Avd 6 Karlskoga lasarett

Download Report

Transcript Avd 6 Karlskoga lasarett

Ortopedavd 6 Karlskoga lasarett
Vårt arbetssätt
Patientnärmre vård
Att identifiera och förebygga fall
samt rapportera vidare till nästa vårdgivare
Vårdrutin togs fram av
arbetsgrupp bestående av
ssk och usk
Målsättning
 Förebygga fallolyckor på avdelningen
 Samtliga patienter med risk för fall enligt
bedömning med senior alert ska ha
dokumenterade åtgärder insatta i förbyggande
syfte
 Alla fallolyckor ska registreras i platina (=
avvikelserapport) och särskild checklista ska
fyllas i
Fallgruppens ansvar
 Ta fram utdata från kvalitetsregistret senior alert
 Titta på antalet patienter 65 år och äldre med risk
för fall och hur många av dessa som hade
åtgärder insatta
 Täckningsgrad = antal vårdtillfällen 65 år och
äldre och hur många av dessa har fått en
riskbedömning.
 Journalgranska varje fallhändelse och titta på om
relevanta åtgärder är ordinerade
Patienten anländer
 Riskbedömning av undersköterska och
sjuksköterska
 Vårdteamet kring den enskilde patienten
planerar, åtgärdar och utvärderar gjorda
omvårdnadsinsatser tre ggr/dygn
Våra åtgärder
GENERELLA ÅTGÄRDER
Riskbedömning
Hjälpmedel
Omgivningsanpassning
Stimulera till aktivitet
Regelbundna måltider/näringsrik kost
INDIVIDUELLA ÅTGÄRDER
Extra tillsyn
Höftskyddsbyxa
Larmmatta
Omgivningsanpassning
Hjälpmedel
Specialanpassad kost/näringsdrycker
Stimulera till aktivitet
Individuell träning
GENERELLA ÅTGÄRDER
Riskbedömning
Hjälpmedel
Omgivningsanpassning
Stimulera till aktivitet
Regelbundna måltider/näringsrik kost
AKUTA ÅTGÄRDER
Smärtlindring
vård och behandling
Ny riskbedömning/åtgärder
Läkemedelsöversyn
Avvikelserapportering
Ifyllande av checklista
Extra tillsyn
INDIVIDUELLA ÅTGÄRDER
Extra tillsyn
Höftskyddsbyxa
Larmmatta
Omgivningsanpassning
Hjälpmedel
Specialanpassad kost/näringsdrycker
Stimulera till aktivitet
Individuell träning
GENERELLA ÅTGÄRDER
Riskbedömning
Hjälpmedel
Omgivningsanpassning
Stimulera till aktivitet
Regelbundna måltider/näringsrik kost