Quy trình dựng phim và Camtasia Studio

Download Report

Transcript Quy trình dựng phim và Camtasia Studio

Buổi hướng dẫn
QUY TRÌNH DỰNG PHIM
&
CAMTASIA STUDIO
PHẦN MỀM CHỈNH SỬA VIDEO
Trình bày: Hoàng Thị Trung Thu – TTHL ĐH Huế
Ngày 10 tháng 4 năm 2012
Bạn có thấy sự khác biệt?
Bạn có thấy sự khác biệt?
Bạn có thấy sự khác biệt?
Dựng phim là gì?
 Dựng phim là quá trình xử lý và biên tập các
phần phim đã quay để tạo thành một sản phẩm mới.
 Một số khâu trong quá trình dựng phim:
 sắp xếp lại các đoạn phim
 tạo hiệu ứng chuyển cảnh giữa các đoạn phim
 thêm các hiệu ứng đặc biệt về hình ảnh và âm thanh
vào các đoạn phim gốc
 Dựng phim thường được xem là một phần của
quy trình xử lý sau khi quay. Các phần xử lý sau khi
quay khác có thể gồm: thêm phụ đề, chỉnh sửa màu
sắc v.v..
Quy trình làm phim
Chọn thể loại phim
Lựa chọn chủ đề
Soạn thảo kịch bản
Biên tập và Viết phân cảnh
Tuyển chọn diễn viên
Tiến hành quay phim
Chuyển phim đã quay vào máy
tính
Dựng phim
Thêm thông tin về nhan đề và
bản quyền
Xuất phim ở định dạng phù
hợp
Phát hành phim
Mục đích của dựng phim
• Lựa chọn các đoạn phim phù hợp nhất và loại bỏ
các phần không cần thiết
• Thiết kế chuỗi chuyển cảnh phù hợp để tạo tiết
tấu và nhịp điệu của phim
• Thêm các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh vào
nhằm làm nổi bật các chi tiết hoặc phân đoạn
• Tạo ra phong cách hoặc hình thái của phim
Quy trình dựng phim
Chuyển phim vào máy tính
Chuyển phim vào phần mềm
dựng phim
Đánh giá các đoạn phim
Tách đoạn
Tập hợp và điều chỉnh trật tự
các đoạn phim
Điều chỉnh độ dài của phim
Kiểm tra các điểm điều chỉnh
Thêm nhan đề và thông tin
bản quyền
Điều chỉnh âm thanh
Thêm các hiệu ứng chuyển
cảnh và âm thanh, hình ảnh khác
Chạy lại toàn bộ phần phim
đã điều chỉnh
Xuất phim ra các định dạng
phù hợp
Một số phần mềm dựng phim phổ biến
• Windows Movie Maker
• Adobe Premiere Pro
• iMovie (dành cho máy tính Mac)
• Camtasia
• ...
Tham khảo thêm tại
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_editing_software
Camtasia Studio
Camtasia Studio
 Camtasia Studio được công ty TechSmith xây dựng như
một giải pháp chuyên nghiệp cho việc ghi hình, biên tập và
chia sẻ video chất lượng cao trên mạng internet, CD, DVD
và các thiết bị cầm tay.
 Phiên bản mới nhất Camtasia Studio 7.1 được bổ sung
một số tiện ích hỗ trợ ghi hình, tạo phụ đề từ phần tiếng nói
(Speech-to-Text transcription) hoặc tạo video có nội dung
(âm thanh hoặc chữ được thể hiện màn hình) có thể tìm
kiếm được bằng các công cụ tìm tin...
(Nguồn: http://www.techsmith.com/camtasia-whats-new.html )
Bản dùng thử (30 ngày)
http://www.techsmith.com/download/camtasia/default.asp
Các tiện ích của Camtasia Studio
• Ghi hình các bài trình bày PowerPoint, các trang
web, và hướng dẫn sử dụng đối với các phần mềm
(kèm thuyết minh).
• Chia tách và sắp xếp trình tự các đoạn phim thể
hiện ở thanh Timeline.
• Điều chỉnh tốc độ, âm thanh và hình ảnh của video.
• Bổ sung các hiệu ứng như chuyển cảnh, chèn các
chi tiết chú dẫn (callout), phóng to, thu nhỏ v.v...
• Xuất phim ra các định dạng phù hợp (để trình
chiếu, chia sẻ trên mạng hoặc qua thiết bị cầm tay).
Quy trình dựng phim sử dụng
Camtasia Studio
1
Ghi lại
Màn hình máy tính hoặc bài trình bày
PowerPoint
2 Đưa vào
3
4
phần
mềm
Các đoạn ghi âm, ghi hình
Điều
chỉnh
Trình tự các đoạn phim
Âm thanh và hình ảnh
Xuất
phim
Ở các định dạng phù hợp
(mp3, avi, flv, swf, wnv...)
Chia sẻ
Phim trên mạng internet, iPhone, Blog,
YouTube v.v...
5
Giao diện chính và các chức năng hỗ trợ
6
7
3
4
5
8
2
1
Nguồn: http://www.techsmith.com/tutorial-camtasiainterface-overview.html
1.
1 Thanh Timeline
2.
2 Các công cụ
thường sử dụng
3.
3 Clip Bin (lưu các
đoạn âm thanh,
hình ảnh và video
đang được sử
dụng)
4.
Library (tập
hợp
3 Thanh
4
công
cụ
cácThời
hiệu gian
ứng đã
sử dụng)
5.
5 Các hiệu ứng đặc
biệt (phóng to thu
nhỏ, chèn kí chữ)
6.
6 Ghi lại màn hình
7.
7 Xuất và chia xẻ
video
8.
8 Màn hình theo
dõi áp dụng các
điều chỉnh
Chuyển các tập tin âm thanh, hình ảnh
vào phần mềm
Các bước cơ bản:
•1 Nhấp chuột vào
Import media
•2 Chọn tập tin
3 Thanh công cụ
(hình ảnh, âm
Thời gian
thanh, video) cần
sử dụng
•3 Nhấp chuột vào
Open hoàn tất
quá trình chuyển
file
• 4 Tập tin được
chuyển vào khu
vực Clip Bin
Chia tách, loại bỏ và sắp xếp các phân đoạn
2
1
Nguồn: http://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-cutsplit-video-audio.html
Các bước cơ bản:
•1 Lựa chọn điểm áp dụng (Rê
phần màu đỏ của công cụ ở
thanh Timeline) Nhấp chuột
vào Import media.
3
Thanh công cụ
•2 Nhấp chuột phải để lựa chọn
Thời gian
các tiện ích cần thiết (cắt bỏ,
sao chép, chia đoạn...).
•3 Xác nhận (Nhấp chuột vào
bảng thông báo).
•4 Nhấp chuột và rê đoạn video
đã được chia tách đến vị trí
phù hợp.
Lưu ý:
Nhấp chuột vào hình ổ khóa để phá bỏ
liên kết giữa phần video và audio trước
khi tiến hành điều chỉnh.
Sử dụng công cụ phóng to (zoom) để có
thể lựa chọn chính xác hơn điểm điều
chỉnh.
Chèn biểu tượng ghi chú (callout)
3
2
1
6
Nguồn: http://www.techsmith.com/tutorial-camtasiacallouts-basics.html
Các bước cơ bản:
•1 Nhấp chuột chọn công cụ
Callouts.
•2 Chọn các dạng callout phù
hợp (khung chứa ghi chú,
3 hiệuThanh
tạo
ứng mờ,
các cụ
hình
công
minh họa...)
Thời gian
•3 Callout được chọn sẽ xuất
hiện ở màn hình nhỏ phía
trái màn hình.
•4 Điều chỉnh màu sắc, đường
viền và nội dung của các
callouts ở bảng Callouts
•5 Điều chỉnh vị trí của callout
bằng cách rê callout đến
điểm phù hợp.
•6 Điều chỉnh thời gian trình
diễn callout bằng cách rê
chuột vào biểu tượng ở
thanh Timeline.
Điều chỉnh tốc độ của video
3
Các bước cơ bản:
•1 Nhấp chuột phải vào
thanh Timeline.
•2 Chọn Clip speed.
•3 Nhập thông tin vào bảng
Clip speed để điều
3
Thanh công cụ
chỉnh tốc độ phù hợp.
Thời gian
Lưu ý:
4
-
2
-
1
Nguồn: http://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-clipspeed.html
Xác định và phân chia đoạn
video gốc thành các phần
phù hợp nếu chỉ muốn điều
chỉnh một phần cụ thể.
Giảm tỉ lệ phần trăm tốc độ
đối với đoạn video gốc sẽ
làm tăng tốc độ của đoạn
video mới, và ngược lại.
Để tránh làm biến dạng âm
thanh nền, chọn vào mục
Replace audio with silence
hoặc Voice Narration.
Chuyển cảnh
2
4
1
3
5
Nguồn: http://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-addtransition.html
Các bước cơ bản:
•1 Nhấp chuột chọn công cụ
Transitions.
•2 Chọn các dạng chuyển
cảnh phù hợp.
3
•3 Thanh
Timeline
sẽ chuyển
Thanh công
cụ
sang dạngThời
storyboard
gian
(phân cảnh).
•4 Nhấp đôi chuột vào hiệu
ứng để xem trước.
•5 Nhấp chuột vào hiệu ứng
phù hợp và rê đến phần
giữa các phân cảnh.
•6 Xóa hiệu ứng chuyển cảnh
bằng cách nhấp chuột phải
vào dấu mũi tên giữa các
phân cảnh và chọn
Remove from Storyboard.
Âm thanh nền
Các bước cơ bản:
• Nhấp và rê chuột vào phần
1
audio ở thanh Timeline để
điều chỉnh thời điểm bắt đầu
hay độ dài của phần âm
3
thanh.
Thanh công cụ
•
*
2
1
Để điều chỉnhThời
âm lượng,
gian
chọn mục Audio, sau đó rê
và kéo thanh ngang ở phần
Audio 1, 2.
Lưu ý:
•
•
•
Nguồn: http://www.techsmith.com/tutorial-camtasiaworking-with-audio-sample-project.html
2
Âm thanh nền được thu đồng thời với
hình ảnh sẽ được hiển thị ở thanh
Timeline.
Nhấp chuột vào dấu hiệu ở đầu thanh
Timeline để tách phần video và audio
trước khi thực hiện điều chỉnh (*)
Nếu muốn thêm phần âm thanh khác
(ngoài âm thanh gốc) vào video, chọn
Tracks để tạo phần Audio 2, 3 ở thanh
Timeline. Sau đó chọn và rê các các
tập tin audio ở Clip Bin hay Library
đến các thanh bổ sung này.
Xuất video
1
Các bước cơ bản:
•1 Vào File chọn Produce
and Share
•2 Chọn định dạng phù
hợp avi, flv, swf, rm,
mov...(tùy theo phương
thức lưu trữ và chia sẻ
video: CD, DVD, Blog,
HD, iphone, web,
YouTube...)
•3 Chọn Next
•4 Xác nhận hoặc điều
chỉnh thông tin về vị trí
lưu trữ video.
• 5 Nhấp chuột vào Finish
2
3
4
Tham khảo
Tham khảo thêm các phần hướng dẫn tại trang
http://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-current.html
Các lưu ý
• Lưu trữ và bảo quản tài liệu gốc (các file âm thanh và
hình ảnh).
• Lưu các file project (sử dụng trong quá trình dựng
phim) theo từng giai đoạn chỉnh sửa.
• Bản video sau khi dựng thường có thời gian ngắn
hơn so với bản gốc. Cần lưu ý đến điều này ở giai
đoạn quay phim để bảo đảm độ dài phù hợp của sản
phẩm cuối.