Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulaması nasıl yapılır?

Download Report

Transcript Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulaması nasıl yapılır?

TARIMSAL
ÜRÜNLERDE İHRACAT
İADELERİ
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Tarımsal Ürün İhracatı yapan
firmalara sağlanan bir tür devlet
yardımıdır.
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
uygulamasının amacı
Ülkemizin tarımsal ürünlerinin
uluslararası piyasalarda rekabet
gücünün ve ihracat potansiyelinin
artırılmasıdır.
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?
İhracatçılar / İmalatçılar
İhracat Bağlantılı
Tarımsal Üretim
Sözleşmesi yapmış
üreticiler
4
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
uygulaması nasıl yapılır?
Para Kredi Koordinasyon Kurulunca
yayımlanan Tebliğler ve Ekonomi
Bakanlığının bu tebliğlere bağlı kalarak
hazırladığı Uygulama Usul ve Esasları
çerçevesinde.
5
Tarımsal Ürünlerde İhracat
İadesi yardımları hangi ürünleri
kapsar?
6
2012/02 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINSA İADEDEN YARARLANAN ÜRÜNLER (01.01.2012/31.12.2012)
SIRA
NO
MADDE ADI
1 BUKET YAPMAYA ELVERİŞLİ VEYA SÜS AMACINA UYGUN CİNSTEN ÇİÇEKLER VE TOMURCUKLAR
2 SEBZELER (PİŞİRİLMEMİŞ, BUHARDA VEYA SUDA KAYNATILARAK PİŞİRİLMİŞ) (DONDURULMUŞ)
3 KURUTULMUŞ SEBZELER (BÜTÜN HALDE, KESİLMİŞ, DİLİMLENMİŞ, KIRILMIŞ VEYA TOZ HALİNDE, FAKATBAŞKA ŞEKİLDE
HAZIRLANMAMIŞ)
4 MEYVELER VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (PİŞİRİLMEMİŞ, BUHARDA VEYA SUDA KAYNATILARAK PİŞİRİLMİŞ, DONDURULMUŞ )
5 DONDURULMUŞ MEYVE VE SEBZE İLE MEYVE VE SEBZE İŞLEME SANAYİİNE DAYALI GIDA MADDELERİ
6 BAL
7 REÇEL, JÖLE, MARMELAT,MEYVE VEYA SERT KABUKLU MEYVE PÜRELERİ VEYA PASTLARI,PEKMEZ
8 MEYVE SULARI (ŞEKER KATKISIZ YÜZDE YÜZ MEYVE SULARI ŞEKER KATKISIZ KONSANTRE MEYVE SULARI (BRİX DEĞERİ EN AZ %64))
9 ZEYTİNYAĞI
10 HAZIRLANMIŞ VEYAKONSERVE EDİLMİŞ BALIKLAR
11 KÜMES HAYVANLARI ETLERİ
12 YUMURTA
13 KÜMES HAYVANLARI ETİNDEN, SAKATATINDAN YAPILMIŞ SOSİSLER VE BENZERİ ÜRÜNLER İLE KÜMES HAYVANLARI ETİNDEN
HAZIRLANMIŞ VEYA KONSERVE EDİLMİŞ ÜRÜNLER
14 ÇİKOLATA VE KAKAO İÇEREN GIDA MÜSTAHZARLARI
15 BİSKÜVİLER, GOFRETLER, KEKLER
16 MAKARNALAR
(*)
ZEYTİNLER (TESCİLLİ MARKA İLE İHRAÇ EDİLENLER)
(**)
ZEYTİNYAĞLARI (TESCİLLİ MARKA İLE İHRAÇ EDİLENLER)
BAL (TESCİLLİ MARKA İLE İHRAÇ EDİLENLER)
Bu kalemlerin dışında
kalan bazı .ürünlere de
dönemsel olarak teşvikler
verilebilmektedir!!
8
BAŞVURU DOSYALARININ
HAZIRLANMASI !!
İLK BAŞVURU DOSYASI
(Her Uygulama Dönemi İçin Bir Kez Hazırlanır)
 Dilekçe
 Taahhütname
ve Temliknameler
 Ticaret Sicil Gazetesi
 İmza Sirküleri
 Vergi Mükellefiyet Belgesi
 Nüfus Fotokopileri
10
FİRMA ANTETİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İZMİR
…../…./…….
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin ........./..... sayılı Tebliğ ile
ilgili ilk başvuru evraklarımız ekte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
EKLİ BELGELER:
1-Taahhütname ve Temliknameler
2-Ticaret Sicil Gazetesi
3-İmza Sirküleri
4-Vergi Mükellefiyet belgesi
5-Nüfus Fotokopileri
YETKİLİ
İMZA-KAŞE
HER BAŞVURU İÇİN HAZIRLANACAK DOSYA
(Zorunlu Belgeler)
 Dilekçe
 Gümrük
Beyannamesi (3/8,3 Asıl
İhracatçı Nüshası)
 Fatura (Asıl Nüsha)
 Bu Belgelerin Okunaklı Fotokopileri
12
Bunların Dışında Belirli Ürün Gurupları İçin
Gerektiğinde İstenebilecek Belgeler.

Kapasite Raporu
 Tarım Bakanlığı Üretim İzin Belgesi
 Durum Tespit Tutanağı
 Organik Ürün Sertifikası
13
Diğer Karar’lar İçin İstenebilecek Belgeler
Üretici Kayıt Defteri (Veya Taahhütname)
 Müstahsil Belgesi (Veya Ticaret Borsasından
Tescilli Alım Satım Beyannamesi Ya da Vergi
Dairesi Onaylı Muhtasar Beyanname)
 Global GAP Belgesi

14
FİRMA ANTETİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İZMİR
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin ........./..... sayılı Tebliği
kapsamında, gerçekleştirmiş olduğumuz ihracatlar için hakedişlerimizin hesaplanarak
T.C. Merkez Bankası ....................... Şubesi’ne gönderilmesi hususunda gereğini arz
ederim.
YETKİLİ
İMZA-KAŞE
Başvuru Evrakının;
Kayıt Tarihi
------Sayısı
--------
GB TARİH
GB TESCİL NO
TEBLİĞ NO
GB TESCİL NO
GB TARİH
Toplam Adet:
Toplam Adet:
Belgeleri Firma Adına Teslim Eden Kişinin
Teslim Alan Birlik Personelinin
Adı Soyadı
..............................
Adı Soyadı
..............................
İmzası
İmzası
Teslim Tarihi
:
:
:
......../......../............
:
..............................
: ..............................
Üye olunan İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine fiili ihraç tarihinden
itibaren 1 yıl içerisinde gerekli
belgelerle başvuru yapılabilir.!!!
16
İhracat İadeleri Nasıl Hesaplanır?
 Gümrük Beyannamesi üzerindeki net
ağırlık ve istatistiki kıymet değerleri
kullanılarak iki şekilde hesaplama yapılır.
 Hesaplamada, tebliğde her ürün için
belirlenmiş bulunan;
-İade Miktarı
-Miktar Barajı
-Azami Ödeme Oranı kullanılır.
17
İade Miktarı:Bir birim için yapılacak
ödeme miktarıdır.
Miktar Barajı:İhracatın ne kadarının
iadeden yararlanacağını gösteren orandır.
Azami Ödeme Oranı:İhracat bedeli
dikkate alınarak ödenecek maksimum iade
miktarını gösteren orandır..
18
2010/10 SAYILI TEBLİĞ
19
20
21
22
23
Örnek hesaplama
1-) Net Ağırlık x İade Miktarı x Miktar Barajı
x DİİB /1000=Hakediş
79.800,00 x 75 x 1 x 0,97/ 1000=5.805,45$
2-) İstatistiki Kıymet x Miktar Barajı x Azami
Ödeme Oranı x DİİB=Hakediş
94.507,52 x 1 x 0,08 x 0,97=7.333,78$
Firmanın alacağı iade 5.805,45$’ dır.
24
FİRMALARDAN GÜNCEL BORÇ
BELGELERİ İSTENİR!!!
25
İhracatçı Birlikleri
Hakediş
Merkez Bankası
Mahsup
Ödeme
Vergiler , SSK Primleri,Haberleşme
Giderleri,Enerji Giderleri,TMSF Banka Borçları
26
Sözleşmeli Tarım
İhracatçı ile Üretici arasında hazırlanan bir
sözleşme dahilinde üretimin yapıldığı ve
nihai mamülün ihracından sonra
ihracatçının ve üreticinin belli oranlarda
ihracat idesinden yararlandığı bir
uygulamadır.
27
Bu uygulamadan
iade listesindeki ilk
6 maddede yer
alan ürünler
yararlanabilir.
28
Sözleşmeli Tarım
Uygulamasından Yararlanmak
İçin Üretici İle İhracatçı
Arasında Bir Sözleşme
İmzalanmalıdır
29
ARAZİ
TAHMİNİ
ÜRETİM
SÖZLEŞME
TARİHİ
EKİLECEK
ÜRÜN
İHRACATÇI
BİLGİLERİ
SÖZLEŞME
ÜRETİCİ
BİLGİLERİ
30
İmzalanan sözleşmeler ilgili
ürünün hasat tarihinden 3 Ay
önce Birliğe teslim edilmelidir.
31
Sözleşmeli Tarım İade Başvuruları
Tarımsal Ürün İhracat İade
İşlemlerinden Sonra ve Fiili İhraç
Tarihinden İtibaren
1 yıl İçinde Yapılmalıdır.
32
İhracatçı
%40
Toplam
İhracatın
%50’ si (bazı
ürünler için
%75’i
Üretici
%60
33
Sözleşmeli tarım örnek hesaplama
1-)İhracatçı:
Net ağırlık x İade Miktarı x Miktar Barajı x
Artırım Oranı x İhracatçı Payı /1000=Hakediş
79.800x75x1x0,75x0,40x0,97/1000=1.741,63$
İstatistiki Kıymet x Mik.Barajı x Artırım Oranı x
Azami Ödeme Oranı x İhracatçı Payı x
DİİB=Hakediş
94.507,52x1x0,75x0,08x0,40x0,97=2.200,13$
34
2-) Üretici:
İhrac.Ür.İmlt. Kull.Net Mik. x İade Mik. x Miktar
Barajı x Dönüşüm Kat. x Artırım Oranı x Üretici
Payı x DİİB/1000=Hakediş
52.500x75x1x1,520x0,75x0,60x0,97/1000=2.612,45$
İstatistiki Kıymet x Mik.Barajı x Artırım Oranı x
Azami Ödeme Oranı x Üretici Payı x
DİİB=Hakediş
94.507,52x1x0,75x0,08x0,60x0,97=3.300,20$
35
FİRMALARDAN GÜNCEL SGK
ÜRETİCİLERDEN GÜNCEL VERGİ
BORÇ BELGELERİ İSTENİR!!!
36
İhracatçı Birlikleri
Hakediş
Merkez Bankası
Mahsup
Ödeme
İhracatçı
Nakit
Ödeme
Üretici
Vergiler , SSK Primleri,Haberleşme
Giderleri,Enerji Giderleri,TMSF Banka Borçları
37
İhracatçı firmalar kullanamadıkları
hakedişlerinin bir kısmını (%65)
başka firmalara devredebilirler
%65
38
Ambalaj
Firmaları
Ürün
Satın
Alınan
Firmalar
Laboratu
ar
Mazot
(%10)
%65
Hakediş
Gümrük
Müşaviri
Yeminli
Mali
Müşavir
Nakliye
Firmaları
Sigorta
Acentesı
39
HAK EDİŞ DEVİR BAŞVURUSUNDA İSTENEN
BELGELER!
 Dilekçe
 Fatura
aslı
 Son hak ediş belgesinin fotokopisi
 Temliknameler
 Ticaret Sicil Gazetesi
 İmza Sirküleri
 Vergi Mükellefiyet Belgesi
41
HAK EDİŞ DEVRALAN FİRMADAN
GÜNCEL SGK / VERGİ BORÇ
BELGELERİ İSTENİR!!!
42
İhracatçı Birlikleri
Hakediş
Devri
Devredilen
Hakediş
Merkez Bankası
Mahsup
Ödeme
Vergiler , SSK Primleri,Haberleşme
Giderleri,Enerji Giderleri,TMSF Banka Borçları
43
İhracatçı firmalar Dahilde İşleme İzin
Belgelerinin kapanmasından sonra,
pozitif fark oluştuysa ek ödeme
talep edebilirler
EK ÖDEME
44
DİİB No
Firma Sicil
: 2008 D1 1468
: 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TİC.A.Ş.
İhracat Taahhüdü : 5.473.500,00 Gerç.İhracat Değ.: 12.360.261,51
İthalat Değeri
: 3.752.390,00 Gerç. İthalat Değ: 3.512.643,65
Hakediş Ödeme Oranı: ,31
Gerç. Ödeme Oranı: ,72
DİİB Durumu
:K
(A=Açık/K=Kapalı)
Net Döviz Girdisi : 1.721.110,00 Grç.Net Dvz Gird.: 8.847.617,86
Azami Ödeme Oranı : ,20
Gelen Hakediş
:
Ödm.Yapılacak Hkdş.: 1.769.523,57
Ödn. Toplam Hakediş:
70.863,44
Kalan Toplam Haked.: 1.698.660,13
Ek Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Dilekçe
DİİB
Kapanış Yazısı ve Ekleri
Tarımsal İhracat İadesinden Yararlanmış ve
Kapatma
İşleminde
Kullanılmış
GB
Fotokopileri,ile birlikte ilgili servise başvuru
yapılır.
FİRMALARDAN GÜNCEL SGK
BORÇ BELGELERİ İSTENİR!!!
47
İhracatçı Birlikleri
Hakediş
Merkez Bankası
Mahsup
Ödeme
Vergiler , SSK Primleri,Haberleşme
Giderleri,Enerji Giderleri,TMSF Banka Borçları
48
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT
İADESİ BAŞVURULARINDA EN ÇOK
KARŞILAŞILAN SORUNLAR!
49
 Durum
Tespit Tutanakları:
 Durum Tespit Tutanağındaki bilgiler
Beyanname ve faturadaki bilgiler ile
örtüşmelidir.
 GTIP,Marka,Fatura tarihi ve numarası
Tareks Numarası v.b.
50
 Faturalar:
 Tescilli
markalı ürün ihracatında,
( zeytin,zeytinyağı ve bal) ürünün
markası ve Türk Menşeli olduğu
faturaya mutlaka yazılmalıdır.
52
 ÜKD
ve Müstahsil Belgeleri:
 Üretici Kayıt Defterinde belirtilen ürün
hasat tarihi ile Müstahsil belgesinin
düzenlendiği tarih GB tescil
tarihinden önce olmalıdır.
53
ÜRÜNÜ SATIN ALAN
İHRACATÇI / ARACI
FİRMA
ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ
ÜRETİCİNİN ADI
SOYADI
ÜKD CİLT
NO
SAYFA
NO
Belgeleri Firma Adına Teslim Eden Kişinin
Adı Soyadı
:
..............................
Firma Kaşesi
İmza
:
..............................
Teslim Tarihi
:
......../......../............
ÜRÜNÜN
CİNSİ
HASAT
MİKTARI (KG)
HASAT
TARİHİ
MÜSTAHSİL
İLGİLİ GB TARİH / KULLANILAN MÜSTAHSİL
NO
MİKTAR (KG) MAKBUZ NO
MAKBUZ
TARİHİ
MİKTARI
(KG)
Teslim Alan Birlik Görevlisinin
Adı Soyadı
..............................
:
İmza
..............................
:
*Ürünün Hasat Tarihi ve Müstahsil Makbuzunun Tarihi, GB'nin Tescil Tarihinden Önce Olmalıdır.
SATIŞ
TUTARI (TL)
 Firma
İletişim Bilgileri:
 Firmaların Telefon,Faks, E-posta ve
adres bilgileri mutlaka güncel
olmalıdır.
55
 Bildirilen
Eksikler:
 Firmalardan istenilen eksik belge,
belge düzeltme, SGK ve Vergi Borç
Belgeleri en kısa zamanda
tamamlanmalıdır.

Eksiklik yazımızın tarihinden itibaren 1 (Bir) aylık
sürenin sonunda eksik belgelerin tamamlanmaması
halinde, fiili ihraç tarihi itibarıyla 1 (Bir) yıllık süreyi
aşmış gümrük beyannameleri değerlendirmeye
alınmaz!
56
 Dilekçeler:
 Başvuru
dilekçeleri kaşeli ve imzalı
olmalı
 Doğru Tebliğ/Karar numaraları
yazılmalı
 Merkez Bankası Şubesi, beyanname
tarih ve sayıları doğru yazılmalı
57
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadeleri Şubesi
[email protected]
Tel : 232 - 488 60 22-25-26-27
Faks: 232 - 488 6182
58