Lägg till en inledande text här

Download Report

Transcript Lägg till en inledande text här

Elevhälsa hand i hand med lärande och
kunskapsutveckling
Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket
Hälsa, lärande och trygghet
PISA - Resultatutvecklingen
i Sverige 2000-2012
520
515
510
516
514
512
510
509
507
506
505
Poäng
503
502
500
497
495
494
495
490
485
485
483
480
478
475
2000
2003
Matematik
2006
2009
Läsförståelse
Naturvetenskap
2012
Skillnader hög- och lågpresterande
elever PISA 2012
20
10
10
0
p5
p10
p25
p50
p75
p90
p95
-10
20
10
0
p5
p10
p25
p50
p75
p90
p95
-10
Skillnad i poäng mot OECD
20
Skillnad i poäng mot OECD
Skillnad i poäng mot OECD
30
30
30
0
p5
-20
-20
-30
-30
-30
-40
-40
-40
Matematik 2012
Läsförståelse 2000
Läsförståelse 2012
p25
p50
p75
p90
p95
-10
-20
Matematik 2003
p10
Naturvetenskap 2006
Naturvetenskap 2012
Vilka åtgärder behöver prioriteras?
Likvärdigheten-
alla skolor måste utvecklas till bra skolor
Lärarna-
kompetensförsörjning, förutsättningar och
kompetensutveckling för ökad kvalité i undervisningen
Långsiktigheten- långsiktigt stöd i implementeringen, systematiskt
kvalitetsarbete som nav i utvecklingen
Elevhälsan- stöd för enskilda elever
och för att utveckla skolan
Tillsammans kan vi förbättra skolan