Zákon poptávky a nabídky

download report

Transcript Zákon poptávky a nabídky

Zákony trhu
Zákon poptávky a nabídky
• Poptávka –zájem o určité služby a zboží
– Individuální(jeden kupující po jednom druhu zboží)
– Dílčí(skupina po určitém druhu zboží) – pro ekonomii nejdůležitější
– Agregátní(poptávka všech lidí v určitém státě po všech druzích
zboží)
• Nabídka – zájem o prodej určitého zboží či služby
– Individuální
– Dílčí - pro ekonomii nejdůležitější
– Agrerátní
• S rostoucí cenou roste i nabídka zboží = zákon nabídky
• S rostoucí cenou klesá poptávka po zboží = zákon poptávky
Nabídka
Graf nabídky
Q = quantity = množství zboží S = supply = nabídka P = price = cena D = demand = poptávka
• Faktory ovlivňující nabídku
– Cena
– Náklady výroby a obchodu
– Změny vnějších podmínek podnikání
– Změny kapitálové výnostnosti
Poptávka
• Graf poptávky
• Faktory ovlivňující poptávku
–
–
–
–
–
Cena
Demografické změny
Změna velikosti důchodů(mzdy, renty, úroky..)
Změny v preferencích (zvyky, móda, potřeby…)
Změny cen jiných zboží
• Substituty – zboží, které může nahradit zboží sledované
hrušky – jablka
• Komplementy – jiné zboží, které doplňuje při použítí zboží sledované
auto - benzín
Vztah poptávky a nabídky
• Neustálý vzájemný vztah = interakce
E = rovnovážná situace = vše, co se vyrobí, se také
prodá
Ideální situace
Výrobce ví, jaká je ideální cena a jaké množství má
vyrobit
Kupující ví dopředu, že zboží bude potřebovat
Úkoly
1. sestrojte graf nabídky a poptávky po
dámských botách a určete cenu, při které se
nabízené a poptávané zboží vyrovnají
cena
Poptávané
množství v
párech bot
Nabízené
množství bot v
párech
500
8000
500
1000
5000
1000
2000
2500
2500
3000
1000
5000
4000
500
8000
• Výrobci dali příliš nízkou cenu
= nedostatek zboží
• Výrobci dali příliš vysokou cenu
= zboží je nadbytek
PŘEVIS POPTÁVKY
PŘEVIS NABÍDKY
2. Pomocí tabulky odpovězte na tyto úkoly(při ceně 150 Kč za 1 kus sluchátek k hudebnímu
přehrávači):
a. Kolik sluchátek dodají firmy na trh
b. kolik sluchátek budou chtít spotřebitelé koupit
c. kolik činí rozdíl mezi nabízeným a poptávaným zbožím
d. zda vznikne přebytek nebo nedostatek zboží
e. jak se v nejbližší době pravděpodobně změní cena
f. pro koho je výhodná cena 225 Kč
g. Při jaké ceně bude na trhu rovnováha
h. při jaké ceně budou chtít spotřebitelé koupit 8000 ks nedostatek zboží
e. jak se v nejbližší době pravděpodobně změní cena
f. pro koho je výhodná cena 225 Kč
g. Při jaké ceně bude na trhu rovnováha
Cena sluchátek
Poptávka (v ks)
MP3
Nabídka (v ks)
100
9000
3000
125
8000
4000
150
7000
5000
175
6000
6000
200
5000
7000
225
4000
8000
250
3000
9000