Endometrium ve Over CA

download report

Transcript Endometrium ve Over CA

KADIN ÜREME ORGAN
KANSERLERİ
(ENDOMETRİUM,OVER )
ENDOMETRİUM KANSERİ



Endometrium kanseri 55-70
kadınlarda görülmektedir.
yaşlar
arasındaki
Endometrial karsinoma yavaş büyüyen bir tümördür
ve geç metastaz yapmaktadır. Bu bakımdan
özellikle erken teşhis çok önemlidir.
Amerikan Kanser Birliği, menopoz dönemindeki tüm
kanser riski bulunan kadınlardan uterus dokusu
örneği alınmasını önermektedir.
ENDOMETRİUM KANSERİ RİSK
FAKTÖRLERİ
•Fazla doğum
•Yaş
•Obezite
•Diabetes Mellitüs ve Hipertansiyon
•İmmün yetmezlik
•Endojen östrojen üreten tümörler
•Östrojen içeren ilaç kullanımı
•Polikistik over sendromu
•Erken menarş, geç menopoz
•Aile hikayesi
•Safra kesesi hastalığı
•Yüksek protein içerikli, aşırı yağlı
diyet
ENDOMETRİUM CA BULGULAR
Menopozda kanama
Menopoz öncesi düzensiz, inatçı
kanama
Pelvik ağrı
ENDOMETRİUM CA
TANI
Tanı için kabul gören bir tarama
yöntemi yoktur.
Muayene, ultrason ve dilatasyonküretaj yapılır.
OVER
KANSERİ
OVER KANSERİ
 Genellikle 40 yaş üzerindeki kadınlarda görülmektedir.
 Over kanseri tanısı için erken tanı yöntemi
bulunmamaktadır.
 Erken evre belirtileri çok özel olmadığından çoğu hasta, hastalığı
ilerleyene dek tıbbi yardım için başvurmaz.
 Jinekolojik kanserler içerisinde en çok ölüme yol açan kanser türüdür.
 İnatçı gastrointestinal yakınmalar, abdominal yakınmalar, hazımsızlık,
erken tokluk gibi bulgular over kanseri olarak değerlendirilmelidir
OVER KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ
Ailede over kanseri öyküsü
Hormonal etkiler ( gebelik ve OK)
Diyette aşırı yağ tüketimi
İnfertilite
Fazla doğum
Dismenore
Erken menopoz
Over fonksiyon bozukluğu
Ovulasyon olmaması
Meme ve endometrium kanseri varlığı
OVER CA- BELİRTİLER
 Abdominal rahatsızlık, hazımsızlık, erken tokluk,
iştahsızlık gibi bulguları olan 40 yaş üzeri
kadınlarda şüphelenilmeli
 Sıklıkla ileri evrede tanı konuluyor.
 Asit toplanması, ağrı ve pelvik kitle geç evrede
görülür.
OVER CA- TANI
Kabul gören tarama testi yoktur,
Rutin yıllık pelvik muayene yapılmalı,
Riskli hastalarda: ultrasonografi,
CA125 kan tetkiki bakılmalıdır.