kalandozások_5 - Kognitív Tudományi Tanszék

Download Report

Transcript kalandozások_5 - Kognitív Tudományi Tanszék

Bevezetés az alvás-és álomkutatásba
-Alvás, álom, emlékezet
Simor Péter – Kognitív Tudományi
Tanszék
[email protected]
A mai óra
• Bevezetés: álom és emlékezés kutatás
metszéspontjai
• Álmokra való emlékezés
• Álmok és emléktöredékek, az álmok
forrásainak kérdése
• Alvás és emlékezeti konszolidáció
Álomfelidézés
- Markáns egyéni különbségek az
álmokra való emlékezés terén
- Otthoni vs. Laboratóriumi emlékezés
- Ha ennyire homályosak az
emlékeink, fontosak-e az álmok
egyáltalán?
- Akkor emlékszünk, ha valami gond
van…(rémálmok betegségek előtt,
érzelmi egyensúly megbillenése)
-DE:
- álmokra való fokozott emlékezés
összefügg a pszichés egészséggel is
-Van, (5%) aki még a laborban sem tud
álmot felidézni
Kell-e emlékezni rá ahhoz, hogy hasson az ébrenlétre?
Modern eredmény: válás
után a férjről való álmodás,
elősegítette a pszichés
gyógyulást
BME-s egyetemisták álomfelidézési
gyakorisága
Emlékezeti funkció?
• Álomfelidézés és vizuális emlékezet – ellentmondó eredmények
• Szaliencia (kiugrósági) hipotézis: azok emlékeznek gyakrabban az
álmaikra akiknek élénkebbek az álmaik
• Magasabb álomfelidézés: Élénkebb képzeleti
tevékenység ébrenléti fantáziák során is
• Agysérülések, melyek az ébrenléti
képzelet zavarával járnak, az álom szintjén
is hasonló zavarokat eredményeznek
Képzeleti képesség?
Álomfelidézés és személyiségvonások
• Abszorpciós képesség (élményben való
elmerülés)
• Kreativitás
• Képzelőerő, álmodozó hajlam
• intellektuális, érzelmi Nyitottság
DE!
• az összefüggések igen gyengék
• ellentmondó eredmények
• A variancia csekély hányadát magyarázzák
Az álomfelidézés
képessége nem tűnik
stabil vonásnak…
Egyéb tényezők
• Életstílus hipotézis (Schonbar, 1965): Álmokhoz való pozitív
hozzáállás elősegítheti a felidézést
• Probléma az összes összefüggéssel: Az oksági viszonylatok
kérdése nem tisztázott. (elképzelhető, hogy azért állunk pozitívan az
álmodáshoz, mert emlékszünk rájuk, és nem fordítva, azaz azért
emlékszünk, mert pozitívan állunk hozzájuk…
• Az ébredés ütemezése (REM, NREM)
• Schredl: Személyiségjellemzők, kreativitás, éjszakai felébredések
és az álmokhoz való hozzáállás egyaránt a varianciának mindössze
8 százalékát magyarázta…
Álomfelidézés, mint készség, melyet számos
folyton változó tényező befolyásolhat
• Álomra való fokuszálás ébrenlétkor
• Elalvás előtti hangulat
• Ébredés időzítése (NREM, REM)
• Ébrenléti „üzemmódra” való átállás egyéni eltérései
(baglyok jobban emlékeznek az álmaikra, mint a
pacsirták – ébrenléti üzemmódra való átállás
lassabb náluk)
• Gyakorlás
Álomfelidézés elősegítése
• 1. Álmok iránti attitüd (önszuggesztió, figyelem fokuszálása)
• 2. Papír ceruza az ágy mellett (praktikusság, asszociatív tanulási
folyamatok)
• 3. Csukott szemek, és az álomtörténet mentális ismételgetése
(interferencia csökkentése, álomemlék rögzítése)
• 4. felidézés közben feküdjünk nyugodtan az ágyban
(állapotfüggő emlékezés, alvó pozíció megtartása)
• 5. Álom lejegyzése.
• 6. Adjunk címet vagy rajzoljuk le (emlékanyag strukturálása,
szervezése, kiterjesztése)
• 7. Minden emléktöredék lejegyzése.
• 8. Érzelmi állapotok, érzések lejegyzése.
• 9. Ha semmire sem emlékszel, írd le az első dolgot, ami
eszedbe jut, vagy írj pusztán alvásodról, hogy jól, vagy rosszul
aludtál.
Az álmok forrásai
• Nappali maradványok (Freud)
• Régi emlékek
• Az álmok 65-70 százalékban
tartalmaznak
emléktöredékeket, de
• Pusztán 1-2%-ban ismétlik
meg az eredeti élményt
(Fosse, 2003)
• Emléktöredékek rekombinációi
• Hervey Saint-Denys 19. szd-i modern
kísérletsorozata
(alvás alatti cueing technika felfedezése a komornyik
segítségével)
Emlékek időbeli dimenziója
• Jouvet – korai vizsgálatok külföldre utazókkal (az új
környezet kb. 7 nap után jelenik meg)
Nielsen és mtsai (2004): nappali
maradványok és „beépült” emlékek
Álombeszámoló ébrenléti
lepontozása: emlékezeti
források azonosítása
Álombeszámoló ébrenléti
lepontozása: a levetített film
beépítése az
álombeszámolókba
Mi történik a hetedik napon?
• Korai emléknyomok a hippokampuszban
„rögzülnek”, majd idővel „átíródnak” a
neocortex reprezentációiba (kb. 7 nap kell
ehhez)
• Patkánykísérletek – hippokampális
helysejtek aktivitásának elemzése:
- helysejtek a REM alatti theta
hullám csúcsain tüzelnek
(szinapszisok képződése – memo rögzülés?)
- 7 nap múlva a theta hullám
völgyeiben tüzelnek (memo
törlése?)
Emléknyom átíródott a neocortexbe?
Alvás és emlékezeti konszolidáció
• „aludjunk rá egyet”
• Alvás, mint az emlékek megszilárdulásának neurális színhelye
Eltérő elképzelések:
- Alvás passzív védelmi funkciója (interferencia elkerülése)
- Alvás aktív szerepe az emlékek megszilárdulásában
A tanulás és emlékezés folyamatai
Tanulás (Kódolás)
Felidézés
Emléknyom stabilizálódása
(konszolidáció)
Emlék destabilizálódik
Interferencia veszélye!
Újra stabilizálódik
(rekonszolidáció)
Alvás és emlékezeti konszolidáció
Korai állatkísérletek
• Elsősorban alvásmegvonásos technikák
• (REM) Alvás kimaradása rontotta a tanulási teljesítményt
• Kritika: a kísérletek rendkívül stresszkeltőek voltak
A Stressz – rontja a tanulási
teljesítményt
Az alvásmegvonás okozta
állapot nehezíti a tanulást
„Finomabb” eszközök
• Humán vizsgálatok: Alvás vs. ébren maradt (de nem
alvásmegvont) csoport teljesítményének
összehasonlítása
• Patkány új környezetbe helyezése, és azt követő alvás
elemzése
-Izgalmas környezet után REM fokozódás
ZIF268 gén – agyi plaszticitás, idegsejtek közötti szinapszisok
képződésének markere
„Izgalmas” környezetbe helyezett patkányok agyában, REM fázis alatt
felfokozott ZIF268 expresszió
(Ribeiro et al, 2002)
Ébrenléti neurális aktiváció reaktiválódása alvás során az egér agyban
(Euston et al. 2007)
Az agy egyes területein
(hippokampusz, VMPFC) az
ébrenléti feladat alatt regisztrált
neurális aktivitás alvás során újra
lejátszódik, 6-7 szeres
sebességgel.
Humán vizsgálatok
• Különböző kísérleti paradigmák:
- alvásmegvonás
- reggeli vs. esti csoport (tanulási feladat), majd tesztelés 8
óra múlva
- Tanulás + pihenés vs. Szieszta
- alvás különböző fázisainak összehasonlítása (SWS,
REM)
- ingerlés hatása a másnapi alvásmintázatra
- tanulási feladat után alvás alatti képalkotás
- alvás alatti agytevékenység modulálása (TrMS)
- CUING technika
Alvás és motoros tanulás
Walker és mtsai,
2002
TESZT
szív
szóda
édes
kukorica
Alvás és verbális memória
Payne és mtsai, 2009:
valós és hamis felidézés
A valós és a hamis felidézés is javul, és
csökken a felejtés. A hamis felidézést
fokozza az alvás
Felidézés (alvás vs. ébrenlét)
Emlékek halványulása (12h)
Alvás és arcokra való emlékezés
NREM – a helyes válaszok arányával korrelált
REM - a válaszadás sebességével korrelált
(Wagner és mtsai, 2007)
Alvásfázisok és memóriatípusok
• NREM, SWS – szótanulás, deklaratív, explicit, tudatosan hozzáférhető
emlékek
• REM – procedurális, készségszintű tanulás (tudatosan nem hozzáférhető
emlékek)
Elég egy kis szieszta is
Álmodtak, esetleg gondoltak a
labirintusra?
Wamsley és mtsai, 2010
Ébrenléti gondolatok: „A játékra
gondoltam, egy kicsit hasonlított
ahhoz, amit gimis koromban
játszottam. Kigondoltam, hogyan
lehet kijutni a labirintusból,
próbáltam felidézni a legrövidebb
útvonalat.”
Álmok: „a labirintusra
gondoltam, ami fura volt, mert
emberek álltak a
kereszteződéseknél, aztán
eszembe jutott egy utazás,
amikor barlangászni mentünk, az
is olyan labirintusszerű volt”
„a játék zenéjét hallottam
álmomban”
Játékról való álmodás,
fordított U görbe alapján
fügött
Össze a másnapi
teljesítménnyel
day1
day2
Ribeiro et al,
unpublished
1. TMS
Lehet-e ezt fokozni?
Marshall és mtsai (2006) : Transzkraniális
mágneses ingerléssel a NREM alatti lassú hullámok
fokozása memóriateljesítménybeli növekedést
idézett elő.
2. CUEING technika
Tanulás alatti ingerlés (pl. illatanyag), melyet a tanulással társítanak.
Majd megismétlik az adott ingert (illatot) az alvás során az alany számára,
Amely elősegíti az azzal társított információ további feldolgozását,
rögzítését.
Ellentétes hatások ébrenlétben (emlék labilissá válik) és alvásban (emlék
stabillá válik)
Rekonszolidáció, interferencia, alvás alatti stabilizáció
Vehicle – új illat
(kontroll illat)
Rasch et al, 2007
Cueing hatása az egyéni elemek
tanulására.
Egyes képeket, egyes hangokkal
társítottak, majd a hangok felét
lejátszották a tanulás utáni alvás
során. A személyek azoknak a
tárgyaknak a helyére emlékeztek
jobban, amelyikhez lejátszották a
hozzá tartozó hangingert alvás
során.
(Rudoy és mtsai, 2009
Alvás és emlékezés a fontos dolgokra
EXP – Várták a tesztelést
•
Az alvás csak akkor fokozza a
tanulást, ha a személyek
tudják, hogy később ki fogják
kérdezni tőlük az adott anyagot
UNEXP – Nem várták a
tesztelést
Fontos (megjegyzendő) és lényegtelen (elfelejtendő)
emlékek rögzülése
Az alvás csak a
megjegyzendő
anyagok tanulására
van jótékony
hatással. Amit el kell
felejteni, annak
felidézését nem
érinti.
R – words: megjegyzendő
szavak)
F – words: elfelejtendő
szavak
A felidézés összefüggött az alvási orsók mennyiségével
Az emlékezés nem rögzítés, hanem folyamatos
szerkesztés
Borges: Funes az emlékező
„Mi egy pillantással három poharat észlelünk az
asztalon; Funes pedig egy szőlőlugas minden szárát
és fürtjét és gyümölcsét. Tudta az 1882. április 30-án
látott déli felhők alakját…”
„Uram az én emlékezetem, mint egy szeméttároló. ”
Ugyanakkor Funes képtelen az absztrakcióra, az
általánosításra, a közös sémák, lényegi mintázatok
kiemelésére, azaz mindarra, ami az emberi
emlékezet lényege.
Walker & Stickgold, 2010
Köszönöm a figyelmet!