SENMIDDELALDEREN I NORGE

Download Report

Transcript SENMIDDELALDEREN I NORGE

SENMIDDELALDEREN I NORGE

1349 – 1536

KRISETID I NORGE     1349 kom Svartedauden til Norge Svartedauden var en pest: En svært smittsom sykdom som mange døde av.

Omtrent halvparten av Norges befolkning døde.

Hvilke konsekvenser hadde det?

VANSKELIGE TIDER     Det var få igjen til å dyrke jorda.

Adelsfolk måtte selv begynne å dyrke den jorda de før hadde leid bort.

Det ble billigere å kjøpe jordeiendommer og mange leilendinger fikk råd til å kjøpe egen jord.

Kongens makt var også sterkt svekket og hirden hans hadde gått i oppløsning.

NORGE MISTER SIN SELVSTENDIGHET

DEN SISTE KONGEN AV SVERRES ÆTT DØR    I mer enn 100 år etter kong Sverres død styrte hans etterkommere Norge.

Norge var et selvstendig land og det var fredelige tider.

Men….i 1319 døde Håkon 5. Han hadde ingen arvinger.

NORGE OG SVERIGE FÅR FELLES KONGE

   Norge fikk et riksråd. Rådet skulle forsvare norske interesser i viktige møter med kongen.

Men….kongen følte seg mest svensk…..

Mange svenske stormenn fikk også viktige stillinger i Norge.

PÅ VEI MOT NY UNION      Rett før svartedauden ble det slutt på den norsk – svenske unionen.

Norge fikk sin egen konge, kong Håkon 6.

I 1363 giftet Håkon 6. seg med Margrete, datter til den danske kongen Valdemar Atterdag.

Sønnen deres Olav ble valgt til dansk konge, bare 6 år gammel.

Håkon 6. dør få år senere og Olav blir også konge i Norge.

DRONNING MARGRETE STYRER NORGE, SVERIGE, DANMARK (1353 – 1412)     Skulle styre til Olav ble myndig Olav dør som 17åring.

Arveretten til Norges trone skulle følge hennes slekt – Erik av Pommern 5 år.

En dansk-norsk konge tar svenskekongen til fange – og Margrete styrer da 3 land…

ERIK BLIR KRONET TIL NY KONGE PÅ KALMAR SLOTT

KALMARUNIONEN 1397 - 1523    I unionen skulle alle landene være likeverdige, men slik ble det ikke…..

Norge slet med ettervirkningene av Svartedauen.

Kongen bodde i Danmark og valgte hvem som skulle ha embete: En høy stilling i staten eller kirken.

NORGE I UNIONEN    Norge var delt opp i flere områder av forskjellige størrelser. Dette ble kalt len.

Lenene ble styrt av lensherrene (danske stormenn).

Etter 1350 gikk det norrøne skriftspråket i oppløsing. Hvorfor?

UNIONEN GÅR I OPPLØSNING   Sverige trekker seg ut.

Norge og Sverige fortsetter under samme konge.

LIVET I BYEN   Norge hadde få små byer Ca 12000 bodde i byer  1. Bergen   2. Trondheim 3. Oslo Små hus, gjerne med husdyr Dårlig hygiene

HVEM BODDE I BYENE?

     Kongens folk Prester/munker etc.

Håndverkere av mange slag Bønder fra bygda kom fra bygda for å få solgt varene sine.

Kvinner fikk en bedre status

LAUG   Er en sammenslutning av håndverkere som arbeider med det samme.

Hvilke håndverkere kjenner dere til?

HANSEATENE I BERGEN   Bergen var den viktigste handelsbyen i middelalderen.

Hanseatene var tyske handelsmenn. De sto for handelen med utlandet.

HANSEATENE  Dominerte handelen rundt Østersjøen, Nord – Europa og i Russland.

HANDELSRUTER I MIDDELALDEREN

LIVET PÅ GÅRDEN  Hvordan tror dere det var?

LIVET PÅ GÅRDEN      I middelalderen bor 9 av 10 på gårder.

På gården dyrket de alt de trengte til livets opphold.

Stor forskjell på fattige og rike.

Grøt var den vanligste matretten.

Menn hadde ansvaret utenfor og kvinnene inne i huset.

REFORMASJONEN KOMMER TIL NORGE  Reformasjonen viser til Martin Luthers nye tanker.

DEN KATOLSKE KIRKE