Üdvözöljük az előadáson

download report

Transcript Üdvözöljük az előadáson

Üdvözöljük az előadáson!
2012. május 22.
Készítette: Ternovszkyné Kutus Katalin
A mozgás
szerepe a terápiában
• A tanulási nehézségek okai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Társadalmi ok
- Szellemi járvány
- Öröklődés
- Nemhez kötöttség
- Lelki okok
- Családi okok
- Érzékszervi okok
- A beszédfejlődés rendellenességei
- Sérülések
- Magatartás
- Az idegrendszer részleges éretlensége (70%!)
- Az iskolai olvasástanítási módszerek
• A tanulási nehézségek kialakulásáért az esetek 65-70
százalékában az idegrendszer alulszervezettsége vagy
hibás szerveződése a felelős.
Az USA-ban élő és dolgozó Carl
Henry Delacato és csoportja
kidolgozott egy mozgásterápián
alapuló módszert amelynek
segítségével le lehet dolgozni ezt a
deficitet. (Delacato módszer)
Carl Henry Delacato
Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógus Delacato
módszerét továbbfejlesztette, új területeket is
bekapcsolt a fejlesztésbe.
Mozgásfejlődés
• A központi idegrendszer érési folyamata és a
mozgásfejlődés egymással szoros egységben
biztosítja az értelem fejlődését.
• A tanulási nehézségek megelőzésében és
terápiájában kiemelt szerepet kap a
mozgásfejlesztés. A mozgás az egyik
legfontosabb eszköz amelynek segítségével
hatni lehet az idegrendszerre.
• A gyermek számára az első kommunikációs
eszköz a mozgás.
• A mozgásra épülnek rá a csak emberre
jellemző kommunikációs eszközök: a beszéd, és
az „írott beszéd”, az olvasás és az írás.
• A mozgás fejlődéséhez szükségesek a külső
környezet ingerei és a mozgás lehetőség is.
• Az idegrendszerben a fejlődés forrása maga a
fejlődő pályák működése.
• A magasabb rendű idegi működések, mint pl. a
beszéd, írás, olvasás a kérgi területeken
zajlanak. A kérgi területek hiányos működése,
szerveződése maga után vonja a beszéd ,az
írás, az olvasás nehézségeit.(Delacato)
• A csecsemőkorban megfigyelhető mozgásbeli
ügyetlenség vagy a mozgásfejlődés nagyobb
eltérése a normális átlagtól az értelmi fejlődés
fogyatékosságát jelezheti.
A terápia
A terápia során a fejlődés már a második ,harmadik
héten beindul.
A terápia hatékonysága több tényezőtől függ:
a) Alapvető tényező a gyermek intellektusa. A
fogyatékos gyerekből nem lehet zsenit faragni
semmilyen módszerrel de a határeseteket a terápia
felhozhatja a normál szférába.
Csak a meglévő adottságok kibontakozását lehet
segíteni.
b) Függ a gyermek hozzáállásától. Együttműködés
esetén gyorsabb a javulás.
c) Meghatározó a szülői magatartás. Támogató (a
túlzott elvárások feladása) vagy gátló (ha azt emlegeti
ami még nem megy) tényező.
d) Iskolai megítélés. (a tanítónő észleli és értékeli a jó
irányú változást) Fontos ,hogy a gyermek ott kapjon
elégtételt ahol a kudarcokat elszenvedte.
A terápia felépítése
• Napi rendszerességgel végezzük a gyakorlatsort.
(Otthon szülői felügyelettel.)
• Az adott feladatok teljesítése után továbblépés a
következő szintre.
• Partnerként kell kezelni a gyermeket ,meg kell nyerni az
ügy számára. (Önmaga iránti felelősség felélesztése.)
• Részletes anamnézis felvétele, a gyermek előéletének
és a család helyzetének ismerete.
• A tréning hatására magatartásváltozás állhat be a
gyermeknél (nyugtalanság, infantilis szokások felvétele,
szülők testi közelségének fokozottabb igénylése).
Előfordulhat regresszió is.
• A tréning során a gyermek a mozgás szempontjából újra
éli életének egy korábbi szakaszát.
• A teljes terápia ideje esetenként változik. (Egy átlagos
eset 4-5 hónap)
Példa
Finommozgások fejlesztése(alapozás)
• Fej emelés háton-és hasonfekvésben, 20-20.
• Tenyerek összedörzsölése ,kézfejek gyúrása (a
kéz érzékelő funkciójának tudatosítása).
• Függeszkedés ,próbálja meg felhúzni magát)
• Talicskázás (20-30m).
• Hasonfekvésben a felsőtest kinyomása 20-szor.
• Vállak felhúzása párosan 20-szor, csak a jobb
váll 20-szor, csak a bal 20-szor ,végül a két váll
felváltva 20-szor.
• Vállkörzés előre: párosan, jobb váll, a bal váll,
felváltva 20-szor.
• Vállkörzés hátra párosan 20-szor, csak a jobb
váll ,csak a bal váll ,felváltva a két váll ,20-szor.
• Ujjak mozgatása egyenként, oldalra 10-10.
• Labda nyomogatása 20-szor.
• Labda átrakása, átdobása az egyik kézből a
másik kézbe 20-szor.
• Labda pattintás a földhöz csuklóból indított
mozgással 20-szor.
• Célbadobás gombóccal ,labdával 20-szor.
• Újságpapír összetépése apró darabokra,
csíkokra, kockákra. Az apró darabokat szórjuk
szét, szedjék össze csipegető mozdulatokkal.
• Szakirodalom:
Kulcsár Mihályné : A tanulás öröm is lehet
(Delacato módszere alapján)
Beszerezhető: Krasznár és Társa
Könyvesbolt Bp. Dési Huber u. 7.
Tel.: 06/3-480-480
www.krasznar-konyv.hu