútrobunkovom trávení
ribozómy – regulujú tvorbu bielkovín
Pohyb živočíšnej bunky
-
zabezpečujú bíčiky
-
brvy, alebo panôžky
Rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou:
Rastlinná
bunka
Živočíšna
bunka
jadro
Áno
Áno
cytoplazma
Áno
Áno
cytoplazmatická
membrána
Áno
Áno
bunk. stena
Áno
NIE!
vakuola
Áno
NIE!
chloroplasty
Áno
NIE!