hased-gıybet

download report

Transcript hased-gıybet

HASED NEDİR?
 Haset, bir kimsenin hayırlı bir işi veya evi, malı, mülkü,
ilmi olsa, o kimseden bunların gitmesini, onda olmayıp,
kendinde olmasını istemektir.
 (Müminin kalbinde imanla haset bir arada
bulunmaz.) [Beyheki]
(Müslüman hayırlı olur. Haset edince hayır
kalmaz.) [Taberani]
 (Hasetten sakınınız! Ateş odunu yakıp yok ettiği gibi, haset
de hasenatı yok eder.) [Ebu Davud]
HZ.MUSA’NIN İMRENDİĞİ ZAT
 Musa aleyhisselam, salih bir zata imrenip, kim
olduğunu sordu.
 Allahü teâlâ, (Bu zat, şu üç amel ile bu mertebeye
ulaşmıştır: Kimseye haset etmedi, ana-babasına
âsi olmadı ve söz taşımadı) buyurdu.
 Allahu Teâlâ buyuruyor ki:
“De ki: Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü
zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen
büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman
hasetçinin şerrinden.” (Felak Sûresi, Ayet 1-5)
 Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Hasetten kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yiyip
tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir.”
(Ebû Dâvud)
“Size geçmiş toplumların hastalığı sirayet etti: Bu, haset
ve buğzdur. Bu, kazıyıcıdır. Bilesiniz ki, kazıyıcı
derken saçı kazır demiyorum. O, dini kazıyıcıdır.
Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelâl’e yemin
ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.
Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber
vereyim mi: Aranızda selamı yaygınlaştırın.” (Tirmizi)
ÜMMETİMDEN İKİ KİŞİ
 Hazreti Enes(radıyallahu anh)şöyle anlatıyor:
‘’Resulullah ile beraber bulunuyorduk.Bir ara azı dizleri
görülecek şekilde gülümsedi.Sebebini sorduğumuzda
şöyle açıkladılar:
‘’Ümmetimden iki kişi Allah’ın huzuruna
gelirler.Birisi,
- Ya Rabbi,benim bunda hakkım var;hakkımı bundan
al,bana ver,der.
Allah Teala da ötekine,
- Hakkını ver,buyurur,
Adam,
- Ya Rab,bende sevap namına bir şey kalmadı,der.
Allah,
-Baksana,bu adamın sevabı kalmadı,ne dersin,buyurur.
Adam,
- O halde benim günahlarımdan alsın,der.
Bunun üzerine Allah Teala hak sahibine,
- Başını kaldır ve Cennet’e bak,buyurur.
Adam,
-Ya Rab,inci ile işlenmiş,gümüşten apartmanlar ve
altından köşkler görüyorum.Bunlar hangi
peygamber,hangi sıddık veya hangi şehitler içindir,der.
Allah Teala,
-Bunlar,bana ücretini verenler içindir,buyurur.
Adam,
-Bunların hakkını kim ödeyebilir,der.
Allah,
-Sen istersen bunlara sahip olabilirsin,buyurur.
Adam,
-Nasıl olur,ya Rab,deyince Cenab-ı Hakk,
-Hakkını bu adama bağışlamakla,buyurur.
Adam,
-O halde bende bunu affettim,der.
Allah Teala da:
-Arkadaşını al,beraberce Cennet’e girin,buyurur.
Sonra Resulullah Efendimiz:
-Allah’tan korkun,Allah’tan korkun ve siz de kendi
aranızı düzeltin.Bakınız,bizzat Allah mü’minlerin
arasını buluyor,buyurdular.’’
GIYBET
10 DÜŞÜN BİR KONUŞ