HelGe-biblioteken - Minabibliotek.se

download report

Transcript HelGe-biblioteken - Minabibliotek.se

HelGe-biblioteken
NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK
Ett samarbete om IT och Medier på
folkbibliotek i Gävleborgs län.
HelGe-biblioteken
Bollnäs
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn





9 huvudbibliotek
25 filialbibliotek
2 bokbussar
6 gymnasiebibliotek
Grundskolebiblioteken i 4
kommuner
helgebiblioteken.se
I vår gemensamma databas kan du söka och
beställa böcker och andra medier från alla våra
bibliotek.
Du får tillgång till ett större mediebestånd och kan
själv välja på vilket bibliotek du vill hämta och
återlämna dina lån.
Vårt gemensamma lånekort gäller på alla HelGebibliotek.
Samarbete om
IT och Medier

Gemensamt biblioteksdatasystem med gemensam server,
mediedatabas och kontoorganisation.

Större mediebestånd: Gemensamt bestånd av böcker,
ljudböcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och andra medier.

Snabba leveranser i ett effektivt transportsystem.

Smidig hantering: Besökarna kan själva välja på vilket
HelGe-bibliotek de vill hämta, lämna och låna medier.
HelGe-bibliotekens
gemensamma organisation
TEKNIK OCH DRIFT
Söderhamn Nära AB
Kommunernas IT-avdelningar
GEMENSAM WEBB
Arbetsgrupp
STYRGRUPP
bibliotekschefer
SYSTEMANSVARIGA
Arbetsgrupp
UPPHANDLING OCH AVTAL
Region Gävleborg
MEDIEGRUPP
Arbetsgrupp
2004
Målformulering

Ett gemensamt biblioteksdatasystem.
 Ett gemensamt lånekort.
 Erbjuda möjligheter för låntagarna att söka
och beställa medier från alla bibliotek i
länet.
 Erbjuda möjligheter för låntagarna att
hämta, lämna och låna på alla bibliotek i
länet.
2004
Målformulering (forts.)

Tillgång till digitala medier via
lånekortsinloggning.
 Enhetliga regler och avgifter på länets
bibliotek.
 Införande av RFID-teknik för ökad
självservice.
2004
Förstudie och förarbete inleds
Fyra arbetsgrupper:
 Katalogens utformning och struktur
 Gemensamma låneregler
 Ekonomi
 Teknisk utveckling
2005
Sex kommuner kvar
Tre kommuner med biblioteksdatasystemet
LIBRA går samman.
Gävle högskolebibliotek tackar nej till att
medverka.
Ny förstudie avseende sju BOOK-IT
bibliotek. Alla biblioteken har bibliografisk
service.
Gävle stadsbibliotek hoppar av samarbetet.
2006
HelGe bildas
Politiska beslut i sex kommuner.
Region Gävleborg blir ekonomisk samordnare
Offerter tas in och avtal sluts.
Finansiering genom bidrag från länsstyrelsen,
landstinget och Statens Kulturråd.
Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal.
Konverteringar genomförs hösten 2006.
2007
Organisationen tar form

En organisation skapas:
styrgrupp – arbetsgrupp – samordnare

Upphandling av transportsystem

Utformning av gemensamt lånekort

Inköp av domänen helgebiblioteken.se
2008
HelGe OPAC

Gemensam OPAC färdigställs

Gemensam utvecklingsdag för all personal
Hur går vi vidare?

LIBRA-biblioteken (tre kommuner) på väg
in i HelGe
2009
HelGe växer

April-maj: konvertering av Ljusdals och
Hudiksvalls kataloger

Juni-oktober: Ovanåker lägger in sitt bestånd
manuellt

September: Mediegrupp och webbgrupp bildas

November-december: Utvärdering av samarbetet
Lånesamarbetet idag

HelGe-biblioteken = ett bibliotek med ett
gemensamt mediebestånd

Samordnade låneregler

Gemensam reservationskö

Gemensamt lånekort
Fördelar med gemensam katalog
För biblioteksanvändarna
 Ett större utbud av medier
 Mediebeståndet i regionen samlat
 Reservera och välj hämtställe
 ”Mitt konto” ger samlad information om lån
 Underlättar för de som är låntagare vid flera
bibliotek – Många är det!
Fördelar med gemensam katalog
Server och drift

Minskade kostnader vid inköp av ny server

Drift och uppgraderingar sköts centralt
Fördelar med gemensam katalog
Systemadministration

Samarbete kring administration av systemet

Minskade kostnader

Samverkan kring fortbildning

Starkare part i förhandlingar
Utvecklingsområden

Samordnade inköp
 Flytande mediabestånd
 Gemensam webb
 Dela på specialkompetens – ”flytande
personal”
 Utbilda nyckelpersoner
 Gemensam marknadsföring
Statistik

1 290 000 böcker och annan media
 1 170 000 utlån

60 000 webblån

22 000 webbeställningar

99 000 besök i webbkatalogen
Ekonomi
Kostnader – 2,6 milj 2009
 Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal
 Region Gävleborg sluter avtal med våra
leverantörer
 Region Gävleborg fakturerar de ingående
kommunerna
 ”Mer för pengarna”

Fördelar med gemensam katalog
”Goodwill” för biblioteken

Biblioteksfrågorna synliggörs

Biblioteken ses som föregångare i
kommunerna

Katalogen blir grund för utökat samarbete
Vad krävs för att samarbetet
ska fungera?

Gemensam grundinställning
 Se resurser som gemensamma
 Användarperspektiv
 Beredskap på att kompromissa
 En pågående process
 Tid och engagemang
 Fokus i arbetet ändras
Tack för oss!
www.helgebiblioteken.se
HelGe-biblioteken
NIO KOMMUNER – ETT BIBLIOTEK
Ett samarbete om IT och Medier på
folkbibliotek i Gävleborgs län.
HelGe-biblioteken
Bollnäs
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn





9 huvudbibliotek
25 filialbibliotek
2 bokbussar
6 gymnasiebibliotek
Grundskolebiblioteken i 4
kommuner
helgebiblioteken.se
I vår gemensamma katalog kan du söka och
beställa böcker och andra medier från alla våra
bibliotek.
Du får tillgång till ett större mediebestånd och kan
själv välja på vilket bibliotek du vill hämta och
återlämna dina lån.
Vårt gemensamma lånekort gäller på alla HelGebibliotek.
Samarbete om
IT och Medier

Gemensamt biblioteksdatasystem med gemensam server,
katalog och kontoorganisation – kostnadseffektiv lösning.

Större mediebestånd: Gemensamt bestånd av böcker,
ljudböcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och andra medier.

Snabba leveranser i ett effektivt transportsystem.

Smidig hantering: Besökarna kan själva välja på vilket
HelGe-bibliotek de vill hämta, lämna och låna medier.
HelGe-bibliotekens
gemensamma organisation
TEKNIK OCH DRIFT
Söderhamn Nära AB
Kommunernas IT-avdelningar
GEMENSAM WEBB
Arbetsgrupp
STYRGRUPP
bibliotekschefer
SYSTEMANSVARIGA
Arbetsgrupp
UPPHANDLING OCH AVTAL
Region Gävleborg
MEDIEGRUPP
Arbetsgrupp
2004
Målformulering

Ett gemensamt biblioteksdatasystem.
 Ett gemensamt lånekort.
 Erbjuda möjligheter för låntagarna att söka
och beställa medier från alla bibliotek i
länet.
 Erbjuda möjligheter för låntagarna att
hämta, lämna och låna på alla bibliotek i
länet.
2004
Målformulering (forts.)

Tillgång till digitala medier via
lånekortsinloggning.
 Enhetliga regler och avgifter på länets
bibliotek.
 Införande av RFID-teknik för ökad
självservice.
2004
Förstudie och förarbete inleds
Fyra arbetsgrupper:
 Katalogens utformning och struktur
 Gemensamma låneregler
 Ekonomi
 Teknisk utveckling
2005
Sex kommuner kvar
Tre kommuner med biblioteksdatasystemet
LIBRA går samman.
Gävle högskolebibliotek tackar nej till att
medverka.
Ny förstudie avseende sju BOOK-IT
bibliotek. Alla biblioteken har bibliografisk
service.
Gävle stadsbibliotek hoppar av samarbetet.
2006
HelGe bildas
Politiska beslut i sex kommuner.
Region Gävleborg blir ekonomisk samordnare
Offerter tas in och avtal sluts.
Finansiering genom bidrag från länsstyrelsen,
landstinget och Statens Kulturråd.
Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal.
Konverteringar genomförs hösten 2006.
2007
Organisationen tar form

En organisation skapas:
styrgrupp – arbetsgrupp – samordnare

Upphandling av transportsystem

Utformning av gemensamt lånekort

Inköp av domänen helgebiblioteken.se
2008
HelGe OPAC

Gemensam OPAC färdigställs

Gemensam utvecklingsdag för all personal
Hur går vi vidare?

LIBRA-biblioteken (tre kommuner) på väg
in i HelGe
2009
HelGe växer

April-maj: konvertering av Ljusdals och
Hudiksvalls kataloger

Juni-oktober: Ovanåker lägger in sitt bestånd
manuellt

September: Mediegrupp och webbgrupp bildas

November-december: Utvärdering av samarbetet
Lånesamarbetet idag

HelGe-biblioteken = ett bibliotek med ett
gemensamt mediebestånd

Samordnade låneregler

Gemensam reservationskö

Gemensamt lånekort
Fördelar med gemensam katalog
För biblioteksanvändarna
 Ett större utbud av medier
 Mediebeståndet i regionen samlat
 Reservera och välj hämtställe
 ”Mitt konto” ger samlad information om lån
 Underlättar för de som är låntagare vid flera
bibliotek – Många är det!
Fördelar med gemensam katalog
Server och drift

Minskade kostnader vid inköp av ny server

Drift och uppgraderingar sköts centralt
Fördelar med gemensam katalog
Systemadministration

Samarbete kring administration av systemet

Minskade kostnader

Samverkan kring fortbildning

Starkare part i förhandlingar
Utvecklingsområden

Samordnade inköp
 Flytande mediabestånd
 Gemensam webb
 Dela på specialkompetens – ”flytande
personal”
 Utbilda nyckelpersoner
 Gemensam marknadsföring
Statistik

1 290 000 böcker och annan media
 1 170 000 utlån

60 000 webblån

22 000 webbeställningar

99 000 besök i webbkatalogen
Ekonomi
Kostnader – 2,6 milj 2009
 Kostnaderna fördelas utifrån invånarantal
 Region Gävleborg sluter avtal med våra
leverantörer
 Region Gävleborg fakturerar de ingående
kommunerna
 ”Mer för pengarna”

Fördelar med gemensam katalog
”Goodwill” för biblioteken

Biblioteksfrågorna synliggörs

Biblioteken ses som föregångare i
kommunerna

Katalogen blir grund för utökat samarbete
Vad krävs för att samarbetet
ska fungera?

Gemensam grundinställning
 Se resurser som gemensamma
 Användarperspektiv
 Beredskap på att kompromissa
 En pågående process
 Tid och engagemang
 Fokus i arbetet ändras
Tack för oss!
www.helgebiblioteken.se