Ampul Parlaklığını Değiştirme (5.sınıf) sunu

Download Report

Transcript Ampul Parlaklığını Değiştirme (5.sınıf) sunu

ELEKTRİK
Bana ne
oluyor?
Ampul gibi
yanıyorum.
Basit Elektrik
Devresi
Birleştirilir
Açar ve kapar
Devre Elemanı
Bağlantı kablosu
Anahtar
Olabilir
Ampul
Işık
verir
Pil
Yerleştirilir
Yerleştirilir
Duy
Pil yatağı
Ampul
Duy
Pil
Pil yatağı
Anahtar
Kablo
Bu elektrik devresindeki ampulün parlaklığını nasıl değiştirebiliriz?
Devrede pil sayısını artırırsak ne olur?
Daha fazla enerji gelir ve böylelikle ampulün parlaklığı artar.
Devrede ampul sayısını artırırsak ne olur?
Ampul sayısının artmasıyla enerji ampuller arası paylaşılır.
Böylelikle ampulün parlaklığı düşer.
Ampulün parlaklığını etkileyen değişkenler nelerdir?
Ampulün
parlaklığını
etkileyen
değişkenleriz
bizler.
1.
2.
3.
Pil sayısının
artması
veya
azalması.
Bizim
sayımız
artarsa
parlaklığımı
z düşer.
Sayımız
azalırsa
artar.
Ampul
sayısının
artması
veya
azalması.
Bizlerin sayısı artarsa ampulü
daha parlak yakarız. Sayımız
azalırsa gücümüzde azalır
ampulün parlaklığı da düşer.
Ampul sayısının değiştirilmesinde değişkenler nelerdir?
Bağımlı değişken. Bağımsız değişken. Kontrol edilen değişken.
Ampul parlaklığı
Ampul sayısı
Pil sayısı
Pil sayısının değiştirilmesinde değişkenler nelerdir?
Bağımlı değişken Bağımsız değişken Kontrol edilen değişken
Ampul parlaklığı
Pil sayısı
Ampul sayısı
Sizce bu adam şimdi ne yapacak biliyor musunuz?
Adam ampulü yakmış. Demek ki evimizdeki elektrik düğmesi de bir devre
anahtarıdır.
Peki, ampulün nasıl yandığını biliyor musunuz?
Elektriği ileten kablo nerden geçer biliyor musunuz?
Kablo
Duvardan geçen kablo yardımı ile
ampule elektrik ulaşır ve ampul yanar.
Bakalım nelerin ismini biliyoruz.
D
S
K
M
E
K
A
M
P
U
L
Ö
P
L
Ş
U
K
Ş
E
K
A
Ö
D
M
İ
E
M
Ö
H
R
G
Ğ
L
Z
U
C
L
M
N
Y
L
Y
T
F
Ö
K
Y
Z
Y
A
N
A
H
T
A
R
L
Ç
Ş
L
Aşağıdaki
kelimeleri yandaki
tablodan bulunuz?
Pil yatağı
Kablo
Ampul
Anahtar
A
N
U
E
L
E
K
T
R
İ
K
Ğ
Elektrik
T
K
Ş
H
Ç
D
R
S
Z
K
A
T
A
S
T
K
A
B
L
O
D
Z
E
A
Ğ
L
N
J
V
F
P
İ
L
O
S
S
I
M
L
F
B
N
C
I
L
R
Ş
G
Ğ
K
L
İ
S
İ
M
İ
K
O
L
Ş
Pil
Duy
Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
anahtar
1. Basit elektrik devresini ………………
ile açıp kapatırız.
pil yatağına yerleştiririz.
2. Pili devreye kolay bağlayabilmek için pili, ……………….
pil pil gibi elektrik enerjisi kaynağına ihtiyaç vardır.
3. Bir elektrik devresinde ………
bağlantı kablosu ile bağlarız.
4. Devre elemanlarını birbirine ………………………
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümleler doğru ise D, yanlış ise Y harfini
kutucuklara yazınız.
1. Ampul, basit elektrik devresindeki pilin enerjisini ışık enerjisi olarak tüketir.
D
Y
2. Basit elektrik devresindeki yan yana bağlı ampul sayısı artsa da ampullerin
parlaklığı değişmez.
D
Y
3.Basit elektrik devresindeki yan yana bağlı pil sayısı arttıkça ampullerin
parlaklıkları aynı kalır.
D
Y