Veřejná ekonomie jako vědní disciplína

download report

Transcript Veřejná ekonomie jako vědní disciplína

Téma 1 VEŘEJNÁ EKONOMIE JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNA

ANALÝZA BLAHOBYTU CELÉ SPOLEČNOSTI – DŮLEŽITÁ PRO POSOUZENÍ ZÁSAHŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU, TEDY PRO EKONOMII VEŘEJNÉHO SEKTORU

EKONOMIE BLAHOBYTU (Welfare Economics)

Vilfredo Pareto (1848-1923) -

Paretovské optimum:

1. základní věta: Ekonomika je paretovsky optimální, když nikdo si nemůže polepšit, aniž by si někdo jiný pohoršil stav všeobecné rovnováhy.

2. základní věta: Každý bod na křivce užitkových možností může být dosažen přerozdělením zdrojů a následným působením tržních mechanismů.

3

Paretovské optimum v ekonomice bez tržních selhání E Paretovsky neoptimální bod F E 1 Užitek skupiny A Bod E: Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání – Paretovsky optimální bod Bod E 1 : Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání a po přerozdělení zdrojů - Paretovsky optimální bod OTÁZKA – jak z bodu F do bodů E, E1?

4

Trochu mikroekonomie: Dílčí rovnováha (pro jeden statek) P D P E E Q E S Q 5

Spotřebitelovy preference pro dva statky: statek Y Y 1 I 1 RO - rozpočtové omezení I 1 - indiferenční křivka Sklon indiferenční křivky … mezní míra substituce statku X za statek Y (MRS X,Y ) RO X 1 statek X MRS X , Y  P X P Y 6

Y A Všeobecná rovnováha Odvozuje se pro dva spotřebitele A , B a pro spotřebu a výrobu dvou statků X , Y Edgeworthův box: X B F .

.

E I A I B A X A B Y B 7

Musí platit pro Paretovské optimum:

MRS A XY

P X P Y

MRS B XY

MRS – mezní míra substituce (v tomto případě statku X za statek Y) subjektů A a B

P X,Y

– ceny statků X a Y 8

Výrobcovy preference: Faktor L I 1 RO - rozpočtové omezení isokosta I 1 - isokvanta Sklon isokvanty … mezní míra substituce faktoru K za faktor L (MRS KL ) L 1

MRS KL

MP K MP L

K 1 RO Faktor K 9

Rovnováha výrobců - Edgeworthův box: L X X K X F .

.

E I Y I X K Y Y L Y 10

Také zde musí platit:

MRS X KL

P K P L

MRS Y KL

MRS – mezní míra substituce (v tomto případě faktoru K za faktor L subjektů X a Y

P K,L

– ceny faktorů K a L 11

Rovnováha výrobců - diagram XY: Y .

Křivka produkčních možností Sklon křivky produkčních možností = mezní míra transformace (MRT X,Y ) X 12

MRT XY

MC X MC Y P X P Y

MRS XY

P X P Y

Závěr - pravidlo Paretova optima v ekonomice bez tržních selhání:

MRT XY

MRS A XY

MRS B XY

13

Y P X 14

V realitě je překážkou dosažení Paretova optima soubor mikroekonomických tržních selhání: nedokonalá konkurence (monopol a pod.) veřejné statky a externality asymetrie informací neúplné trhy atd.

Proč trh nepůsobí v uvedených případech:

• • • •

SELHÁVÁ CENOVÝ MECHANISMUS monopol – "diktuje" ceny veřejné statky – spotřebitelé nechtějí odhalit svoje preference, takže cena ve směně nemůže vzniknout externality – spotřebitelé nejsou identifikováni asymetrie informací – spotřebitelé nebo výrobci nemohou určit cenu správně

16

PŘEDPOKLADY DOKONALÉHO TRHU 1) Blahobyt každé osoby závisí pouze na vlastních statcích, které spotřebovává, a zisk každé firmy závisí pouze na vlastním užití faktorů produkce.

2) Pro každý statek jsou stanovena vlastnická práva a lze je vynutit.

3) Pro každý statek existuje trh.

4) Firmy se chovají konkurenčně a jsou přesvědčeny, že jejich aktivity nemění tržní ceny.

5) Účast na trhu nevyvolává náklady.

6) Všichni účastníci trhu mají stejné informace o povaze statků a okolnostech jejich směny.

Tržní selhání a jednotlivé předpoklady dokonalého trhu: Monopol - narušení předpokladu 4 - ovlivňuje cenu Veřejné statky - narušení předpokladu 1 (společná spotřeba) a předpokladu 2 (nevylučitelnost je narušením soukromého vlastnictví) Externality - podobně jako veřejné statky narušení předpokladu 1 a 2, v případě tržního řešení i předpokladu 5 Asymetrie informací - narušení předpokladu 6 Neúplné trhy - narušení předpokladu 3 (rovněž externality)