sprzedaz-w-ngo_28-30-11-2012_cz

Download Report

Transcript sprzedaz-w-ngo_28-30-11-2012_cz

Sprzedaż w NGO – działalność odpłatna i gospodarcza

Cz.2

Robert Badurek Teresa Zagrodzka 28-30 listopada 2012, Konstancin-Jeziorna

Agenda • Aspekty biznesowe podejmowania i prowadzenia działalności (odpłatnej i gospodarczej) • Tworzenie planu działalności biznesowej • Sprzedaż

Jak przygotować się do prowadzenia biznesu

• Jak to zrobić – czy wyobrażaliście sobie, jak będziecie prowadzić działalność

odpłatną/gospodarczą

jakie macie obawyczego nie wiecie, a chcielibyście wiedzieć zanim zacznieciejakie macie już doświadczenia w tym zakresiejakie po kolei kroki podjęliście podczas zakładania działalności

gospodarczej

Jak przygotować się do prowadzenia biznesu

• Poznaj co to za zwierzę, ten „biznes” – na czym TO polega - co chcemy osiągnąć prowadząc „biznes” – jakie są pozytywy z prowadzenia biznesu, a jakie negatywy – dlaczego jedni odnoszą sukcesy, a inni nie

Jak przygotować się do prowadzenia biznesu

• Założenie biznesu jako projekt – co to jest projekt i czym odróżnia się od bieżącej działalności

tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub rezultatu

– ma dobrze określony początek i koniec – w jego wyniku otrzymujemy konkretny rezultat – rezultat każdego projektu jest „wyjątkowy”

Jak przygotować się do prowadzenia biznesu

• Założenie biznesu jako projekt – magiczny trójkąt zarządzania projektem Czas PROJEKT Koszt – sukces projektu: • w ramach ustalonego zakresu • w ramach oszacowanego budżetu Zakres • zgodnie z harmonogramem • ryzyka są zarządzone

Jak przygotować się do prowadzenia biznesu

1.

2.

3.

4.

Zakres działalności a) wymyślamy CO to będzie za działalność, JAK będziemy ją prowadzić, DLA KOGO świadczyć usługi/sprzedawać swoje wyroby, z KIM chcemy to zrobić (CANVAS) b) analizujemy mocne i słabe strony swojego przedsięwzięcia (SWOT) Budżet a) liczymy koszty: ILE pieniędzy potrzebujemy, NA CO i KIEDY chcemy je przeznaczyć b) liczymy oczekiwane przychody: ILE chcemy zarobić, NA CZYM i KIEDY Ryzyka a) identyfikujemy ryzyka i planujemy odpowiedzi na nie (ZESTAWIENIE SZANS I ZAGROŻEŃ, REJESTR RYZYK) Plan prac a) zbieramy zakres, budżet, ryzyka b) podejmujemy decyzję o formie org.-prawnej naszej działalności c) planujemy działania organizacyjne: Z KIM, GDZIE, CO, JAK, KIEDY (BIZNESPLAN) d) rejestrujemy działalność e) pozyskujemy środki finansowe

Jak przygotować się do prowadzenia biznesu

5.

6.

7.

8.

Zbierz zasoby potrzebne do zrealizowania planu a) współpracownicy b) miejsce pracy c) materiały, narzędzia, media, d) wiedza i umiejętności (jak produkować, jak sprzedawać, jak dostarczać, jak kalkulować koszty, jak rejestrować przychody) Przygotuj start prac Rób to (czy każdy wie za co odpowiada, czy każdy zna swoje zadania, czy jest osoba zarządzająca całością działalności) Sprawdzaj jak to idzie: a) gromadź podstawowe informacje: raporty sprzedaży (tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne), raporty zysków lub strat b) badaj kondycję sprzedaży – „nie mierzysz, nie zarządzasz”.

c) aktualizuj rejestr ryzyk 9.

Usprawniaj (jakie jeszcze usługi można świadczyć, jakie nowe wyroby, jak to robić taniej lub szybciej, czy gdzieś można coś podpatrzyć/nauczyć się więcej i potem to zastosować).

10. Motywuj (dobra atmosfera w pracy, dobra komunikacja, podwyżki wynagrodzeń w miarę możliwości, ocena wyników pracy).

Ćwiczenie 1

Zakładam mój mały biznes - przedstawić pomysł na prostą działalność, odpłatną lub gospodarczą, zgodnie z dostarczonym schematem (model CANVAS biznesplan) – przykłady ciekawych, prostych biznesów do natychmiastowego uruchomienia • http://www.wprost.pl/ar/84532/33-pomysly-na-biznes/ • • • • http://mambiznes.pl/artykuly/lista/id/1/pomysl_na_biznes http://pomyslynabiznes.eu/ http://franchising.pl/abc-franczyzy/3811/jak-wybrac-najlepszy-pomysl biznes/ http://adelfi.pl/index.php/aktualnosci/81-proste-pomysy-na-zarabianie warsztaty-z-ekonomi-spoeczn-w-eku

Ćwiczenie 1

• Przykłady polskich ciekawych, prostych biznesów do natychmiastowego

uruchomienia – – – – – – – – – – – – Warsztat małej poligrafii i introligatorstwa (proste prace polegające na sklejaniu, składaniu teczek, standów papierowych, pudełek tekturowych, itp.) Catering – przygotowywanie posiłków, prowadzenie stołówki Warsztat krawiecki, szwalnia Warsztat remontowo – budowlany (proste prace remontowo–budowlane, tynkowanie, malowanie, zakładanie płyt gips-karton) Warsztat stolarski (proste meble, elementy stolarki budowlanej z wykorzystaniem różnych gatunków drewna oraz płyt, oklein i innych) Warsztat ślusarsko – spawalniczy (wykonywanie konstrukcji stalowych, ogrodzeń, balustrad oraz doraźne remonty elementów metalowych.

Pralnia chemiczna Usługi porządkowe (sprzątanie klatek schodowych, pomieszczeń biurowych i mieszkań prywatnych, porządkowanie terenów zielonych).

Hostel, hotel, pensjonat Biuro tłumaczeń Tworzenie stron internetowych Prowadzenie szkoleń

Ćwiczenie 1

• Przykłady polskich ciekawych, prostych biznesów do natychmiastowego

uruchomienia www.charaktery.ekonomiaspoleczna.pl

Ćwiczenie 1

Business Model Canvas Przedsięwzięcie: 8. Kluczowi partnerzy 7. Główne działania/procesy

Kim są nasi kluczowi partnerzy?

Kim są nasi kluczowi dostawcy?

Jakie zasoby możemy pozyskać od partnerów?

Jakie działania wykonują partnerzy?

Jakich działań wymaga nasza propozycja wartości, kanały sprzedaży, obsługa klientów, źródła przychodów?

6. Zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu Sporządzone dla: 2. Unikalna propozycja wartości Sporządzone przez: 4. Sposób obsługi klientów Data: Wersja: 1. Docelowe grupy klientów

Jaką wartość dajemy klientowi?

W rozwiązaniu jakich problemów pomagamy klientowi?

Jakie potrzeby klienta spełniamy?

Jakie pakiety produktów/usług chcemy zaoferować poszczególnym grupom klientów?

Jakiego rodzaju relacji/obsługi oczekują od nas docelowe grupy klientów?

Ile nas to będzie kosztowało?

3. Kanały dotarcia do klientów (kanały sprzedaży)

Dla kogo tworzymy naszą wartość?

Kto będzie naszym klientem?

9. Struktura kosztów

Jakich zasobów wymaga nasza propozycja wartości, kanały sprzedaży, obsługa klientów, źródła przychodów?

Poprzez jakie kanały będziemy docierali do klientów?

Które kanały są efektywne kosztowo?

5. Źródła przychodów

Jakie są najważniejsze koszty związane z modelem naszego działania?

Które zasoby są najdroższe?

Które działania są najdroższe?

Za które wartości nasi klienci będą najbardziej skłonni zapłacić?

Za co i jak oni obecnie płacą, a jak by chcieli płacić?

Ile pojedyncze źródła przychodów wnoszą wkładu do przychodów ogółem?

Ćwiczenie 2

Zestawienie szans i ryzyk dla mojej sprzedaży – przedstawić w odniesieniu do przykładów biznesów z Ćwiczenia 1

SZANSE RYZYKA

Tworzenie planu działalności biznesowej

• Biznesplan – od czego zacząć?

– jakie są potencjalne trudności w tworzeniu biznes planu dla naszej działalności?

– co to takiego jest i po co się go tworzy?

– jak jest zbudowany?

Tworzenie planu działalności biznesowej

• Co to jest biznesplan?

– to plan gospodarczy, przedstawiający koncepcję rozwoju ekonomicznego organizacji oraz wynik końcowy – ujawnia słabe i mocne strony pomysłu, sprawdza jego realność, ułatwia organizacji osiągnąć wyznaczony cel – jest niezbędny w przypadku wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej, może być także opracowywany na potrzeby własne organizacji

Tworzenie planu działalności biznesowej

• Budowa biznesplanu – streszczenie – opis przedsiębiorstwa i branży – opis inwestycji – plan sprzedaży i marketingu – plan zarządzania i działania – plan finansowy – podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia – załączniki.

Ćwiczenie 3

Tworzę biznesplan – wypełnić biznesplan dla danego biznesu z Ćwiczenia 1 w obszarach wybranych spośród poniższych tematów: 1. Wizja, misja i cele do osiągnięcia oraz analiza SWOT 2. Inwestycja, plan sprzedaży i marketingu (w tym scenariusze ) 3. Plan zarządzania i działania 4. Plan finansowy

Tworzenie planu działalności biznesowej

• Przykładowe biznesplany http://atlas.ekonomiaspoleczna.pl/x/734020;jsessionid=924EE94506DEB74D71A1 16AC8703AD66 http://www.olimpiada.org.pl/doc/praca_biznes,plan.pdf

http://list.ovh.org/biznes.html

http://www.ipo.pl/biznes_plany/przykladowe_biznes_plany http://www.vii lo.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:przykladowy -biznes-plan&catid=34:przedsiebiorczosc&Itemid=50

Podsumowanie

• Kluczowe informacje nt. aspektów prawno-księgowych • Kluczowe informacje nt. aspektów biznesowych, sprzedaży, tworzenia biznesplanu • Pytania i odpowiedzi • Test wiedzy • Ankiety oceny szkolenia

DZIĘKUJEMY