kalandozasok_1 - Kognitív Tudományi Tanszék

Download Report

Transcript kalandozasok_1 - Kognitív Tudományi Tanszék

Kalandozások az álomkutatás területén
Simor Péter – Kognitív Tudományi Tanszék
[email protected]
Álombeli és ébrenléti gondolkodás
- eltérések •
•
•
•
•
Álmok bizarrsága (gondolati, képi)
Irracionalitás, logikátlan dramaturgia
Diszkontinuitás, töredezettség (helyszínváltás, történeti ugrások)
Beszűkült tudat (Rechtschaffen: single-minded state)
Önreflektív funkciók hiánya, önmonitorozás, metakogníció
nehézségei
• Magasabb rendű műveletek hiánya (végrehajtó funkciók)
• Emlékezeti nehézségek és konfabuláció
• Kontroll elvesztése (impulzivitás vagy bénultság)
Mindez egyfajta hiányállapot lenne? Álom, mint az őrület modellje?
Álombeli és ébrenléti gondolkodás
- eltérések •
•
•
•
•
•
Élénk vizualitás
Kreativitás
Érzelmi intenzitás
Hiperasszociativitás
Szimbolikus, képi gondolkodás?
Narratív képesség
Stevenson és Kekulé cseppet sem zagyva
álomélménye
Álom, mint többlet állapot? Álom, mint a
kreativitás modellje?
Vita az álom, alvás funkcióiról
• Felesleges információk
törlése
Álom és tanulás
Téri-vizuális feladat: navigáció egy
labirintusban
Utána szieszta vagy ébrenlét
Újabb tesztelés a játékkal
Álmodtak, esetleg gondoltak a
labirintusra?
Wamsley és mtsai, 2010
Ébrenléti gondolatok: „A játékra
gondoltam, egy kicsit hasonlított
ahhoz, amit gimis koromban
játszottam. Kigondoltam, hogyan
lehet kijutni a labirintusból,
próbáltam felidézni a legrövidebb
útvonalat.”
Álmok: „a labirintusra gondoltam,
ami fura volt, mert emberek álltak
a kereszteződéseknél, aztán
eszembe jutott egy utazás, amikor
barlangászni mentünk, az is olyan
labirintusszerű volt”
„a játék zenéjét hallottam
álmomban”
Álom és érzelmek feldolgozása
•
Válás utáni depressziós tünetek azoknál a személyeknél javultak, akik a volt
házastársukkal kapcsolatban kidolgozottabb, bonyolultabb álmokról számoltak be
(Cartwright és mtsai, 2006)
•
1. Pl. Arról álmodtam, hogy a férjem randevúzik a kolleganőjével. Csak ennyire
emlékszem. A mi házunk előtt találkoztak, mielőtt elindultak volna. Én meg csak
ültem a nappaliban, és néztem, ahogy elmegy azzal a lánnyal. Újságot olvastam, és
néztem, ahogy elmennek.
•
2. Pl. A lányommal és a fiammal menekültünk valami elől egy sötét utcában,
valahol a külvárosban, az indiai vagy a kínai negyedben. Az utcát magas, hegyes
kerítés határolta. A fiamnak pisilnie kellett, a lányom pedig meg akarta etetni a
kutyáját. Bekopogtunk az egyik házba, ahol egy öregasszony nyitott ajtót nekünk.
Kértem a segítségét, de egyszer csak megjelent egy férfi, és azt mondta, hogy nem
segítenek. Megkérdeztem, hogy miért nem? Mire azt felelte: csak akkor segítenénk,
ha a feleségem lennél. Nem tudtam, mit tegyek. Ezután egy mezőn keltünk át, ami
lángokban állt. Ezután egy teremben voltunk, ahol valami táncféle készülődött. Azt
mondtam a volt férjemnek, hogy csak 5 percig maradok, mire azt felelte: „Jól van.”
Mintha nem is érdekelte volna. Tudtam, hogy ott lesz az új barátnője, akivel
táncolni fognak. Dühös voltam, nem akartam látni mindezt.
Törlés és emlékezés: egymást kiegészítő folyamatok
a-b) elemi reprezentációk megjelenése a tanulás során; c) a tanult információ
beépül a meglévő tudásrendszerbe; d) a lényegi infó kiemelkedik, a konkrét emlék
elhalványul
Álombeli és ébrenléti gondolkodás
- hasonlóságok •
•
•
•
•
Álomtörténet téri és időbeli kontextusa
Személyközpontú perspektíva
Ébrenléti élmények tükröződése
Ébrenléti személyiségünk megnyilvánulása
Társas-személyes színtér, szociális kogníció (empátia, társas
érzelmek, mentalizáció)
• Racionalizálás, értelmezés, okok tulajdonítása
Álom, mint a (pszichés)valóság szimulációja?
Álom illusztrációk
1.
Egyszerre vagyok én és az én női megfelelőm. Egy sötét, ablaktalan, téli faházban
vagyok. Mindenféle ismerős emberek vannak itt, csak nem tudom, hogy hol. Velük
szeretnék találkozni. A szálloda valamiért haragszik rám és el akar pusztítani, így a
szobák sorrendjét folyamatosan váltogatja, úgyhogy egy idő után teljesen eltévedek.
Az egyik helységben eszembe jut, hogy a szálloda akár a villanyt is lekapcsolhatná,
és akkor nem látnék semmit. Ez be is következik, teljesen sötét lesz, ezért még
jobban eltévedek.
2.
Egy rettentő hosszú fáról kell lefelé másznom, alig tudok csak megkapaszkodni
az indákban, és a fatörzs másik oldalán egy óriási pók mászik le. Direkt lassan
haladok, hogy ne zavarjuk egymás útját, és örülök, hogy legalább csak 1 pók van.
Ekkor több pók is megjelenik mögöttem, mire én rettenetesen megrémülök, és
egy hatalmasat üvöltök, de az üvöltést már lentről hallom (egyszer csak lent
termek, biztonságban), mintha nem is én üvöltöttem volna. Egy lány panaszkodik,
mennyi kicsi pók van körülötte, mire én azt mondom, hogy, de hisz azok nagyok.
3.
Álmomban bejött a szalonba, ahol dolgozom egy fiatal lány az anyukájával ruhát
nézni. A kiválasztott ruha 85e Ft-ba került, amit az anyuka úgy alkudott le, hogy
megmutatta a lánya bizonyítványát, nézzem meg milyen jó tanuló, és adjak
kedvezményt. Adtam is 10e Ft kedvezményt.
4.
Álmomban egy gimnáziumi osztálytalálkozón voltam, aztán hirtelen a szüleim
házában álltam, és figyeltem, ahogy K. néni (az egyik ápoltam) bálba készülődik.
K. néni neve nem jut eszembe, gondolkodom, hogy R.-e a neve, de aztán rájövök,
hogy az egy másik beteg. Mellém lép S. néni, szintén báli ruhában, és mondanak
nekem valami sértőt, ami rosszul esik, mert a kórházban rendesen bántam velük,
másrészt a női hiúságomat is bántották (az otthoni ruhámat szidták).
Léteznek-e az álmok? Vagy az egész csak
rekonstrukció, amit az éber agy állít össze a
töredékekből?
Emlék az álomról
Emlék az álom alatti
gondolkodásról
Képzet a valóságról
Ébrenléti gondolatok
az álomról
Példa az álomélmény realitására
• REM magatartászavar: A REM alatti motoros gátlás hiánya
(akár komplex cselekvéssorozatok)
• Alvajárás: Ébredési reakció mélyalvás során (egyszerű,
automatikus cselekvések)
Álomélmény viselkedéses megjelenése
Amíg a tudósok csak dadognak minderről…
„Néha lehetetlen és valószínűtlen álmokat lát az ember; ha felébred világosan
emlékszik rájuk, és csodálkozik egy különös tényen – először is emlékszik
arra, hogy az értelme az egész álomlátás alatt nem hagyta el; még arra is
emlékszik, hogy rendkívül ravaszul és logikusan cselekedett az alatt az
egész hosszú (...) idő alatt (…) De miért tudott ugyanakkor megbékélni az
értelme olyan nyilvánvaló ostobaságokkal és lehetetlen dolgokkal,
amelyekkel egyebek közt telis-tele volt az álma? Az egyik gyilkos az ember
szeme láttára nővé, majd nőből, ravasz, undok törpévé változott – és az
ember mindezt nyomban lehetségesnek tartotta, (…) jóformán minden
csodálkozás nélkül, mégpedig éppen akkor, amikor másfelől az értelme (..)
rendkívüli erőről, ravaszságról, találékonyságról és logikáról tett tanúságot?
Az álomból ébredve és a valóságba immár teljesen beleilleszkedve, miért
érzi az ember csaknem minden alkalommal, néha az élmény egész
szokatlan erejével, hogy az álommal együtt valami, számára
megfejthetetlen dologtól válik meg? Nevet álmainak ostobaságán,
ugyanakkor úgy érzi, hogy az ostobaságoknak e szövevényében rejlik
valamilyen gondolat, de most már valóságos gondolat, olyasvalami, ami az
ember igazi életéhez tartozik, ami él és mindig is élt a szívében; mintha
valami új, prófétikus, mindig is várt dolgot mondott volna az álma; (…) de
mégsem képes megérteni emlékezetébe idézni, miben is áll ez az élmény
és mit is mondott az álma.”
Dosztojevszkij: A félkegyelmű (Makai Imre fordítása)
Néhány téma a kurzus során
•
•
•
•
•
•
•
Álombeli gondolkodás
Az álmok termőtalaja:Az alvás
Alvás, álom és emlékezet
Álom és Agyműködés
Álom és kreativitás
Módosult Tudat
Hipnózis, meditáció, stb.
Kalandozások az álomkutatás területén
- TematikaOktató: Simor Péter; [email protected]
Tárgyfelelős: Dr. Racsmány Mihály
időpont és helyszín: Hétfő 14.15
A jegyszerzés feltétele: ZH
Kísérletben való részvétel ZH pontért
A tantárgy célja: A bevezető jellegű tantárgy célja, hogy megismertesse a
hallgatókat az álmok tudományos vizsgálatának történetével, főbb
eredményeivel, és modern kognitív tudományi vonatkozásival. Mivel
napjainkban a kísérleti álomkutatás elsősorban a modern idegtudományi
kutatásokat biztosító technikai feltételeknek köszönhetően éli újabb
reneszánszát, a kurzus során részletesebben fogjuk bemutatni az álmodás
neurobiológiai hátterét vizsgáló kutatásokat, ugyanakkor igyekszünk
megvizsgálni az álomkutatás számos örökzöld témáját is, mint például az
álmok klinikai alkalmazásának, az álom és az emlékezés, az álomminőség és
lelki egészség vagy az álom és a kreativitás viszonyának kérdését.
Kísérleti pluszpontok
A Kognitív Tudomány Tanszék munkatársai és hallgatói által meghirdetett kísérleteken való
részvétellel lehetőség van plusz-pontok szerzésére.
A kísérletekre való jelentkezéshez először regisztrálni kell a tanszék Kísérlet Regisztrációs
Rendszerébe. Ez a http://data.cogsci.bme.hu/kisreg/ linken található, a regisztrációhoz az Új fiók
létrehozása menüpontra kell kattintani. A rendszerben találhatóak az információk az éppen aktuális
kísérletekről és itt lehet jelentkezni rájuk.
FONTOS: A kísérletekre való jelentkezés csak azután lehetséges, hogy a felhasználó a
rendszerben csatlakozott a kurzusához rendelt csoporthoz (ezt a Kurzusok menüpontra
kattintva lehet megtenni)
(A rendszer használatával kapcsolatos további tudnivalók a link címlapján a RENDSZER_HELP
feliratra kattintva elérhetőek)
A pontszerzés szabályai:
Függetlenül a kísérleti részvételek számától, a kísérleti pluszpontokból a kurzus összpontszámának maximum 10% szerezhető meg, KIVÉVE, ha az elvégzett kísérletek között van egy
60 percnél hosszabb/több alkalmas kísérlet, ekkor a maximum 15%.
Ha a kísérletre jelentkező hallgató a kísérleti időpontban nem jelenik meg, az addig és a
későbbiekben szerzett pontjai NEM KERÜLNEK BESZÁMÍTÁSRA (a kísérleti időpontról az időpont
előtt legkésőbb 12 órával lehet lejelentkezni).
A pluszpontokat csak akkor lehet beszámítani, ha a hallgató ezek nélkül is eléri a kurzuson az
elégséges szinthez szükséges pontszámot.
(A részvételi szabályokkal kapcsolatos részletek a rendszer címlapján a
RÉSZVÉTELI_SZABÁLYOK feliratra kattintva elérhetőek)
FONTOS: Azoknak is újra fel kell jelentkezniük a rendszerbe, akik tavaly már jelentkeztek (a
felhasználói fiókok törlésre kerültek).
Kérdés, probléma esetén: [email protected]
Tematika
Szept 9. Bevezetés, főbb témák a kurzus során, az álomkutatás kultúrtörténeti
háttere, modernkori módszertana, szemelvények az álomkutatás jelentősebb
eredményeiből.
Szept 23. Az álmok termőtalaja 1. rész: Az alvás biológiai, etológiai és
pszichológiai jelentősége. Az alvás szakaszai. Az alvásmegvonás. A napszaki
ritmusok.
Szept 30. Az álmok termőtalaja 2. rész: Az álmok születése az agyban.
Okt 7. Az alvás szabályozása:globális és lokális faktorok, gyógyszerek és egyéb
tényezők, alvás és betegség
Okt 14. Az alvás zavarai: Az alvás szabályozása. Álmatlanság, alvajárás,
narkolepszia, night terror, stb.
Okt 21. Alvás és emlékezet: az álmokra való emlékezés, alvás és tanulás.
Nov 4. Alvás, álmodás és érzelmi emlékezet. Traumák és visszatérő rémálmok.
Szokatlan álomélmények, alvás pszichiátriai zavarokban.
Nov 11. Alvás és kreativitás, tudatos álmodás.
Nov 18. Az alvás határterületei: kóma, epilepszia, módosult tudatállapotok,
hipnózis, stb.
Nov 25. Az alvás és álmodás eredete és célja: evolúciós vonatkozások
Dec 2. ZH
Dec 9. PÓT ZH
Álmok a múltból
- kultúrtörténeti túra Álom, mint isteni prófécia (Mezopotámia, Egyiptom)
- IV. Thotmész fáraó álma a Gízai Nagy Szfinx lábánál
- Egyiptom: Álmoskönyv ie. 1275, álomszimbólumok jelentése
- Teophania: isteni megmutatkozás
- Hivatásos álomfejtők
- Biblia: József a sikeres álomfejtő, Krisztus születése,
Mohamed látomása
Természeti népek, sámánok, álom,
mint a diagnózis és a gyógyítás
forrása
Álom, mint üzenet, tudás forrása
Antik Görögország
•
•
•
•
•
•
Álomfejtő kézikönyvek
Artemidorus Daldianus: Oneirocritica (30ezer álomféle)
Álomfejtés, mint gyógyászati eszköz
Mitológia: álmok, mint a holtak szenvedésének enyhítői
Hypnos – az alvás, Oneiros - az álom istene,
Morpheus - az álom felépítője, Phantasos – a furcsa álmok,
Ikelos – a reális álmok, Phobetor – a rémálmok istene.
• Oneiros és társai Hypnos segítségére siettek, hogy álmokkal
enyhítsék a holtak szenvedéseit
• Iliász: álmok néha csapdába is csalhatnak /hamis próféciák/
Álmok, mint a lélek megnyilvánulásai
• Herakleitosz ie. 5.szd: álom az elme terméke
• Arisztotelész álomelmélete:
• álom, mint illúzió, az ébrenléti érzékleti benyomások
alvás alatti rezonanciájának termékei (egy emlékezeti
elmélet – érzékleti emléknyomok)
• Érzékelésért felelős fakultások nappal „ingerületbe”
kerülnek, és ez a hatás alvás alatt tovább zajlik.
Egyfajta turbulencia keletkezik az érzékelésben, amit
tévesen valóságnak tulajdonítunk
• Érzelmek is okozhatják a turbulenciát a vérben
• Mindez szerinte a vér áramlása, turbulenciája során
zajlik…
Boszorkánymérgek, szerelmi bájitalok:
mandragóra, datura, beléndek,
csattanós maszlag, nadragulya
Középkor és újkor
• Igényes álomelméletek és álomfejtők keveredése
(veszélyes műfajnak számított a boszorkányság vétke
miatt)
• Leibniz: álom az agy terméke (XVII. szd)
• Nagy Váltás: ÁLOM, mint az ŐRÜLET modellje (Kant,
Schopenhauer, Hughlings Jackson)
• Az álmodás és az őrület rokonsága a legmodernebb
álomelméletek közt is jelen van (szkizofrén agyműködés
és álombeli agyműködés párhuzamai)
• Szkeptikusok: pl. Alfred Maury az álmokat ébren rakjuk
össze, az álmodás élménye pusztán illúzió (modern
visszhangja: D. Dennett)
20. század első harmada
• Sigmund Freud: Álomfejtés (1899)
A modern álomkutatás kezdete
• Aserinsky & Kleitman: A REM fázis és az álmodás
kapcsolatának leírása (1953)
- 1995-től agyi képalkotás REM-ben
Szemelvények a modern álomkutatás területéről
Muzur et al. 2002
A REM alvás neurofarmakológiai
háttere patkány agyában
Ébrenléti neurális aktiváció reaktiválódása alvás során
(Euston et al. 2007)
Az agy egyes területein
(hippokampusz, VMPFC) az
ébrenléti feladat alatt regisztrált
neurális aktivitás alvás során újra
lejátszódik, 6-7 szeres
sebességgel.
A tanulást, az idegsejtek
közti kapcsolatok
serkentését szabályozó
gén aktiválódik REM fázis
alatt
Ribeiro et al,
2004
A személyek intenzív érzelmeket mutató arcokat néztek. A rövid alvás, és
azon belül is a REM fázis hozzájárult ahhoz, hogy a személyek kevésbé
intenzívnek ítéljék a negatív (félelem, düh) arckifejezéseket, és
intenzívebbnek a vidám arcokat, szemben azzal a csoporttal, akik ébren
maradtak.
REM fázis és álmodás elősegíti az érzelmek
szabályozását?
Gujar et al, 2010
Módszertan
- az álomélmény szintje • Kérdőíves vizsgálatok (nagy mintán
indokolt, torzítás lehetősége)
• Álomnapló: Otthon vs. Laborban
• Tartalomelemzés (független pontozók)
• Saját szubjektív értékelés (szempontok
alapján)
• Viselkedéses vizsgálatok: alvás előtti vagy
alatti ingerlés és/vagy ébredés utáni
kontrollált kísérleti feladatok
Agykutatás
ElektroEncefaloGram
- Skalpról (fejtetőről) elvezetett elektromos aktivitás
- Komplex, több komponensből álló periodikus görbe
- Több ezer idegsejt összesített, szinkronizált
aktivitását tükrözi
- Kiváló időbeli felbontás
- Rossz térbeli felbontás
-Felszíni neuronpopulációk
-Kvantifikálás - Fourier analízis
(frekvencia összetevőkre
bontás)
-Koherencia analízis
(különböző elvezetések közti
szinkron aktivitás
mutatója)
- Kedvezőtlen jel-zaj arány
- unipoláris és bipoláris
elvezetés
- 10-20-as rendszer
- Jelerősítés és frekvenciasáv
szűrés
PozitronEmissziósTomográfia
- Radioiaktív izotópok szervezetbe juttatása, majd a
sugárzás detektálása
- A bioizotópokat biológiailag aktív anyagokhoz kötik
- Agyi vérátáramlás, glükózhasználat, receptorok és
neurotranszmitterek vizsgálata
- Mélyebb struktúrák aktivitása, rossz időbeli
felbontás
fMRI
- agy mágneses aktivitásán alapul
- idegi aktivitás – véráramlás növekedés oxigénfelhasználás növekedése
- oxigenizált és deoxigenizált hemoglobin aránya
aktivált állapotban megnövekszik (a kettő
mágneses tulajdonsága eltér – MR jellel
kimutatható)
- jobb térbeli felbontás, mint PET esetében
- EEG-hez mérve időbeli itt se túl jó…
Egyéb módszerek
- Transzkraniális mágneses ingerlés
- Egyenáram ingerlés
- Mágneses tér illetve egyenáram
segítségével az agy elektromos
Tulajdonságainak megváltoztatása.
- Egyes területek szelektív ingerlése,
Aktiválása deaktiválása.
- Szinaptikus változások, neurális
Kapcsolatok kialakítása (neurotranszmitterek,
génexpresszió)
• MEG (Magnetoenkefalográf)
Idegsejtek elektromos akt. által gerjesztett mágneses
tér detektálása
• Elektrokortikográfia, egysejt aktivitás
- Mélyebben fekvő struktúrák aktivitása, kiváló időbeli
felbontással
Az alvás és álomkutatás gyakorlati jelentősége
• Alvászavarok (inszomnia, narkolepszia, altatók,
balesetek, alvajárás és bűnügyek, alvásparalízis,
stb.)
• Alvás és tanulás
• Baglyok és Pacsirták: az alvás cirkadián ritmusa
• Álom és tudat működése
Álomolvasás a jövőben?
Álomolvasás a jövőben?
•
Moran Cerf, Nikhil Thiruvengadam, Florian Mormann, Alexander Kraskov, Rodrigo
Quian-Quiroga, Christof Koch & Itzhak Fried, Online, voluntary control of human
temporal lobe neurons, Nature, Volume 467, Issue 7319, Pages 1104-1108, 2010
-
Egyes képekre, arcokra, tárgyakra szelektív aktivitást mutató idegsejtek
aktivitásának rögzítése
Az idegsejtek aktivációjából ki lehetett találni, hogy a személy milyen képre
(híres személyre) gondol, mivel a sejtek akkor is azt az aktivitást mutatták,
mikor a személy nem látta, csak elképzelte az adott arcot
-
Egyszer talán kiolvashatók lehetnek az álmok is?
Köszönöm a figyelmet